Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
Մայր բուհի հնագույն կրթագիտական ավանդույթներով հարուստ ֆակուլտետներից է, որն ունի 80 տարիների պատմություն:
>
Լաուրա Տիգրանի Պետրոսյանց

Կրտսեր գիտաշխատող | Էկոլոգիական իրավունքի գիտաուսումնական կենտրոն
Կրթություն
2007 - 2011 թթ. ԵՊՀ, իրավագիտության ֆակուլտետ, բակալավրիատ
2011 - 2013 թթ. ԵՊՀ, իրավագիտության ֆակուլտետ, մագիստրատուրա
2013 թ. առ այսօր Երևանի պետկան համալսարանի քաղաքացիական դատավարության ամբիոնի հայցորդ

Գիտական հետազոտությունների շրջանակը
Ընդերքօգտագործման իրավական կարգավորումը և շրջակա միջավայրի անվտանգության ապահովման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում

Աշխատանքային (մասնագիտական) գործունեություն
2012 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի էկոլոգիական իրավունքի գիտաուսումնական կենտրոնի կրտսեր գիտաշխատող
2015 - 2017 թթ. «Էկոլոգիականտեղեկատվությանիրավականասպեկտները. օրենսդրականկարգավորմանհիմնախնդիրներըևհեռանկարներըՀՀ-ում» ծրագրի փորձագետ
2014 - 2016 թթ. «Հզորությունների ստեղծում ՀԿ-ների համար` շրջակա միջավայրի վերաբերյալ որոշումների կայացման գործընթացին արդյունավետ մասնակցության համար` համապատասխան գործիքների մշակման և իրազեկվածության մակարդակի բարձրացման միջոցով» (ԵՄ ՄԱԶԾ/ԳԷՀ ծրագիր) ծրագրի փորձագետ
2012 թ-ից առ այսօր «Շրջակա միջավայրի իրավական պահպանության կենտրոն» ՀԿ-ի իրավաբան

Մասնակցությունը հասարակական կամ այլ կառույցների
2012 թ-ից Հայաստանի Հանրապետության իրավաբանների միության անդամ

Լեզուների իմացություն
հայերեն, անգլերեն, գերմաներեն, ռուսերեն

(+374 60) 71-02-37 (ներքին 12-37)

Environmental protection in the context of the new constitution of the Republic of Armenia
2016 | Հոդված/Article
IUCN Academy of Environmental Law eJournal. 2016, 7, p. 141-145
Շրջակա միջավայրին վերաբերող իրավական ակտերի մշակման գործընթացին հասարակության մասնակցության ուղեցույց
2015 | Գիրք/Book
Գիտագործնական մեկնաբանություններ: Ա.Բ. Իսկոյանի խմբագրությամբ, «Լուսաբաց» հրատ., Եր., 2015, 226 էջ
New EIA and SEA Legislation: Does It Bring Effective Solutions?
2015 | Հոդված/Article
Report, IUCNAEL EJournal, Issue 5: 2015, p. 111-115
Ընդերքօգտագործման ոլորտի թույլտվության համակարգը Հայաստանի Հանրապետությունում
2015 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտների և հայցորդների 2014թ. Նստաշրջանի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ հրատ.. 2015, էջեր. 387-392
Կտակի տեսակները և գաղտնիությունը
2013 | Հոդված/Article
Հայ գրատպության 500-ամյակին և ԵՊՀ ՈՒԳԸ հիմնադրման 65-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2013, էջեր 111-118
Risk-Based Environmental Control and Locus Standi Jurisprudence
2013 | Գիրք/Book
IUCNAEL EJournal, Issue 4: 2013, էջեր 43-49
Հետկանչելի և անհետկանչելի օֆերտա
2012 | Հոդված/Article
Ապրանքների միջազգային առուվաճառքի պայմանագրերի մասին ՄԱԿ-ի կոնվենցիային նվիրված գիտաժողովի նյութերի հավաքածու, ԵՊՀ հրատ., Երևան 2012, էջեր 35-47