Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
ԵՊՀ-ում տնտեսագիտական կադրերի պատրաստումը սկսվել է դեռևս 1921 թվականից Խորհրդային շինարարության ֆակուլտետում:
>
Վարդուշ Գաբրիելի Գյոզալյան

Դոցենտ | Կառավարման և գործարարության ամբիոն
Կրթություն
2003 - 2007 թթ. Երևանի պետական համալսարանի տնտեսագիտության ֆակուլտետի բակալավրիատ (գերազանցության դիպլոմ)
2007 - 2009 թթ. Երևանի պետական համալսարանի տնտեսագիտության ֆակուլտետի մագիստրատուրա «Տնտեսական քաղաքականություն և կառավարում» մասնագիտացմամբ (գերազանցության դիպլոմ)
2009 - 2012 թթ. Երևանի պետական համալսարանի տնտեսագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտուրա «Տնտեսության, նրա ճյուղերի տնտեսագիտություն և կառավարում» մասնագիտությամբ

Գիտական աստիճան
2012 թ-ից Տնտեսագիտության թեկնածու, թեկնածուական ատենախոսություն՝ «ՀՀ տնտեսության իրական հատվածի արդյունավետության բարձրացման ուղիները»


Աշխատանքային փորձ
2008-2009 թթ - «Աշտարակ-կաթ» ՓԲԸ, ֆինանսատնտեսագիտական բաժնի տնտեսագետ:
2011-2012 թթ. Մոսկվայի տնտեսագիտության, վիճակագրության և ինֆորմատիկայի պետական համալսարանի (МЭСИ) Երևանի մասնաճյուղ, դասախոս:
2012-2014 թթ. ԵՊՀ կառավարման և գործարարության ամբիոնի դասախոս (ժամավճարով):
2014 թ.-ից ԵՊՀ կառավարման և գործարարության ամբիոնի ասիստենտ:


Կարդացվող/ված դասընթացներ
Սոցիալական քաղաքականություն
Ագրարային սեկտորի էկոնոմիկա


Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, գերմաներեն, անգլերեն

Նախագծային Կառավարման Հիմնախնդիրները Հհ Պետական Կառավարման Համակարգում
2020 | Հոդված/Article
Բանբեր Երևանի Համալսարանի: Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն: 2020,1(1), 40-49 էջ
Նախագծային կառավարման հիմնախնդիրները ՀՀ պետական կառավարման համակարգում
2020 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Տնտեսագիտություն», Երևան, 2020 № 1 (1), էջ 40-49
|
Իմիգրացիայի Ազդեցությունը Հհ Աշխատաշուկայի Վրա
2019 | Հոդված/Article
Սոցիալ-Տնտեսական Զարգացման Արդի Հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում, Գիտական Հոդվածների Ժողովածու, 2019, 299-306 էջ
Սոցիալական Անվտանգության Ապահովման Եվ Կյանքի Որակի Բարելավման Փոխառնչությունները. Դրսեվորումները Հայաստանի Հանրապետությունում
2019 | Հոդված/Article
Ճգնաժամային Կառավարում և Տեխնոլոգիաներ, 2(15), 2019, 34-41 էջ
Աղքատությունը ՀՀ֊ում և ԱՀ֊ում. համեմատական վերլուծություն
2018 | Հոդված/Article
Լրատու - Մեսրոպ Մաշտոց համալսարան, 2018, էջ 466-471
|
Սոցիալական քաղաքականություն
2017 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: Տիր հրատարակչություն: 2017թ․, 372 էջ
Уровень и качество жизни- как критерии эффективности социальной политики государства
2017 | Հոդված/Article
Տնտեսագիտության ժամանակակից հիմնահարցեր 5-րդ գիտաժողով: 2017, էջ 170-177
|
Կոռուպցիան՝ սոցիալական ինստիտուտ. խնդիրներ ՀՀ տնտեսությունում
2017 | Հոդված/Article
Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 2017, 2(650), էջ 219-228
Աշխատանքի վարձատրության պետական քաղաքականության սոցիալական հիմնախնդիրները ՀՀ-ում
2016 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2016 № 3 (21), էջ 52-57
|
ՀՀ տնտեսությունում գիտական արդյունքի առևտրայնացման հիմնախնդրի շուրջ
2016 | Հոդված/Article
Տնտեսագիտության ժամանակակից հիմնահարցեր 4: 2016, 23-29 էջ, Հայաստան
|