Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ
Faculty of Philosophy and Psychology
Փիլ. և հոգեբանության ֆակուլտետի կազմավորման գործընթաց սկիզբ է առել դեռևս 1964 թ.-ից:
>
 • ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ԳԵՐԱԶԱՆՑՈՒԹՅԱՆ ՄՐՑԱՆԱԿԱԿ
  2020 թվականի դասավանդման գերազանցության մրցանակակիրն է ԵՊՀ Փիլիսոփայության պատմության, տեսության և տրամաբանության ամբիոնի դոցենտՀովհաննես Հովհաննիսյանը։

  Հարցազրույցի հղում՝ «ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ԱՂՔԱՏՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԱՎԵԼԻ ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ Է ՓԻԼԻՍՈՓԱՅԱԿԱՆ ՄՏՔԻ ՊԱԿԱՍԸ, ՏԵՍԼԱԿԱՆԻ, ԳԱՂԱՓԱՐԻ ԲԱՑԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ»․ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

  Դասախոսություններին ծանոթացեք այստեղ՝ https://www.youtube.com
 • ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ
  • Առկա
   • Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացներ
    2020 - 2021 ուստարվա երկրորդ կիսամյակ
   • Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթացներ
    2020 - 2021 ուստարվա երկրորդ կիսամյակ
   • Դասացուցակ
    • «Հոգեբանություն» մասնագիտություն
     2020 - 2020 ուս. տարվա երկրորդ կիսամյակի
    • «Փիլիսոփայություն» մասնագիտություն
     2020 - 2021 ուս. տարվա երկրորդ կիսամյակի
   • Եզրափակիչ քննությունների ժամանակացույց
    2020 - 2021 ուսումնական տարի առաջին կիսամյակի
   • Հանրագումարային քննությունների արդյունքներ
  • Հեռակա
   • Դասացուցակ
    • «Հոգեբանություն» մասնագիտություն
     2020 - 2021 ուս. տարվա երկրորդ կիսամյակ
   • Ընթացիկ քննությունների եւ ստուգարքների ժամանակացույց
    • Հեռակայի ժամանակացույց
   • Հանրագումարային քննությունների արդյունքներ
 • ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ
  • Առկա
   • Դասացուցակ
    2020 - 2021 ուսումնական տարի առաջին կիսամյակի
    • «Փիլիսոփայություն» մասնագիտություն
     2020 - 2021 ուս. տարվա երկրորդ կիսամյակի
    • «Հոգեբանություն» մասնագիտություն
     2020 - 2021 ուս. տարվա երկրորդ կիսամյակի
   • Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացներ
    2020 - 2021 ուստարվա երկրորդ կիսամյակ
    • Կառավարման հոգեբանություն
     2020 - 2021 ուսումնական տարի առաջին կիսամյակի
   • Ընթացիկ քննությունների եւ ստուգարքների ժամանակացույց
   • Եզրափակիչ քննությունների ժամանակացույց
   • Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթացներ
    2020 - 2021 ուսումնական տարի առաջին կիսամյակի
   • Եզրափակիչ գնահատման դասընթացներ
    2020 - 2021 ուսումնական տարի երկրորդ կիսամյակի
  • Հեռակա
   • Դասացուցակ
   • Ընթացիկ քննությունների եւ ստուգարքների ժամանակացույց
  • Մագիստրատուրայի ընդունելության քննության հարցաշար
   • Կառավարման հոգեբանություն
    2020-2021 ուսումնական տարի
   • Հոգեբանություն
    2020-2021 ուսումնական տարի
   • Փիլիսոփայություն
    2020-2021 ուսումնական տարի
 • ՈւՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆ
  • Բակալավրի ուսումնական պլան
   Հոգեբանություն մասնագիտությամբ
  • Մագիստրատուրայի ուսումնական պլան
   Հոգեբանություն մասնագիտությամբ
 • ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ ԵՎ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐՔ
  • Առկա ուսուցում
   Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով սովորող ուսանողների համար

   2020

   2019

   2018

   2017

   2016

  • Հեռակա ուսուցում
   Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով սովորող ուսանողների համար