Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
ԵՊՀ-ում տնտեսագիտական կադրերի պատրաստումը սկսվել է դեռևս 1921 թվականից Խորհրդային շինարարության ֆակուլտետում:
>
Վոլոդյա Երվանդի Հովսեփյան

Պրոֆեսոր | Տնտեսագիտության և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ամբիոն
Կրթություն
1957-1959թթ. Երևանի առևտրա-տնտեսագիտական տեխնիկում, ապրանքագետ
1959-1964թթ. ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետ, տնտեսագետ
1969-1971թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա «Տնտեսագիտության տեսություն (քաղաքատնտեսություն) մասնագիտության»

Գիտական աստիճանը, կոչումը
Տնտեսագիտության թեկնածու, պրոֆեսոր

Աշխատանքային փորձ
1971 թ-ից առ այսօր՝ ԵՊՀ տնտեսագիտության և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ամբիոնի ասիստենտ, դոցենտ, պրոֆեսոր
2000 - 2001 թթ. ԵՊՀ տնտեսագիտության ամբիոնի վարիչ
2001 - 2013 թթ. ԵՊՀ Երևանի մասնաճյուղի տնտեսագիտության ամբիոնի վարիչ

Դասավանդվող դասընթացներ
Միկրոտնտեսագիտություն
Մակրոտնտեսագիտություն
Անցումային տնտեսության տեսություն
Ազգային տնտեսություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Գիտատեխնիկական առաջընթացը և տնտեսական աճը

Լեզուների իմացությունը
Հայերեն(մայրենի), ռուսերեն(ազատ), անգլերեն(բառարանի օգնությամբ), լեհերեն(լավ)

Շուկայական վերափոխումների սոցիալական հիմնահարցերը
2016 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2016 № 1 (19), էջ 48-53
|
Մարդկային կապիտալի զարգացումը և տնտեսական աճը
2015 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2015 № 2 (17), էջ 57-64
|
Տնտեսական աճը և բնակչության կենսամակարդակը
2014 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն» 144.5, 2014թ. (№ 3), էջ 25-34
|
Ներդրումները և տնտեսական աճը Հայաստանի Հանրապետությունում
2014 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Տարեգիրք 2013, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Եր.: ԵՊՀ հրատ. 2014, էջեր 148-156
|
Անցումային տնտեսության տեսություն
2008 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2008թ., 150 էջ
Գիտատեխնիկական առաջադիմության դերը ազգային տնտեսության վերակառուցման ու զարգացման ռազմավարության մշակման գործում
2005 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (116), Երևան 2005թ., էջ 169-173
|
Սեփականաշնորհման մեխանիզմի կատարելագործման մի քանի հարցեր
2000 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (102), Երևան 2000թ., էջ 223-225
|
Գիտատեխնիկական հեղափոխության սոցիալ-տնտեսական պրոբլեմները
1982 | Գիրք/Book
Երևանի համալսարանի հրատարակչություն 1982 թ.130էջ
Ժամանակակից գիտատեխնիկական հեղափոխությունը և հասարակական աշխատանքի զարգացումը
1979 | Գիրք/Book
Երևանի համալսարանի հրատարակչություն 1979թ. 125էջ
Գիտատեխնիկական հեղափոխությունը և արտադրության արդյունավետության բարձրացումը
1978 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (35), Երևան 1978թ., էջ 125-133
|