Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
Մայր բուհի հնագույն կրթագիտական ավանդույթներով հարուստ ֆակուլտետներից է, որն ունի 80 տարիների պատմություն:
>
Արշակ Արայիկի Կարապետյան

Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ | Պետության և իրավունքի տեսության ու պատմության ամբիոն
Կրթություն
2005 – 2008 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա
2003 – 2005 թթ. ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետ, մագիստրատուրա
1999 – 2003 թթ. ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետ, բակալավրիատ

Գիտական աստիճան, կոչում
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ

Գիտական ատենախոսության թեմա
«Թուրքիայի պետական կարգի պատմական զարգացումը նորագույն ժամանակաշրջանում» ի.գ.թ., ԺԲ.00.01 Պետության և իրավունքի տեսություն և պատմություն

Գիտական հետազոտությունների շրջանակ
Իրավունքի փիլիսոփայության հիմնախնդիրներ, Իրավունքի տեսության հիմնախնդիրներ, Թուրքիայի պետական կարգ,

Կարդացվող դասընթացներ
Իրավունքի փիլիսոփայություն

Աշխատանքային (մասնագիտական) գործունեություն
2007 թ–ից առայսօր ԵՊՀ պետության և իրավունքի տեսության և պատմության ամբիոնի ասիստենտ
2010 թ–ից առայսօր «Երևան իմ սեր» հիմնադրամ, տնօրեն
2014 թ–ից առայսօր «Ռասիա ՖԶԷ», Գործադիր տնօրեն Հայաստան
2008 - 2014 թթ. «Ինվեսթմնթ Լո Գրուպ» ՍՊԸ, իրավաբան
2008 – 2008 թթ. «Ալյանս Քոնսալթինգ» ՍՊԸ, իրավաբան
2012 թ. «Դատական անկախության չափորոշիչները» ՀՀ դատական դպրոցի ուսումնական դասընթացի մշակում, ավագ փորձագետ, ՀՀ ԱԱՊ կից Արբիտրաժային հաստատության կանոնակարգի փոփոխությունների մշակում
2010 - 2012 թթ. «Դուինգ բիզնես» տարբեր հետազոտություններ, փորձագետ
2009 թ. ՀՀ հեռահաղորդակցության ոլորտում համընդհանուր հասանելիության ծրագիր Համաշխարհային բանկի և “Castalia Strategic Advisors” համագործակցությամբ, փորձագետ

Մասնակցությունը հասարակական կամ այլ կառույցների
Իրավաբանների միության անդամ
ՀՀ Փաստաբանների պալատի փաստաբան

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի), ռուսերեն (սահուն), անգլերեն(սահուն),

(+374 60) 71-02-54
(ներքին 12-54)
a.karapetyan@ysu.am

Քեմալական շարժումը և Թուրքիայի Հանրապետության կայացման փուլերը
2007 | Հոդված/Article
ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ, «Մերձավոր Արևելք» (IV), Երևան, 2007, 52-56 էջեր
Միապետության անկումը և Հանրապետության հռչակումը Թուրքիայում
2007 | Հոդված/Article
Իրավագիտության հարցեր, Երևան N1, 2007, 14-20 էջեր
Թուրքիայի Հանրապետության պետական կարգի հիմունքների ամրապնդումը 1924թ. Սահմանադրության մեջ
2007 | Հոդված/Article
ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ «Թուրքագիտական և օսմանագիտական հետազոտություներ» (V), Երևան, 2007, 73-84 էջեր