Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Journalism
ԵՊՀ ժուռնալիստիկայի բաժինը հիմնադրվել է 1949 թվականին, բանասիրական ֆակուլտետի կազմում, իսկ 1999 թվականի հոկտեմբերի 1-ին ստեղծվել է ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետը:
>
Հրաչիկ Լադիկի Բայադյան

Ասիստենտ | Նոր մեդիայի և հաղորդակցության ամբիոն
Կրթություն
1973 - 1979 թթ. Երևանի պետական համալսարանի Մեխանիկամաթեմատիկական ֆակուլտետ:

Գիտական աստիճան
1987 թ. Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու:

Աշխատանքային փորձ
1997 թ. մինչև այժմ, ԵՊՀ Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ, Ռադիոհեռուստատեսային ժուռնալիստիկայի ամբիոն, դասախոս:
2010 թ. մինչև այժմ,Ժամանակակից արվեստի ինստիտուտ, դասախոս:
2002 – 2012 թթ. Ռեգիոն հետազոտական կենտրոն, փորձագետ հետազոտող:
2001 – 2002 թթ. ՀՀ Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողով, հանձնաժողովի անդամ:
1998 – 2004 թթ. «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների հիմնադրամ» հասարակական կազմակերպություն, նախագահ:
1997 – 1998 թթ. ՀՀ Տեղեկատվության եւ գրահրատարակչության վարչություն, վարչության պետի առաջին տեղակալ:
1996 – 1997 թթ. «Համակարգչային տեխնոլոգիաները Հայաստանում» հանդես, խմբագիր:
1994 – 1997 թթ. «Հումանիտար հետազոտությունների հայկական կենտրոն», հետազոտող:
1989 – 1994 թթ. ԵՊՀ Կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, դասախոս:
1979 – 1990 թթ. Հայաստանի գիտությունների ակադեմիայի ինֆորմատիկայի ինստիտուտ, գիտաշխատող:

Կարդացվող դասընթացներ
Տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաներ և հասարակություն, Գլոբալացում և գլոբալմեդիա, Մեդիայի և մշակութայիուսումնասիրություններ, Մեդիայի հետազոտության մեթոդներ:

Գիտական հետազոտությունների շրջանակը
Տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների տնտեսական,սոցիալական և մշակութային ասպեկտները, հետխորհրդային մեդիամշակույթ և քաղաքային տարածություններ, ռուսական - խորհրդային օրիենտալիզմ:

Լեզուներ
Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն:

Մեդիայի նշանագիտության ներածություն
2018 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ., 2018թ․, 168 էջ
,,The Soviet Sixsties: Forms of Cultural Resistance,, in Sweet Sixsties 2014
2014 | Հոդված/Article
Specters and Spirits of a Parallei Avand - Garde, ed. Georg Schollhammer, Stemberg Press, Berlin, 2014, pp. 449 - 464
Հրանտ Մաթեւոսյանի հրապարակախոսությունը
2012 | Հոդված/Article
Ժուռնալիստիկա (տեսության եւ պատմության հարցեր) (խմբ. Ն. Մարտիրոսյան), Պրակ ԺԲ, Երեւանի համալսարանի հրատարակչություն, Երեւան, 2012, 5-9
Այլակերպման մղումը. ժամանակակից տեխնոլոգիական հոլովույթի ընկալումը Հրանտ Մաթեւոսյանի ստեղծագործության մեջ
2012 | Հոդված/Article
Ինքնության հարցեր (խմբ. Ա. Ստեփանյան), Տաթեւ գիտակրթական համալիր, Երեւան, 2002, 66-88
Նոր մեդիա և ժուռնալիստական կրթություն
2010 | Հոդված/Article
Ժուռնալիստիկա. տեսության և պատմության հարցեր, պրակ Ի, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2010,
էջ 57 - 60
“Boredom” in Atlas of Transformation
2010 | Հոդված/Article
edited by Z. Baladran and V. Hovranek, JRP-Ringier, 2010: 88-93.
“Hierarchy” in Atlas of Transformation
2010 | Հոդված/Article
edited by Z. Baladran and V. Hovranek, JRP-Ringier, 2010: 239-243.
Հայության` որպես արդիական ազգի գաղափարը Թումանյանի հրապարակախոսության մեջ
2009 | Հոդված/Article
Ժուռնալիստիկա. տեսության և պատմության հարցեր, պրակ ժ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2009,
էջ 26 - 39
New Social Order and change in media Landscape 2009
2009 | Հոդված/Article
Publik Speres After Sozializm, intellect books, 2 - 3 February, Bristol /UK/, Chicago /USA/, 2009, p. 111 - 118
Խորհրդահայ ինքնությունը և դրա մշակութային ներկայացումը
2009 | Հոդված/Article
Պատմության հարցեր /տարեգիրք/, Երևան, 2009, էջ 102 - 117
Նոր տեղեկատվամիջոցներ և տեղեկատվական հասարակություն
2009 | Հոդված/Article
«Նորավանք» հանդես, թիվ 3, Երևան, 2009, էջ 3 - 21
“Воображая прошлое”
2007 | Հոդված/Article
Художественный журнал, 65/66, 2007, ст. 85-96
“Soviet Armenian Identity and Cultural Representation” in Representations on the Margins of Europe: Politics and Identities in the Baltic and Caucasian States
2007 | Հոդված/Article
edited by Tsypylma Darieva and Wolfgang Kaschuba, Campus Verlag, Frankfurt / New York, 2007: 205-219.
Նոր մեդիա. փոփոխվող հեռանկարներ
2007 | Հոդված/Article
Ժուռնալիստիկա (տեսության եւ պատմության հարցեր) (խմբ. Գ. Անանյան), Պրակ Ը, Երեւանի համալսարանի հրատարակչություն, Երեւան, 2007, 59-74
Մեդիամշակույթի կացությունը ետխորհրդային Հայաստանում
2006 | Հոդված/Article
Ժուռնալիստիկա (տեսության եւ պատմության հարցեր) (խմբ. Գ. Անանյան), Պրակ Է, Երեւանի համալսարանի հրատարակչություն, Երեւան, 2006, 3-14
Գաղափարաբանությունը կինոյում եւ կինոյի գաղափարաբանությունը ըստ «Խումհար» վիպակի
2006 | Հոդված/Article
Մաթեւոսյանական ընթերցումներ (խմբ. Ա. Եղիազարյան եւ Վ. Գաբրիելյան), Երեւանի համալսարանի հրատարակչություն, Երեւան, 2006, 163-169
Տեղեկատվական հասարակության նախադրյալները Հայաստանում
2006 | Հոդված/Article
Ժուռնալիստիկա (տեսության եւ պատմության հարցեր) (խմբ. Գ. Անանյան), Պրակ Է, Երեւանի համալսարանի հրատարակչություն, Երեւան, 2006, 57-62
Տեխնոլոգիայի տեղափոխում եւ մշակութային ինքնություն. Հայաստանը Եվրոպայի եւ ԱՊՀ միջեւ
2005 | Հոդված/Article
Հայաստանը Եվրոպայի ճանապարհին (խմբ. Ա. Ոսկանյան), ՀՀՀԿ, Երեւան, 2005, 204-215
Բալկանյան ինքնություն եւ ներկայացում
2005 | Հոդված/Article
Հայաստանը Եվրոպայի ճանապարհին (խմբ. Ա. Ոսկանյան), ՀՀՀԿ, Երեւան, 2005, 216-227
Ժամանակակից տեղեկատվական եւ հաղորդակցական տեխնոլոգիաների տարածումը եւ զարգացումը Հայաստանում
2005 | Գիրք/Book
Նորավանք, Երեւան, 2005, 105 էջ
Տեղեկատվական նոր տեխնոլոգիաների մշակման եւ յուրացման հարցեր
2003 | Հոդված/Article
հարցադրման շրջանակը, Գարուն, 10, 2003, 4-8
Մշակույթ եւ տեխնոլոգիա
2003 | Գիրք/Book
Երեւանի համալսարանի հրատարակչություն, Երեւան, 2003, 134 էջ
Տեղեկատվական եւ հաղորդակցական տեխնոլոգիաները եւ դրանց մասին պատմող խոսքը Հայաստանում
2003 | Հոդված/Article
Ժուռնալիստիկա (տեսության եւ պատմության հարցեր) (խմբ. Գ. Անանյան), Պրակ Դ, Երեւանի համալսարանի հրատարակչություն, Երեւան, 2003, 140-147
Նորագույն միտումներ տեխնոլոգիայի փիլիսոփայության մեջ
2002 | Հոդված/Article
Ինքնության հարցեր (խմբ. Ա. Ստեփանյան), Տաթեւ գիտակրթական համալիր, Երեւան, 2002, 200-240
Լրագրություն եւ տեղեկատվական նոր տեխնոլոգիաներ
2002 | Հոդված/Article
Ժուռնալիստիկա (տեսության եւ պատմության հարցեր) (խմբ. Գ. Անանյան), Պրակ Գ, Երեւանի համալսարանի հրատարակչություն, Երեւան, 2002, 12-17
Տեղեկատվական հասարակության եզրագծին. Հայաստանը ԱՊՀ-ի եւ Եվրոպայի միջեւ
2001 | Հոդված/Article
Ժուռնալիստիկա (տեսության եւ պատմության հարցեր) (խմբ. Գ. Անանյան), Պրակ Բ, Երեւանի համալսարանի հրատարակչություն, Երեւան, 2001, 3-10
Եվրոպայի ուղին դեպի տեղեկատվական հասարակություն
2000 | Գիրք/Book
«Վան Արյան» հրատ., Երեւան, 2000, 267 էջ