Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Informatics and Applied Mathematics
:
>
Բորիս Վազգենի Գրիգորյան

Ասիստենտ | Թվային անալիզի և մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոն
Կրթություն
1962 - 1968 թթ. ուսանող, ԵՊՀ, Մաթեմատիկայի ֆակուլտետ
1968 - 1972 թթ. ասպիրանտ, ԵՊՀ, Մաթեմատիկայի ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
թեկնածուական – «Հարմոնիկ ֆունկցիաների միակության որոշ հարցեր», 1975 թ., Երևանի պետական համալսարան

Աշխատանքային փորձ
1987 թ-ից մինչ այսօր ԵՊՀ թվային անալիզի և մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոնի դոցենտ
1976 - 1986 թթ. ԵՊՀ թվային անալիզի ամբիոնի ավագ դասախոս
1972 - 1975 թթ. ԵՊՀ մաթեմատիկական կիբեռնետիկայի ամբիոնի դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
մաթեմատիկական անալիզ, կոմպլեքս անալիզ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
կոմլեքս և իրական անալիզ

Լեզուներ
Հայերեն, Ռուսերեն, Անգլերեն

b.grigoryan@ysu.am

З. А. Арушанян, Б. В. Григорян
Об одном обобщении теоремы Рудина-Карлесона
1984 | Հոդված/Article
ДАН Арм. ССР. Т. XXIX, 14 1984, стр. 147-150
О единственности гармонических функций в областях вращения
1975 | Հոդված/Article
Изв. АН Арм. ССР сер. матемаика X №5 1975, стр. 410-413
О гармонических функциях вне единичного гипердиска в пространстве Rn
1973 | Հոդված/Article
Изв. АН Арм. ССР сер. математика. VIII №6 1973. стр. 451-463
Теоремы единственности для гармонических функций трех переменных в области вращения
1972 | Հոդված/Article
Изв. АН Арм. ССР, сер. математика VII, №2 1972 стр. 81-89