Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Informatics and Applied Mathematics
:
>
Սիրանուշ Գեղամի Սարգսյան

Դոցենտ | Ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ամբիոն
Կրթություն
1967 - 1972 թթ. Մեխանիկա-մաթեմատիկական ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան

Գիտական աստիճան
ֆիզ. մաթ. գիտությունների թեկնածու, թեմա - «Հավանականական Ճանաչողության համակարգ, նրա մշակումը հետազոտումը և կիրառումը», 1988 թ., ԽՍՀՄ ԳԱ հաշվողական կենտրոն, ք. Մոսկվա
դոցենտի կոչման շնորհում ԽՍՀՄ բարձրագույն կրթության մինիստրության կողմից, 1989թ, ք. Մոսկվա

Աշխատանքային փորձ
1989 թ-ից մինչ օրս (ալգորիթմական լեզուների, այժմ ` ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ամբիոն) ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան
դոցենտ
1974 - 1989 թթ. ալգորիթմական լեզուների ամբիոն, ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան
ասիստենտ
1991 - 1999 թթ. «Անանիա Շիրակացի» քոլեջ, ինֆորմատիկայի ամբիոնի վարիչ
1996 - 1997 թթ. «Save the Children», USAID կողմից կազմակերպված «Ինֆորմատիկա և կոմպյուտերային տեխնիկա» դասընթացներ, դասախոս
1972 - 1974 թթ. մաթեմատիկական մեքենաների Երևանի գիտահետազոտական ինստիտուտ, ինժեներ

Կարդացվող դասընթացներ
Տվյալների կառուցվածքներ, օբյեկտ-կողմնորոշված ծրագրերի նախագծում, նշումների լեզուներ, PHP, JAVA, DOT NET, ASP NET ծրագրավորման լեզուներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ծրագրավորում, պատկերների ճանաչման համակարգերի մշակում, օբյեկտ-կողմնորոշված ծրագրերի նախագծում, բիզնես պրոցեսների մոդելավորում, հեռահար ուսուցում, WWW տեխնոլոգիաներ, Semantic Web.

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
1995 - 2000 թթ. գիտահետազոտական թեմա No. 94-719.
2000 - 2001 թթ. IATP (Internet Access Training Program) շրջանակներում, թեմա- «Հայերեն լեզվով ուսուցման նոր տեխնոլոգիաների ինտեգրացված միջավայր», ղեկավար
2001 թ. IATP շրջանակներում, թեմա - «Հեռահար ուսուցման արդյունավետության բարձրացման միջոցներ», ղեկավար
2002 թ. IATP շրջանակներում, թեմա - «Ուսանողների հեռահար տեստավորման համակարգ», ղեկավար
2002 - 2003 թթ. OSI (Open Society Institute) շրջանակներում, թեմա - «Էլեկտրոնային ուսուցման համար հիմնական գործիքային միջոցների մշակում» No. 500091CA51, ղեկավար
2003 - 2004 և 2006 - 2007 թթ. OSI շրջանակներում, թեմա - «Միջնակարգ դպրոցի ուսումնական պրոցեսում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների աջակցման գործիքային միջոցների մշակում» No. 1603 և No. 15022, ղեկավար
2004 թ. Tempus IMG-ARM 1011-2004 (Individual Mobility Grants)-ի աջակցությամբ IEEE (ICALT 2004 2.) ուսուցման տեխնոլոգիաներ միջազգային կոնֆերանսին մասնակցություն.

Լեզուներ
հայերեն - գերազանց, ռուսերեն - գերազանց, անգլերեն - բավարար

Մասնագիտական անդամակցություն
Մասնակցել եմ ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության «Կրթության որակ և համապատասխանություն» վարկային ծրագրի շրջանակներում իրականացված հանրակրթական առարկաների ծրագրերի մշակման աշխատանքներին` տեղեկատվական հաղորդակցական տեխնոլոգիաների (ՏՀՏ) կիրառման ուղղությամբ:
SOIC06, SOIC07, SOIC08 (Social and Organizational Informatics and Cybernetics)միջազգային կոնֆերանսների ծրագրային կոմիտեի անդամ, ԱՄՆ, Ֆլորիդա

siranushs@ysu.am

Առաջադրանքների մշակման HotPotatoes գործիքային միջավայր
2019 | Հոդված/Article
Բնագետ, 2019, 2, էջ 29-43
|
Տրամաբանական ռեգրեսիան որպես մարքեթինգի գործիք
2019 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2019 № 1 (28), էջ 40-49
|
Հայերեն տեքստի տոնայնության վերլուծության մեթոդներ
2018 | Հոդված/Article
Հայաստանի ճարտարագիտական ակադեմիայի լրաբեր, 2018, 15, 4, էջ 609-613
|
Гибридный метод анализа больших данных с помощью нейронных сетей
2018 | Հոդված/Article
Engineering Studies. 2018, Issue 3 (2), Volume 10, 519-526 pp.
|
Fuzzy-подход к генерации сценариев обучения в системах электронного обучения
2018 | Հոդված/Article
Educational Researcher. 2018, Issue 9 (2), Vol. 47, 830-837 pp.
|
Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների կիրառումը բնագիտական առարկաների դասավանդման համար
2017 | Հոդված/Article
Բնագիտությունը 21-րդ դարում: Ուսուցման հիմնախնդիրներ և լուծումներ: 2017, էջ 296-299
|
Statistical Evaluation of the Performance of the Neural Network
2017 | Հոդված/Article
London Journal of Research in Computer Science and Technology. 2017, Volume 17, Issue 1 , pp. 1-6
|
Разработка системы принятия решений на основе нечетких ассоциативных правил
2016 | Հոդված/Article
Конгресса по интеллектуальным системам и информационным технологиям IS-IT’16. 2016, стр. 149-154
|
Гибридная модель для прогнозирования временных рядов
2016 | Հոդված/Article
XII международная научно-практическая конференция "Экономическое прогнозирование: модели и методы". 2016, стр. 25-30
|
Փաստաթղթերի վարկանիշավորման համակարգի մշակում
2016 | Հոդված/Article
Десятая Годичная научная конференция РАУ. 2016, стр. 74-79
|
Probabilistic methods for neural networks study
2016 | Հոդված/Article
Quarterly Journal of Mechanics and Applied Mathematics, 2016, Issue 4 (2), Volume 69, pp. 669-675
|
Փոխգործուն առաջադրանքների և թեստերի ստեղծման HotPotatoes փաթեթը
2016 | Հոդված/Article
Բնագետ, 2016, 1, 48-56 էջ
|
Нейросетевые технологии в задачах прогнозирования
2015 | Հոդված/Article
Международная научная конференция "Экономика и управление", 2015, 126-131 стр.
|
Овакимян А. С. , Саркисян С. Г. , Зироян М. А., Тинякова В. И.
Нейросетевое прогнозирование временных рядов
2015 | Հոդված/Article
Образование, наука и экономика в вузах и школах. Интеграция в международное образовательное пространство. 2015-09-28, 93-96 стр.
|
Neural networks apparatus in biometrics
2015 | Հոդված/Article
Contemporary problems of social works, Россия, 2015, Vol.1, No.2, 129-137 стр.
Самоорганизующиеся сети в задачах классификации данных
2015 | Հոդված/Article
Девятая годичная научная конференция. Сборник статей, Армениа, 2015, 87-93 стр.
|
Оценка эффективности работы нейронных сетей
2015 | Հոդված/Article
Девятая годичная научная конференция. Сборник статей, Армениа, 2015, 94-98 стр.
|
Արհեստական նեյրոնային ցանցերի կիրառումը տնտեսա-մաթեմատիկական մոդելավորման մեջ (ՀՀ-ում գնաճի կանխատեսման օրինակով
2014 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Տարեգիրք 2013, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Եր.: ԵՊՀ հրատ. 2014, էջեր 561-573
|
Sargsyan S. , Hovakimyan A. , Barkhudaryan S.
Using Template Processing Technique in the Pervasive e-Learning Supporting Systems
2007 | Հոդված/Article
Proceedings of the International Conference “Information Technologies in Education in the 21st Century”, May 21-23,2007, Yerevan, Armenia, p.24-34
Sargsyan S. , Hovakimyan A. , Gyurjinyan A., Barkhudaryan S.
Application of Fuzzy Theory in Adaptive Electronic Learning Systems
2007 | Հոդված/Article
Materials of the International Conference on Distance Learning: Problems and Perspectives of Development, October 5-7, 2007, Almaty, Kazachstan, p. 22-24
Hovakimyan A. , Sargsyan S. , Karapetyan N., Barkhudaryan S.
An Effective e-Learning Organization Support Tool
2006 | Հոդված/Article
Proceedings of the Annual Conference of RAU, Yerevan, 2006, p.153-159
Developing e-Learning Environment
2005 | Հոդված/Article
Learning Technology Newsletter, Vol. 7, Issue 4, October 2005, Publication of IEEE Computer Society ISSN 1438-0625, p. 24
E-learning Support System in Armenian
2005 | Հոդված/Article
Materials of the International Conference on Distance Learning: Problems and Perspectives of Development, October 28-29, 2005, Almaty, Kazachstan, p. 309 – 311
Modeling and Implementation of Virtual Chemical Laboratory
2005 | Հոդված/Article
Proceedings of the International Conference CSIT-05, Yerevan, 2005, Sept. 19-23, Yerevan, Armenia, p. 628-631
Hovakimyan A. , Sargsyan S. , Barkhudaryan S.
Genetic Algorithms in Interactive Learning Systems
2005 | Հոդված/Article
News of Artificial Intellegence, №1, 2005, Moscow,p.58-62 (in Russian)
Basic Concepts of Creation of Virtual Chemical Laboratory
2005 | Հոդված/Article
Learning Technology Newsletter, Vol. 7, Issue 4, October 2005, Publication of IEEE Computer Society ISSN 1438-0625, p.43-44
The Genetic Algorithms (GA) in Web-based Learning Systems
2005 | Հոդված/Article
IASTED International Conference on ACIT-Software Engineering (ACIT-ACA 2005), June 20-24, 2005, Novosibirsk, p.496-501
Virtual Environment for Chemical Laboratory Studies
2005 | Հոդված/Article
International Workshop “InformationTechnologies in Education ITE 2005”, Yerevan, June 13 - 17, 2005, p.19-20
XML-document handling in Java
2005 | Հոդված/Article
Yerevan, YSU, 2005, 41p.(in Armenian)
Sargsyan S. , Hovakimyan A. , Barkhudaryan S.
Genetic Algorithm and the Problem of Getting Knowledge in e-Learning
2004 | Հոդված/Article
IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies, Joensuu, Finland, August 30-Sep.2, 2004
Text Files Handling with Neuronetworks
2004 | Հոդված/Article
Information Technologies and Management. Vol.4, 2004, p. 104-112, Yerevan, (in Russian)
E-Learning Supporting System Development
2004 | Հոդված/Article
Proceedings of the International Conference Information technologies in Education, Yerevan, 2004, p. 208-21
TeachArm Toolset for e-learning support
2003 | Հոդված/Article
Proceedings of the Conference CSIT’2003, Yerevan, Armenia, 2003, p. 409 – 412
Supplying Genetic Algorithm (GA) in User Adaptable Teaching Systems
2003 | Հոդված/Article
Proceedings of the International Conference CSIT-03, Yerevan, 2003, p. 242-245
Intergrated Basic Toolset for New Learning Technologies in Armenian
2000 | Հոդված/Article
Proceedings of the Conference on Network Technologies, Minsk, Belarus, p.173-176, 2000
Sargsyan S. , Egiazaryan W., Abrahamyan A., Degoyan K.
Collected programming tasks
1999 | Հոդված/Article
volume 2, Yerevan,YSU, 1999, 56p.(in Armenian)
Sargsyan S. , Degoyan K., Abrahamyan A., Egiazaryan W.
Collected programming tasks
1997 | Հոդված/Article
volume 1, Yerevan,YSU, 1997, 32p.(in Armenian)
Вычисление вероятностной характеристики распознающих систем персептронного типа (Պերցեպտրոնային տիպի ճանաչող համակարգի հավանականային բնութագրիչի հաշվում)
1990 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1990, #3, էջ 152-154 (ռուսերեն)
|
Ս. Գ. Սարգսյան , Շաո Գոպեյ
Об одном методе прогнозирования землетрясений (Երկրաշարժի կանխագուշակման մի եղանակի մասին)
1990 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1990, #2, էջ 151-155 (ռուսերեն)
|
Sargsyan S. , Buniatyan M., Markosyan A., Petrosyan G.
Job Control Languages
1988 | Հոդված/Article
Yerevan,YSU, 1988, 86 p.(in Armenian)
Эффективность работы перцептрона в случае пересечения изображений в рецепторном поле (Պերցեպտրոնի աշխատանքի արդյունավետությունը երբ ռեցեպտորների դաշտում պատկերները հատվում են)
1986 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1986, #2, էջ 149-152 (ռուսերեն)
|
Ս. Գ. Սարգսյան , Ս. Վ. Դայան
Моделирование процесса обучения распознаванию образов на ЭВМ (Կերպարների ճանաչման ուսուցման պրոցեսի մողելավորում էլեկտրոնային հաշվիչ մեքենաներում)
1984 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1984, #3, էջ 144-147 (ռուսերեն)
|