Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Informatics and Applied Mathematics
:
>
Հովհաննես Ռաֆայելի Բոլիբեկյան

Դոցենտ | Դիսկրետ մաթեմատիկայի և տեսական ինֆորմատիկայի ամբիոն
Կրթություն
Երևանի պետական համալսարան, ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, 1994 - 1999 թթ.
Երևանի պետական համալսարան, ասպիրանտուրա, ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, 1999 - 2002 թթ.

Գիտական աստիճան
թեկնածուական - «Ֆորմալ հաշիվներ և աքսիոմատիկ համակարգեր ոչ դասական տրամաբանություններում», 2002 թ., ՀՀ ԳԱԱ ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ

Աշխատանքային փորձ
2002 - 2010 թթ. Երևանի պետական համալսարան, ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, ինֆորմատիկայի հանրահաշվատրամաբանական մեթոդների ամբիոն (ներկայիս դիսկրետ մաթեմատիկայի և տեսական ինֆորմատիկայի ամբիոն), ասիստենտ
2010 թ-ից առ այժմ, Երևանի պետական համալսարան, ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, դիսկրետ մաթեմատիկայի և տեսական ինֆորմատիկայի ամբիոն, դոցենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Մաթեմատիկական տրամաբանություն, ալգորիթմների տեսություն, թեորեմների մեքենայական ապացույց, արտածումների տեսություն ոչ դասական տրամաբանություններում, հանրահաշիվ և անալիտիկ երկրաչափություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Արտածումների տեսություն, տրամաբանությունը ինֆորմատիկայում, արտածումների բարդություն

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
ՀՀ ՊԳԿ դրամաշնորհ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
Մեքենայական ապացույցների ասոցիացիայի անդամ

bolibekhov@ysu.am

H. R. Bolibekyan , A. R. Baghdasaryan
On Some Systems of Propositional Minimal Logic with Loop Detection
2019 | Հոդված/Article
ՀՀ ԳԱԱ զեկույցներ, 2019, 119, N2, էջ 110-115
|
On the Rabin’s speed-up of proofs for some systems of first order logic (Առաջին կարգի տրամաբանության որոշ համակարգերում արտածումների Ռաբինի արագացման մասին)
2010 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2010, #1, էջ 61–63
|
Ալգորիթմների տեսության խնդիրների ժողովածու
2008 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեոնարկ, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան-2008 և http:users.freenet.am/~bolibek
On the most generalized speed-up in first order logic
2006 | Հոդված/Article
Proceedings of the Logic Colloquium 2005, Athens (and the Bulletin of Symbolic Logic, v. 12, No. 2, 2006), p. 59 (p. 328)
On the most generalized speed-up in first order logic
2006 | Թեզիս/Thesis
Logic-Colloquium 2005 ESM, ASL, Athens, 59, and the Bulletin of Symbolic Logic, v. 12, N 2, June, 2006, 328
On some proof systems for I. Johansson’s minimal logic of predicates
2004 | Հոդված/Article
Proceedings of the Logic Colloquium 2003, Helsinki (and the Bulletin of Symbolic Logic, v. 10, No. 2, 2004), p. 56 (p.250)
On some proof systems for I. Johansson's minimal logic of predicates
2004 | Թեզիս/Thesis
Logic Colloquium 2003, Helsinki, Finland, Aug. 14-20, Abstracts, and Bulletin of Symb. Logic, v.10, N2, 2004, 31
О секвенциальных системах слабых арифметик
2002 | Հոդված/Article
ДНАН Армении, Прикладная математика, 2002, 102, т. 3, ц. 214-218
О минимальных секвенциальных исчислениях арифметики Робинсона (Ռոբինսոնի թվաբանության մինիմալ սեկվենցիալ հաշիվների մասին)
2002 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2002, #3, էջ 20-22 (ռուսերեն)
|
О некоторых системах доказательств минимального исчисления предикатов
2002 | Հոդված/Article
АрмНИИНТИ. Ежеквартальный реферативный сборник. – 2002. 6с.– N 33 – Ар02
Трехзначные исчисления предикатов с символом неопределенности (Եռարժեք պրեդիկատային հաշիվներ անորոշության նշանով)
2002 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2002, #2, էջ 44-50 (ռուսերեն)
|
О секвенциальных системах слабых арифметик
2002 | Հոդված/Article
ДНАН Армении, Прикладная математика, 2002, 102, т. 3, ц. 214-218
О минимальных секвенциальных исчислениях арифметики Робинсона
2002 | Գիրք/Book
Ученые записки ЕГУ, 3, 2002, 20 – 22
Теорема компактности для многозначных логик
2002 | Հոդված/Article
Препринт ИПИА НАН РА и ЕГУ, N 02–001, 2002, 1 –16
Արտածումների որոշ բարդությունների հետազոտում
2000 | Հոդված/Article
Երիտասարդ գիտնականների հոդվածների հոբելյանական ժողովածու, ԵՊՀ, 2000, էջ 16-20
Արտածումների որոշ բարդությունների հետազոտում
2000 | Հոդված/Article
Երիտասարդ գիտնականների հոդվածների ժողովածու, Եր., 2000, 2, 16 – 21