Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Informatics and Applied Mathematics
:
>
Լուսինե Էդգարի Բուդաղյան

Ասիստենտ | Ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ամբիոն
Կրթություն
1990 - 1995 թթ. ԵՊՀ, Կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ,
1996 - 1999 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա, հեռակա, մասնագիտություն, b 13.04 - Հաշվողական մեքենաների համալիրների և ցանցերի մաթեմատիկական և ծրագրային ապահովում.
2005 - 2006 թթ. Մոսկվայի Մ. Վ. Լոմոնոսովի պետական համալսարան, հայցվոր Հաշվողական մաթեմատիկայի և կիբեռնետիկայի ֆակուլտետի Հաշվողական համալիրների համակարգերի ավտոմատացման ամբիոնում

Գիտական աստիճան
Ֆ.մ.գ.թ. «Խիստ տիպիզացված ֆունկցիոնալ ծրագրերի իրականացման մասին», մասնագիտություն - 05.13.11 - Հաշվողական մեքենանաերի համալիրների և համակարգչային ցանցերի մաթեմատիկական և ծրագրային ապահովում 2006 թ. հոկտեմբերի 13, Մ.Վ. Լոմոնոսովի անվան Մոսկվայի պետական համալսարան, Մոսկվա, ՌԴ

Աշխատանքային փորձ
03.2007 թ-ից մինչ այժմ Ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ամբիոնի ասիստենտ, Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ
09.2001 - 02.2007 թթ. Համակարգային ծրագրավորման ամբիոնի ասիստենտ, Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ
09.1995 - 06.2001 թթ. Ալգորիթմական լեզուների ամբիոնի ասիստենտ, Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ
01.2008 թ-ից մինչ այժմ «ՀԷՑ» ՓԲԸ Հաշվետվությունների եվ հաշվապահության դեպարտամենտի ծրագրավորող-հաշվապահ
10.2005 - 12.2007 թթ. «ՀԷՑ» ՓԲԸ «Հարավ» մ/ճ Համակարգչային բաժնի պետի տեղակալ
03.1996 - 09.2005 թթ. «ՀԷՑ» ՊՓԲԸ «Կենտրոն» մ/ճ Ճարտարագետ - ծրագրավորող

Կարդացվող դասընթացներ
«Ծրագրավորման ֆունկցիոնալ համակարգեր» և «Տվյալների հենքերի ղեկավարման համակարգեր» ընդհանուր դասըթաց, բակալավրիատ,
«Տվյալների հենքերի ղեկավարման համակարգերի նախագծում» դասըթաց, մագիստրատուրա
«Ալգորիթմների տեսության» դասընթաց

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ծրագրավորման լեզուներ և համակարգեր, Ֆունկցիոնալ ծրագրավորում և լյամբդա-հաշիվ, Հաշվարկման մաթեմատիկական մոդելներ

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
Գիտական թեմաներ (պետական ֆինանսավորում)` 94-719, 2000-13, 0828, 0119, 1027

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Լ. Է. Բուդաղյան , Դ. Ա. Գրիգորյան , Լ. Հ. Թորոսյան
A necessary and sufficient condition for the uniqueness of βδ-normal form of typed λ-terms for the canonical notion of δ-reduction (Տիպիզացված λ-թերմերի βδ-նորմալ ձևի միակության անհրաժեշտ և բավարար պայմանի մասին` կանոնիկ δ-ռեդուկցիայի գաղափարի դեպքում)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2019, հ. 53, #1, էջ 28-36
|
Functional Programming Systems
2006 | Հոդված/Article
Yerevan, YSU, 2006, 60 p. (in Armenian)
О формализации понятия дельта редукции в монотонных моделях типового лямбда-исчисления (Տիպային լամբդա-հաշվի մոնոտոն մոդելներում դելտա-ռեդուկցիայի հասկացության ֆորմալացման մասին)
2003 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2003, #1, էջ 27-36 (ռուսերեն)
|