Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Journalism
ԵՊՀ ժուռնալիստիկայի բաժինը հիմնադրվել է 1949 թվականին, բանասիրական ֆակուլտետի կազմում, իսկ 1999 թվականի հոկտեմբերի 1-ին ստեղծվել է ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետը:
>
Անահիտ Խորենի Բրուտյան

Դոցենտ | Նոր մեդիայի և հաղորդակցության ամբիոն
Կրթություն
1980 - 1983 թթ. Երևանի պետական համալսարանի բանասիրական ֆակուլտետ
1983 - 1986 թթ. Մոսկվայի Մ.Վ. Լոմոնոսովի անվ. պետական համալսարանի ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ
1988 - 1992 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա (հեռակա ուսուցում)

Գիտական աստիճան
2008 թ. բանասիրական գիտությունների թեկնածու
2011 թ. դոցենտի գիտական կոչում

Աշխատանքային փորձ
2012 թվականից Երևանի պետական համալսարանի որակի ապահովման կենտրոնի առաջատար մասնագետ
2006 - 2012 թթ. ԵՊՀ համալսարանական կրթության զարգացման բաժնի առաջատար մասնագետ
2000 թ-ից մինչ այժմ՝ ԵՊՀ ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի նոր մեդիայի և հաղորդակցության ամբիոնի դասախոս (ներքին համատեղող)
2009 թ-ից մինչ այժմ՝ ԵՊՀ հետբուհական լրացուցիչ կրթության վարչության դասախոս (ժամավճարային հիմունքով)
1996 - 2006 թթ. ԵՊՀ լրատվական ծառայության խմբագիր
1995 - 1997 թթ. Երևանի Խ. Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական համալսարանի կուլտուրայի ֆակուլտետի հեռուստալրագրության բաժնի դասախոս (պայմանագրային հիմունքներով)
1986 – 1995 թթ. Երևանի պետական համալսարան, «Երևանի համալսարան» թերթի թղթակից (գրական աշխատող)

Կարդացվող դասընթացներ
«Ժուռնալիստի վարպետություն», «Հայ մամուլի պատմություն», «Հայ մանկավարժական մամուլ», «Պաշտոնական գրագրությունների լեզուն»

Վերապատրաստումներ
2012 թ. հուլիս՝ Ամառային դպրոց + վերապատրաստում` TEMPUS-ի DIUS ծրագրի շրջանակներում, Կոբլենց-Լանդաու համալսարան, Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետություն, ք. Կոբլենց
2012 թ. մարտ՝ վերապատրաստում՝ «Որակի ներքին ապահովումը ՀՀ մասնագիտական կրթության ոլորտում», Աղվերան (ՀՀ)
2009 թ. նոյեմբեր-դեկտեմբեր՝ Ձմեռային դպրոց՝ «Բարձրագույն կրթության եվրոպական չափայնության խթանումը», Երևան

Մասնագիտական անդամակցություն
2003 - 2010 թթ. ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի մրցութային հանձնա-ժողովի անդամ՝ որպես փորձագետ-ներկայացուցիչ գիտակրթական հիմնարկից
2003 - 2009 թթ. «Կրթության զարգացում» ՀԿ-ի հասարակայնության հետ կապերի և լրատվության գծով պատասխանատու
2005 - 2008 թթ.՝ «Կրթության զարգացում» ՀԿ-ի համանուն տարեգրքի գլխավոր խմբագիր

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Պարգևներ
ԵՊՀ պատվոգիր, 2010 թ., 2011 թ.

Էլ. հասցե՝ anahitbrutyan@ysu.am

Կրթության և դաստիարակության դերի արժևորումը «Հյուսիսափայլ» ամսագրում
2018 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2018 № 3 (27), էջ 75-85
|
Ն. Ն. Մարտիրոսյան , Դ. Վ. Պետրոսյան, Լ. Կ. Սայադյան, Ա. Ռ. Մենեմշյան, Ա. Խ. Բրուտյան , Ա. Ս. Գոյունյան, Հ. Ն. Զորյան, Վ. Գ. Պետրոսյան, Ա. Շ. Մկրտիչյան
Ժուռնալիստի վարպետություն դասընթացի ծրագիր-ուղեցույց
2016 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 44 էջ
|
«Ժուռնալիստի վարպետություն» առարկայի դասավանդումը (մեթոդական խնդիրներ)
2012 | Հոդված/Article
«Կրթությունը և գիտությունը Արցախում», թիվ 1 - 2, 2012, էջ 108 - 114
Հայոց լեզվի արժևորումը Պարույր Սևակի հրապարակախոսության մեջ
2012 | Հոդված/Article
Ժուռնալիստիկա (տեսության և պատմության հարցեր), պրակ ԺԲ, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2012, էջ 55-60:
Հայ մանկավարժական մամուլ
2011 | Գիրք/Book
Ծրագիր, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2011, 16 էջ
Արևելահայ մանկավարժական մամուլը
2009 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2009, 152 էջ
Կրթության հիմնախնդիրները Հովհ. Թումանյանի հրապարակախոսության մեջ
2009 | Հոդված/Article
Ժուռնալիստիկա (տեսության և պատմության հարցեր), պրակ Թ, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2009, էջ 101 - 108
Դպրոցի և կրթության հարցերը XIX դարի հայ մանկավարժական մամուլի էջերում
2009 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», Երևանի պետական համալսարանի հրատարակչություն, Երևան, 2009, էջ 101 - 108, թիվ 1, էջ 187 - 192
|
«Դաստիարակ» ամսագրի տեղը և դերը XIX դարի արևելահայ մանկավարժական մամուլի համակարգում
2008 | Հոդված/Article
«Կրթությունը և գիտությունը Արցախում», թիվ 3 - 4, 2008, էջ 107 - 110
Լրատվական գործակալությունները զանգվածային լրատվամիջոցների համակարգում
2007 | Հոդված/Article
Ժուռնալիստիկա. Տեսության և պատմության հարցեր, պրակ Ը, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, Երևան, 2007, էջ 99 - 111
Կրթության հարցերը Ն. Աղբալյանի հրապարակախոսության մեջ
2006 | Հոդված/Article
«Նիկոլ Աղբալյան - 130» (Միջազգային գիտաժողովի նյութեր), «Լուսակն» հրատ., Երևան 2006, էջ 54 - 63
Ուսուցչական կադրերի խնդիրը արևելահայ մանկավարժական մամուլում
2005 | Հոդված/Article
Ժուռնալիստիկա (տեսության և պատմության հարցեր), պրակ Է, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, Երևան, 2005, էջ 68 - 76
Կանանց կրթության հիմնախնդիրը XIX դարի արևելահայ մանկավարժական մամուլում
2005 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (117), Երևան 2005թ., էջ 156-161
|
Կանանց կրթության խնդիրները արևելահայ մանկավարժական մամուլում
2005 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», թիվ 3, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, Երևան 2005, էջ 156 - 161
Կրթական հիմնախնդիրների արտացոլումը «Վարժարան» ամսագրում
2003 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (109), Երևան 2003թ., էջ 207-212
|
Ռուսաստանի հայ ուսուցիչների առաջին համագումարը
2002 | Հոդված/Article
«Մանկավարժական միտք», թիվ 4, Երևան, 2002, էջ 163-172