Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
ԵՊՀ-ում տնտեսագիտական կադրերի պատրաստումը սկսվել է դեռևս 1921 թվականից Խորհրդային շինարարության ֆակուլտետում:
>
Տիգրան Սերգեյի Կարապետյան

Ասիստենտ | Կառավարման և գործարարության ամբիոն
Կրթությունը
2009 թ. Միացյալ Թագավորություն, Լոնդոնի Տնտեսագիտության և Քաղաքագիտության Դպրոց:
2003 թ. Միացյալ Թագավորություն, Քեմբրիջի Համալսարան, Ջաջի կառավարման ինստիտուտ:
2000 թ. Տնտեսագիտական հետազոտությունների ինստիտուտ
1998 թ. Միջազգային ֆինանսների ճապոնական կենտրոն, Ճապոնիա
1995 թ. ԱՄՆ, Կոնկորդիայի Համալսարան, Բիզնեսի քոլեջ
1995 թ. Հայաստանի Պետական Ճարտարագիտական Համալսարանի Ասպիրանտական Դպրոց
1993 թ. Հայաստանի Պետական Ճարտարագիտական Համալսարանի Մեքենաշինության էկոնոմիկա և կառավարում ամբիոն

Աշխատանքային փորձը
2002 թ-ից մինչև հիմա Հայաստանի Հանրապետություն Կորպորատիվ Կառավարման Կենտրոն Հիմնադրամ, Հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ
2002 թ-ից մինչև հիմա Հայաստանի Հանրապետություն Երևանի Պետական Համալսարան, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Դասախոս
2007 թ-ից մինչև հիմա Հայաստանի Հանրապետություն Կապիտալ Ասեթ Մենեջմենթ փբը, Գլխավոր տնօրեն
Դեկտեմբեր 2006 թ. – օգոստոս 2007 թ. Հայաստանի Հանրապետություն USAID, Ֆինանսական Ոլորտի Զարգացման Ծրագիր Ֆինանսական վերահսկողության աշխատախմբի ղեկավար
Սեպտեմբեր 2005 թ. – հունիս 2007 թ. Հայաստանի Հանրապետություն Հայաստանի Պետական Ճարտարագիտական Համալսարան, Դասախոս
Օգոստոս 2000 թ. – հունվար 2002 թ. Հայաստանի Հանրապետություն ՀՀ արժեթղթերի հանձնաժողով նախագահի տեղակալ (նշանակվել է ՀՀ Նախագահի հրամանագրով)
Սեպտեմբեր 1998 թ. – սեպտեմբեր 2000 թ. Հայաստանի Հանրապետություն,Երևանի Պետական Տնտեսագիտական Ինստիտուտ, Դասախոս
Փետրվար 1999 թ. – օգոստոս 2000 թ.Հայաստանի Հանրապետություն ՀՀ արժեթղթերի շուկայի տեսչություն,տեսչության պետ (նշանակվել է ՀՀ վարչապետի թիվ 122 հրամանագրով)
Մայիս 1998 թ. - փետրվար 1999 թ. Հայաստանի Հանրապետություն ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության Արժեթղթերի և բորսաների տեսչություն,տեսչության պետ (նշանակվել է ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարի թիվ 757 հրամանով)
Փետրվար 1996 թ. – մայիս 1998 թ.Հայաստանի Հանրապետություն ՀՀ ֆինանսների նախարարության Արժեթղթերի շուկայի կարգավորման և մեթոդոլոգիայի վարչություն, վարչության պետ
Հուլիս 1995 թ. - փետրվար 1996 թ. Հայաստանի Հանրապետություն ՀՀ ֆինանսների նախարարության Ազդագրերի գրանցման բաժին բաժնի պետ
Փետրվար 1995թ. - հուլիս 1995 թ. Հայաստանի Հանրապետություն ՀՀ ֆինանսների նախարարության Դրամաշրջանառության և արժեթղթերի շուկայի վարչություն տնտեսագետ
Դեկտեմբեր 1993 թ. - ապրիլ 1994 թ. Հայաստանի Հանրապետություն ՀՀ վիճակագրության, պետական ռեգիտրի և վերլուծության վարչության Ազգային հաշիվների համակարգի և մակրոտնտեսական վերլուծությունների բաժին,տնտեսագետ
Պրոֆեսիոնալ Անդամակցությունը
Հոկտենբեր 1996 թ. – օգոստոս 2000 թ. Արժեթղթերի շուկայի մասնագետների որակավորման հանձնաժողով, անդամ, նախագահ
Փետրվար 1999 թ. – օգոստոս 2000 թ. Մասնակցություն ՀՀ կառավարության նիստերին` խորհրդակցական ձայնի իրավունքով
Հուլիս 1999 թ. – օգոստոս 2000 թ. ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության Աուդիտորների որակավորման հանձնաժողով, անդամ
Հուլիս 2003 թ. – մինչև հիմա Բրիտանիայի շրջանավարտների ասոցիացիա, անդամ

Լեզուների իմացությունը
հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն

Այլ ձեռքբերումներ
15 գիտական և հետազոտական աշխատություններ` կորպորատիվ ֆինանսների, կառավարման, իրավունքի, ինչպես նաև արժեթղթի շուկայի վերաբերյալ: