Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
ԵՊՀ-ում տնտեսագիտական կադրերի պատրաստումը սկսվել է դեռևս 1921 թվականից Խորհրդային շինարարության ֆակուլտետում:
>
Սարգիս Լևոնի Ղանթարջյան

Պրոֆեսոր | Նորարարության տնտեսագիտության ամբիոն
Կրթություն
1997 թ. Համաշխարհային մտավոր սեփականության դիպլոմ, Ժնև
1980 թ. Նովոսիբիրսկի պետական համալսարան, դոկտորանտուրա
1972 թ. Նոտհինգեմի համալսարան, քիմիական տեխնոլոգիայի ֆակուլետ, ստաժոր
1963 - 1966 թթ. ասպրանտուրա, տնտեսամաթեմատկական մասնագիտությամբ
1956 - 1961 թթ. Երևանի պետական ճարտարագիտական ինստիուտ, Էլկտրոային հաշվիչ մեքենաներ, դիպլոմ

Գիտական աստիճան, կոչում
1999 թ Հայաստանի Ճարտարագիտական ակադեմիայի ակադեմիկոս
1991 թ Հայաստանի Ճարտարագիտական ակադեմիայի թղթակից անդամ
1980 թ-ից տնтեսագիտության դոկտոր,
1982 թ-ից պրոֆեսոր

Աշխատանքային փորձ
09․2019 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետի «նորարարության տնտեսագիտության» ամբիոնի պրոֆեսոր
2017 - 2019 թթ. ԵՊՀ տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետի «Կառավարման և գործարարության» ամբիոնի պրոֆեսոր
2003 - 2017 թթ. Երևանի պետական համալսարան «Կառավարման և գործարարության» ամբիոնի վարիչ
1992 - 2002 թթ. ՀՀ կառավարությանն առընթեր արտոնագրային վարչության պետ
1984 - 1992 թթ. ՀՀ կառավարության աշխատակազմի Բնապահպանության բաժնի վարիչ
1977 - 1984 թթ. ՀՍՍՀՄ խորհուրդ, վարչապետի օգնական
1975 - 1977 թթ. Երևանի պետական ժողովրդավարական տնտեսության ինստիտուտի կիբեռնետիկայի ֆակուլտետի դեկան,
1966 - 1975 թթ. «Պոլիմեր» գիտահետազոտական ինստիուտ Տնտեսագիտական հետազոտությունների բաժնի պետ
1961 - 1963 թթ. Երևանի ճարտարագիտական ինստիտուտ, ասիստենտ

Դասավանդվող առարկաներ
Մասնագիտության ներածություն
Ինովացիոն մենեջմենթ
Մասնագիտության արդիական հիմնախնդիրները
Ինովացիոն և վենչուրային մարքեթինգ
Մարքեթինգի կառավարում
Արդյունաբերական սեփականության օբյեկտների գնահատում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Քիմիական տեխնոլոգիաների տիպային պրոցեսների տնտեսամաթեմատիկական մոդելավորում
Մտավոր սեփականության գնահատում, վենչուրային և նորարարական մենեջմենթ

Պարգևներ
2015 թ. ՀՀ Ազգային ժողովի պատվոգիր
Եվրասիական արտոնագրային վարչության ոսկյա (2006թ․) և արծաթյա (2001թ․) շքանշաններ
2004 թ. Տաջիկստանի Հանրապետության հանրապետական արտոնագրային կենտրոնի պատվո շքանշան
28.01.02 - 27.02.02 թթ. Ռուսաստանի Դաշնություն, Եվրասիական արտոնագրային գրասենյակ, /վկայական/
Ճարտարագիտական ակադեմիայի թղթակից անդամ
Ճարտարագիտական ակադեմիայի ակադեմիկոս

Լեզուների իմացություն
Հայերեն, ռուսերեն (գերազանց), անգլերեն (լավ)

Մարքեթինգի կառավարում (երկրորդ հրատարակություն)
2017 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: Մեկնարկ: 2017թ․, 172 էջ
Кантарджян С. Л. , Айриян А. А.
Оценка инновационного потенциала изобретений и полезных моделей, зарегистрированных в сфере сельского хозяйства республики Армения
2017 | Հոդված/Article
Научный результат. Экономические исследования. 2017, 1, 27-30
|
Տաթեվիկ Ռաֆյան, Սարգիս Ղանթարջյան
Բարդ արտադրաեղանակ ունեցող գործընթացների կառավարման համակարգերի մշակման փորձի մասին
2017 | Հոդված/Article
Տնտեսության զարգացման և կառավարման հիմնախնդիրներ, 2017, 10, էջ 254-259
|
Սարգիս Ղանթարջյան , Նարե Թադևոսյան
Foreign Direct Investments in Armenia: Opening the Doors is Not Enough to Attract Investment
2016 | Հոդված/Article
Caucasus Analytical Digest, 2016, 82, pp. 2-5
|
Սարգիս Ղանթարջյան , Սեդա Նահապետյան
Սեփականության իրավունքների պաշտպանությունն ինովացիոն նախագծերում
2016 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2016 № 2 (20), էջ 67-73
|
Սարգիս Ղանթարջյան , Արսեն Հայրիյան
Արդյունաբերական սեփականության օբյեկտների առևտրայնացման ներկա վիճակը և հիմնախնդիրները ՀՀ-ում
2016 | Հոդված/Article
Այլընտրանք: 2016թ․, 3, 38-46 էջ, Հայաստան
|
Սարգիս Ղանթարջյան , Նարե Թադևոսյան
Արդյունաբերական օբյեկտների գնահատումը և դրանց նկատմամբ սեփականության իրավունքի պաշտպանությունը տարբեր գործառույթներ են
2016 | Հոդված/Article
Տնտեսության զարգացման և կառավարման հիմնախնդիրներ: 2016թ․, 9, 135-143 էջ, Հայաստան
|
Кантарджян С. Л. , Рафян Т. А.
Совершенствование управления химико- технологическими системами (ХТС) с помощью экономико-математических моделей
2016 | Հոդված/Article
Научный результат. Экономические исследования. 2016, Т.2, №4, стр. 28-31
Նորարարական ծրագրերի բարելավման ուղիները ՀՀ կրթության ոլորտում
2016 | Հոդված/Article
Տնտեսության զարգացման և կառավարման հիմնախնդիրներ: 2016թ․, 9, 30-39 էջ, Հայաստան
Մտավոր սեփականության առանձնահատկությունները և իրացման ձևերը
2015 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2015 № 3 (18), էջ 65-72
|
Ռիսկերի որոշումը ինովացիոն նախագծերում
2015 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2015 № 2 (17), էջ 52-56
|
Մտավոր սեփականության օբյեկտների առևտրայնացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում
2014 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Տարեգիրք 2013, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Եր.: ԵՊՀ հրատ. 2014, էջեր 542-546|
|
Ռիսկերի նույնականացումն ինովացիոն նախագծերում
2014 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Տարեգիրք 2013, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Եր.: ԵՊՀ հրատ. 2014, էջեր 537-541
|
Մասնագիտության արդիական հիմնախնդիրները (Ինովացիոն կառավարում)
2014 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ, 2014թ
|
Մտավոր սեփականության օբյեկտների առևտրայնացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում
2014 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Տարեգիրք 2013, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Եր.: ԵՊՀ հրատ. 2014, էջեր 542-546
|
Սպասարկման կազմակերպում (մենեջմենթ)
2012 | Գիրք/Book
Դասախոսի ձեռնարկ, Երևան, 2012թ.
Ինովացիոն և վենչուրային մարքեթինգ
2012 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ, 2012թ., 120 էջ
|
Մարքեթինգի մենեջմենթ
2011 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2011 թ.
Ս.Լ. Ղանթարջյան , Ռ.Հ. Աբրահամյան
Ռիսկերի կառավարման փորձը զարգացած երկրների գյուղատնտեսությունում
2011 | Հոդված/Article
«ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետի Տարեգիրք-2011», Երևան, ԵՊՀ հրատ., էջ 402-410
Մարքեթինգի կառավարում
2011 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2011 թ.
|
Marketing Management
2011 | Գիրք/Book
Manual, YSU, 2011
Մասնագիտության ներածություն
2010 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2010 թ.
Modern problems of specializations
2010 | Գիրք/Book
Manual, YSU, 2010
Մասնագիտացման արդի խնդիրներ (կառավարում)
2010 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2010 թ.
|
Production management methods and models
2009 | Գիրք/Book
Manual, YSU, 2009
Արտադրական մենեջմենթի մեթոդները և մոդելները
2009 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2009 թ.
|
Կառավարում մասնագիտության ներածություն
2008 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատ.,Երևան,2008,124 էջ
Introduction to the profession
2008 | Գիրք/Book
Manual, YSU, 2008
Ս.Լ. Ղանթարջյան , Ա.Ռ. Գալստյան
Մասնագիտության ներածություն (կառավարում)
2008 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2008 թ.
|
Innovation management
2007 | Գիրք/Book
Manual, YSU,2007
Ինովացիոն մենեջմենթ
2007 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2007 թ.
|
Ս. Ղանթարջյան , Ա. Սարգսյան
Վենչուրային և ինովացիոն կառավարում
2006 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2006 թ.
Innovation and Venture Management
2006 | Գիրք/Book
Manual, YSU, 2006
Կառավարման և գործարարության ընտրովի հարցեր
2005 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան 2005, 38 էջ
Some issues on Management
2005 | Գիրք/Book
Manual, YSU, 2005
Նորարարությունների կառավարում և մտավոր սեփականության օբյեկտների գնահատում
2004 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2004 թ.
|
Innovation Management and Intellectual property evaluation
2004 | Գիրք/Book
Manual, YSU, 2004