Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
ԵՊՀ-ում տնտեսագիտական կադրերի պատրաստումը սկսվել է դեռևս 1921 թվականից Խորհրդային շինարարության ֆակուլտետում:
>
Վալերի Հովհաննեսի Առաքելյան

Դոցենտ | Կառավարման և գործարարության ամբիոն
Կրթություն
1968-1973թթ. Երևանի պոլիտեխնիկական ինստիտուտ(ճարտարագետ-տնտեսագետի դիպլոմ)
1981-1984թթ. Երևան ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտ(ասպիրանտ)
1988-ին տնտեսագիտության թեկնածուի դիպլոմ
1998թ. համակարգչային ուսումնական կուրսեր Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանում

Աշխատանքային փորձ
1973-1974թթ. ճարտարագետ-տեխնոլոգ Հաստոցաշինության փորձարարական գիտահետազոտական ինստիտուտի
Անդրկովկասյան մասնաճյուղ
1974-1977թթ. ավագ ճարտարագետ-տնտեսագետ,էլեկտրոմեխանիկայի համամիութենական գիտահետազոտական
ինստիտուտի Երևանի մասնաճյուղ
1973-1981թթ. աշխատանքի և աշխատավարձի բյուրի պետ «Հայէլեկտրոապարատ» արտադրական միավորում
1981-1983թթ. ավագ գիտաշխատող Երևանի ժող. տնտ. ինստիտուտ
1983-1989թթ. ավագ գիտաշխատող «Էլեկտրոմեքենա» գիտահետազոտական ինստիտուտ
1989-2004թթ. դոցենտ Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան
2004-ից մինչ այժմ ԳՊՀ, դոցենտ
2010-ից մինչ այժմ ԵՊՀ, դոցենտ

Կարդացվող դասընթացներ
որակի կառավարում, ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն

Գիտական և ուսումնամեթոդական աշխատանքներ
Վերջին հրատարակումները
հրատարակել եմ մոտ 50 գիտական աշխատանքներ, այդ թվում 5 ուսումնական ձեռնարկ, 4 գիտական աշխատանքներ

Մասնագիտական ոլորտները
ընդհանուր մենեջմենթ, որակի կառավարում,
նորամուծությունների կառավարում,
ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն

Լեզուների իմացություն
հայերեն, ռուսերեն, գերմաներեն

Ընտանեկան դրությունը
ամուսնացած, ունեմ 4 երեխա

Սահմանափակ հեռանկարում առավելագույն շահույթի ստացման ռազմավարության մշակումը
2018 | Հոդված/Article
ԳՊՀ Գիտական հոդվածների ժողովածու, 2018, 5, էջ 369-372
|