Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
ԵՊՀ-ում տնտեսագիտական կադրերի պատրաստումը սկսվել է դեռևս 1921 թվականից Խորհրդային շինարարության ֆակուլտետում:
>
Վարդուհի Գևորգի Գաբրիելյան

Դասախոս | Տնտեսագիտության և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ամբիոն
Կրթություն
1997 թ. Կալիֆորնիայի Պետական Պոլիտեխնիկական Համալսարան, Պոմոնա, ԱՄՆ Գործարար վարչարարության մագիստրոսական ծրագիր
1990 - 1995 թթ. ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետ, «Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ» մասնագիտություն

Աշխատանքային փորձ
1995 թ.-ից առ այսօր՝ ԵՊՀ տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետի «Տնտեսագիտության և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների» ամբիոնի ասիստենտ

Կարդացվող դասընթացներ
 • Տնտեսագիտական տեսություն - 1
 • Տնտեսագիտական տեսություն - 2
 • Անշարժ գույքի շուկա

  Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
 • Մակրոտնտեսագիտություն
 • Միկրոտնտեսագիտություն
 • Անշարժ գույքի էկոնոմիկա
 • Կառավարչական ֆինանսներ

  Լեզուներ
  Ռուսերեն - ազատ, անգլերեն - ազատ

 • Պետական և մասնավոր սեփականության արդի հիմնահարցերը
  2016 | Հոդված/Article
  «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2016 № 3 (21), էջ 58-73
  |
  «Անշարժ գույքի շուկա» դասընթացի բակալավրիատի ուսումնական ծրագիր
  2016 | Գիրք/Book
  Նոյան տապան հոլդինգ, 2016թ․, 8 էջ
  Պետական-մասնավոր գործընկերություն. պետության և գործարարության փոխգործակցության նոր միտումները
  2016 | Հոդված/Article
  Հանրային կառավարում, 2016, 2, 104-113 էջ
  |
  Հավատարմագրային կառավարման ծառայությունների շուկայի զարգացումը ՀՀ-ում
  2014 | Հոդված/Article
  «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն» 144.5, 2014թ. (№ 3), էջ 47-57
  |
  ՀՀ հողօգտագործման որոշ հիմնախնդիրներ
  2014 | Հոդված/Article
  ԵՊՀ Տարեգիրք 2013, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Եր.: ԵՊՀ հրատ. 2014, էջեր 34-54
  |
  Անշարժ գույքում կատարվող ներդրումների արդյունավետության գնահատման ցուցանիշներ
  2011 | Հոդված/Article
  Հայաստան.ֆինանսներ և էկոնոմիկա, թիվ 5, 2011թ., էջ 33-37
  |
  Անցումային տնտեսության տեսություն
  2008 | Գիրք/Book
  ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2008թ., 150 էջ