Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
 • ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ԳԵՐԱԶԱՆՑՈՒԹՅԱՆ ՄՐՑԱՆԱԿԱԿ
  2020 թվականի դասավանդման գերազանցության մրցանակակիրն է ԵՊՀ արտասահմանյան գրականության ամբիոնի պրոֆեսոր Տիգրան Սիմյանը։

  Հարցազրույցի հղում՝ «ԴԱՍԱԽՈՍՈՂ ԳԻՏՆԱԿԱՆԸ ՊԱՐՏԱՎՈՐ Է ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾԵԼ, ԻՍԿ ԵԹԵ ՉԻ ԳՐՈՒՄ, ՀԱԿՎԱԾ ԵՄ ԿԱՐԾԵԼՈՒ, ՈՐ ԱՍԵԼԻՔ ՉՈՒՆԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՆՐՈՒԹՅԱՆԸ». ՏԻԳՐԱՆ ՍԻՄՅԱՆ

  Դասախոսություններին ծանոթացեք այստեղ՝ https://www.youtube.com
 • ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ
  • Առկա
   • Դասացուցակ
    • «Անգլերեն, Ֆրանսերեն, Գերմաներեն, Իսպաներեն, Իտալերեն լեզու և գրականություն» մասնագիտություն
     2020 - 2021 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ
    • «Լեզվաբանություն և միջմշակութային հաղորդակցություն» մասնագիտություն
     2020 - 2021 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ
    • «Թարգմանչական գործ» մասնագիտություն
     2020 - 2021 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ
   • Եզրափակիչ քննությունների ժամանակացույց
   • Հանրագումարային քննությունների արդյունքներ
   • Ընթացիկ քննությունների եւ ստուգարքների ժամանակացույց
  • Հեռակա
   • Ընթացիկ քննությունների եւ ստուգարքների ժամանակացույց
   • Եզրափակիչ քննությունների ժամանակացույց
   • Հանրագումարային քննությունների արդյունքներ
 • ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ
  • Առկա
   • Դասացուցակ
    • « Վարչագործարարական թարգմանություն» մասնագիտություն
     2020 - 2021 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ
    • Դասատախտակ
     2017 - 2018 ուս. տարվա առաջին կիսամյակ
    • «Միջազգային գործարար հաղորդակցման լեզվամշակույթ» մասնագիտություն
     2020 - 2021 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ
    • «Կիրառական լեզվաբանություն» մասնագիտություն
     2018 - 2019 ուստարվա երկրորդ կիսամյակ
    • «Միջմշակութային հաղորդակցություն. ֆրանսերեն, գերմաներեն, իսպաներեն, իտալերեն» մասնագիտություն
     2020 - 2021 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ
    • «Լեզվաբանություն և միջմշակութային հաղորդակցություն` անգլերեն լեզու» մասնագիտություն
     2018 - 2019 ուստարվա երկրորդ կիսամյակ
    • «Թարգմանչական գործ» մասնագիտություն
     2020 - 2021 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ
    • «Անգլերեն լեզու և գրականություն» մասնագիտություն
     2020 - 2021 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ
    • «Արտասահմանյան գրականություն» մասնագիտություն
     2020 - 2021 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ
   • Եզրափակիչ քննությունների ժամանակացույց
   • Հանրագումարային քննությունների արդյունքներ
  • Հեռակա
   • Ընթացիկ քննությունների եւ ստուգարքների ժամանակացույց
   • Եզրափակիչ քննությունների ժամանակացույց
  • Մագիստրատուրայի ընդունելության քննության հարցաշար
   • Միջմշակութային հաղորդակցություն (իտալերեն)
    2020-2021 ուսումնական տարի
   • Միջմշակութային հաղորդակցություն (իսպաներեն)
    2020-2021 ուսումնական տարի
   • Միջմշակութային հաղորդակցություն (գերմաներեն)
    2020-2021 ուսումնական տարի
   • Ֆրանսիական բանասիրություն
    2020-2021 ուսումնական տարի
   • Արտասահմանյան գրականություն
    2020-2021 ուսումնական տարի
   • Անգլերեն լեզու և գրականություն
    2020-2021 ուսումնական տարի
   • Միջազգային գործարար հաղորդակցման լեզվամշակույթ
    2020-2021 ուսումնական տարի
   • Թարգմանչական գործ (անգլերեն լեզու)
    2020-2021 ուսումնական տարի
   • Վարչագործարարական թարգմանություն
    2020-2021 ուսումնական տարի
 • ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ ԵՎ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐՔ
  • Առկա ուսուցում
   Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով սովորող ուսանողների համար

   2020

   2019

   2018

   2017

   2016

  • Հեռակա ուսուցում
   Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով սովորող ուսանողների համար