Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
ԵՊՀ-ում տնտեսագիտական կադրերի պատրաստումը սկսվել է դեռևս 1921 թվականից Խորհրդային շինարարության ֆակուլտետում:
>
Թորոս Շահենի Թորոսյան

Պրոֆեսոր | Տնտեսագիտության և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ամբիոն
Կրթություն
1973 - 1976 թթ. Ասպիրանտ, ՀՀ Ազգային ակադեմիայի Տնտեսագիտության ինստիտուտ
1968 - 1973 թթ. Ուսանող, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, ԵՊՀ

Գիտական աստիճանը, կոչումը
Տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր

Գիտական վերապատրաստում և միջազգային սերտիֆիկատներ
1988 թ. Հունգարիա (Գիտությունների ակադեմիա)
1990 թ. Գերմանիա (Գիտությունների ակադեմիա)
1993 թ. ԱՄՆ (Կոլորադոյի համալսարան)
1994 թ. ԱՄՆ (Նյու Յորքի Ամերիկյան բանկային ինստիտուտ)
1994 թ. ԱՄՆ (Գրիննել քոլեջ)
1996 թ. Հունաստան (ՍԾՏՀ)
2000 թ. Միացյան թագավորություն (Բորնեմութ համալսարան, Տեմպուս)
2001 թ. Հունաստան (Մակեդոնիայի համալսարան, Տեմպուս)
2002 թ. Թուրքիա (Ստամբուլ)
2003 թ. ԱՄՆ (Կալիֆորնիայի պետական համալսարան, Ֆրեզնո)
2002 - 2004 թթ. Կանադա (ԱՀԿ)

Աշխատանքային փորձ
2016 թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ, «Տնտեսագիտության և միջազգային տնտեսական հարաբերություններ» ամբիոնի պրոֆեսոր
1992 - 12.2016 թթ. ԵՊՀ ,“Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ” ամբիոնի հիմնադիր վարիչ
1989 թ. Պրոֆեսոր
1985 թ. Տնտեսագիտության դոկտոր
1979 - 1992 թթ. Գիտական քարտուղար և «Միջազգային տնտեսական կապերի» բաժնի վարիչ ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Տնտեսագիտության ինստիտուտում
1978 թ. Տնտեսագիտության թեկնածու.
1976 - 1979 թթ. Կրտսեր գիտաշխատող ՀՀ Գիտությունների ակադեմիայի Տնտեսագիտության ինստիտուտում

Կարդացվող դասընթացներ
Միջազգային տնտեսագիտություն
Միջազգային առևտուր
Միջազգային ֆինանսներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
ՀՀ-ի արտաքին կապերի հիմնահարցեր
ՀՀ-ի տնտեսական համագործակցությունը Եվրամիության և ԱՊՀ երկրների հետ

Լեզուների իմացություն
Հայերեն-մայրենի, ռուսերեն - ազատ, անգլերեն – ազատ:

Օտարերկրյա ուղղակի ներդրումները ՀՀ և ԻԻՀ միջև
2016 | Հոդված/Article
ՀՀ սոցիալ-տնտեսական կայուն զարգացման հիմնախնդիրները, 2016, 1(23) , 20-25 էջ
Թորոս Թորոսյան , Անվար Յուսեֆի
Հայ-իրանական արտաքին առևտրի ազդեցությունը ՀՀ և ԻԻՀ տնտեսական աճի վրա
2016 | Հոդված/Article
Այլընտրանք, 2016, # 1հունվ.-մարտ, 132-136 էջ
Թորոս Թորոսյան , Մեհդի Հոսեյնին Նավեհ
Iran and Armenia: possible potential of economic cooperation
2016 | Հոդված/Article
Այլընտրանք, 2016, # 4, 319-326 էջ
Հանրապետության համեմատական առավելությունները եվ Հայաստանի Հանրապետության հետ դրանց ընդհանրություններն ու առանձնահատկությունները
2015 | Հոդված/Article
Այլընտրանք: 2015թ․3, 70-74 էջ
|
Состояние и перспективы армяно-грузинских торгово-экономических отношений
2015 | Հոդված/Article
Перспективы модернизации современной науки. 2015, стр. 87-90
Թորոս Թորոսյան , Մաջիթ Աֆրա
Конкурентные преимущества товаров иранского происхождения на армянском рынке
2015 | Հոդված/Article
Фундаментальные и прикладные научные исследования. 2015, стр. 56-58
Թորոսյան Թ. , Սարգսյան Լ.
Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը տարածաշրջանային տնտեսական համակարգում
2014 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Տարեգիրք 2013, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Եր.: ԵՊՀ հրատ. 2014, էջեր 378-387
|
Հայաստանի և Եվրամիության միջև առևտրատնտեսական կապերի կատարելագործումը
2010 | Գիրք/Book
Մենագրություն, Երևան, «Գիտություն», 2010, 178 էջ
ՀՀ տնտեսության հիմնախնդիրները ֆինանսատնեսական ճգնաժամի պայմաններում
2009 | Հոդված/Article
ՀՀԳԱԱ, Քոթանյանի անվան տնտեսագիտական ինստիտուտ, Երևան 2009, էջ 109-119
Միջազգային տնտեսագիտություն (միջանկյալ մակարդակ)
2009 | Գիրք/Book
Մենագրություն, Երրորդ հրատարակություն - Երևան, 2009, 205 էջ
Հ.Մ. Վենետիկյան, Ջ.Ա. Ուոր‎ֆիլդ, «Համաշխարհային առևտրի ‎ֆինանսավորում»
2006 | Գիրք/Book
Թարգմանված է անգլերենից, Գիտ. խմբ. տ.գ.դ., պրո‎ֆ. Թ. Շ. Թորոսյան, Ե., ԵՊՀ, 2006, 728 էջ
Միջազգային տնտեսագիտություն. առևտուր և ‎ֆինանսներ
2005 | Գիրք/Book
Մենագրություն, Երևան, 2005, 384 էջ
Առևտրի համաշխարհային կազմակերպության անդամակցության ազդեցությունը Հայաստանի արտաքին առևտրատնտեսական համակարգի վրա
2004 | Գիրք/Book
Ուսումնագիտական ձեռնարկ, Երևան, ԱՌՏ, 2004,159 էջ
Միջազգային տնտեսագիտություն
2003 | Գիրք/Book
Ուսումնագործնական ձեռնարկ, Երևան, ԱՌՏ, 2003, 256 էջ
Հայաստան - Իրան. առևտրատնտեսական կապերը
2002 | Գիրք/Book
Մենագրություն, «Հայաստան. ֆինանսներ և էկոնոմիկա» ամսագիր N 6,7, 2002, 12 էջ
Հայաստան-Թուրքիա. առևտրատնտեսական կապեր
2001 | Գիրք/Book
Մենագրություն,Երևան, 2001, 118 էջ
Հայաստանի Հանրապետության արտաքին տնտեսական կապերի վիճակը և հեռանկարները
1999 | Գիրք/Book
Մենագրություն, «Օբշեստվո ի Էկոնոմիկա» ամսագիր, հ.6,1999, 19 էջ
Հայաստանի Հանրապետության արտաքին տնտեսական կապերի զարգացման հեռանկարները
1992 | Գիրք/Book
Մենագրություն, «Էկոնոմիկա» ամսագիր, N5-6, N7-8,N9-10, Երևան, 1992, 36 էջ
Արտաքին տնտեսական կապերի վիճակը և հեռանկարները
1992 | Գիրք/Book
Մենագրություն, Հայաստանի արտաքին տնտեսական կապերի զարգացման նախադրյալները, ՀԱԱ, ՏԻ, 1992, հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, 48 էջ
Հայաստանի արտաքին տնտեսական կապերի զարգացման հեռանկարները
1989 | Գիրք/Book
Մենագրություն, Հայաստանի արտաքին տնտեսական կապերի հեռանկարները, Եր., ՀԱԱ, ՏԻ, 1989, ռուսերեն, անգլերեն, 100 էջ