Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ
Faculty of Philosophy and Psychology
Փիլ. և հոգեբանության ֆակուլտետի կազմավորման գործընթաց սկիզբ է առել դեռևս 1964 թ.-ից:
>
Էլինա Վյաչեսլավի Ասրիյան

Դոցենտ | Ընդհանուր հոգեբանության ամբիոն
Կրթություն
1998 - 2002 թթ. ԵՊՀ փիլ., սոց. և հոգեբանության ֆակուլտետ, հոգ. ամբիոն, բակալավրի աստիճան
2002 - 2004 թթ. ԵՊՀ փիլ., սոց. և հոգեբանության ֆակուլտետ, հոգ. ամբիոն, մագիստրոսի աստիճան
2004 - 2008 թթ. ասպիրանտուրա, ՀՀ ՊԿԱ
2018 թ-ից դոկտորանտուրա, ԵՊՀ

Գիտական աստիճան
Հոգեբանական գիտությունների թեկնածու,
Թեկնածուական ատենախոսության անվանումը՝ «Միֆը որպես քաղաքական լիդերի իմիջի ձևավորման սոցիալ-հոգեբանական գործոն», Երևան, 2008

Աշխատանքային փորձ
2019 թ. հուլիսի 8-ից ԵՊՀ Հումանիտար և հասարակագիտական մասնագիտությունների գծով պրոռեկտոր
2018 - 2019 թթ. ՀՌՀ, Կրեատիվ ինդուստրիաների ամբիոնի վարիչ
2012 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ ընդհանուր հոգեբանության ամբիոնի դոցենտ
2009 - 2012 թթ. ԵՊՀ ընդհանուր հոգեբանության ամբիոնի ասիստենտ
2009 առ այսօր Ռուս-հայկական Սլավոնական համալսարան, Մեդիայի և գովազդի ինստիտուտ, դոցենտ
2009 - 2012 թթ. ԵՊՀ ընդհանուր հոգեբանության ամբիոնի ասիստենտ
2008 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ փորձարարական հոգեբանության լաբորատորիայի ավագ գիտաշխատող
2007 - 2009 թթ. ԵՊՀ հոգեբանության տեսության և պատմության ամբիոնի դասախոս
2005 - 2007 թթ. ՀՀ ՊԿԱ հոգեբանության ամբիոնի դասախոս, լաբորանտ
2004 - 2005 թթ. ՀՀ ՊԿԱ, ռեկտորի խորհրդական
2002 - 2004 թթ. Երևանի պետական հոգեբանական կենտրոն, հոգեբան

Կարդացվող դասընթացներ
Ընդհանուր հոգեբանություն, Իմիջի հոգեբանություն, Գովազդի և PR հոգեբանություն, Շփման հոգեբանություն, Հուզակամային ոլորտի հոգեբանություն:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Իմիջի հոգեբանություն, գովազդ և PR, սոցիալական հոգեբանություն, զանգվածային հաղորդակցման հոգեբանություն, հուզական ոլորտի հոգեբանություն

Լեզուների իմացություն
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Պարգևներ
2003 թ. ԵՊՀ արծաթե մեդալակիր, ֆակուլտետի լավագույն ուսանող
2017 թ. ՀՌՀ- լավագույն դասախոս

Դրամաշնորհներ
2011 - 2013 թթ. Անձի տարածաժամանակային ընկալման դրսեվորման առանձնահատկությունները և դրա կարգավորումը անհատական ու սոցիալ-հոգեբանական մակարդակներում
2013 - 2015 թթ. Անձի տարածական կողմնորոշման ձևավորման առանձնահատկությունները արդի տեղեկատվական միջավայրում
2009, 2010, 2014, 2015, 2016, 2017, թթ. գիտաժողովների մասնակցության դրամաշնորհներ «Գ. Գյուլբենկյան» հիմնադրամի, ԵՊՀ, ԳՊԿ, DAAD

Մասնագիտական վերապատրաստումներ
2017 թ. հուլիսի 3-15 Վարմիա և Մազուրի համալսարանի կողմից կազմակերպված վերապատրաստման դասընթաց «Հումանիտար և սոցիալական գիտությունների արդի մեթոդական և հետազոտական հիմնախնդիրները» թեմայով, Լեհաստան
2016 հուլիսի 3-16 Վարմիա և Մազուրի համալսարանի կողմից կազմակերպված վերապատրաստման դասընթաց և գիտաժողով, «Հումանիտար և սոցիալական գիտությունների նոր մոտեցումները» խորագրով, նվիրված Բոլոնյան գործընթացի ռազմավարություններին, դասավանդման նոր մոտեցումներին և մեթոդներին (3-րդ փուլ), Սլովակիա
2015 հուլիսի 5-19, Իտալիայի Բարիի համալսարանի կողմից կազմակերպված վերապատրաստման դասընթաց, «Հումանիտար և սոցիալական գիտությունների արդի հիմնախնդիրսները» խորագրով, նվիրված Բոլոնյան գործընթացի ռազմավարություններին (2-րդ փուլ), Իտալիա
2015 թ. Կազմակերպության PR, ռազմավարության նախագծում և իրագործում
2014 հունիսի 29 - հուլիսի 14, Վարմիա և Մազուրի համալսարանի կողմից կազմակերպված ամառային դպրոց «Հումանիտար և սոցիալական գիտությունների արդի հիմնախնդիրսները» խորագրով, նվիրված Բոլոնյան գործընթացի ռազմավարություններին: Լեհաստան
2012 թ. Էրիքսոնյան հիպնոզ և հոգեթերապիա, թրեյնինգը վարեց Բ.Էրիքսոնը
2011 - 2015 թթ. ԵՊՀ դասախոսների վերապատրաստման ծրագիր
2010 թ. Գերմանիա, DAAD Կորուստ,տեսություն և պրակտիկա, IUPsyS Capacity Building Workshop
2009 թ. Գերմանիա, DAAD Կորուստ,տեսություն և պրակտիկա, IUPsyS Capacity Building Workshop
2009 թ. «Բրենդ և բրենդինգ», վերապատրաստում կազմակերպված Ռուսաստաի Դաշնության Գովազդային ասոցիացիայի նախագահ Ա. Գանժայի կողմից
2004 թ. «Պսիխոդրամայի բազային մեթոդներ», կազմակերպված “Maevtike“ ՀԿ-ի կողմից
2003 թ. նոյեմբեր - 2004 թ. փետրվար «Հոգեշարժական զգայության զարգացում» դասընթաց
2003 թ. «Հոգեբանական խորհրդատվության հիմունքները», Երևանի պետական հոգեբանական կենտրոնի կողմից կազմակերպված թրեյնինգ, 72 ժամ
2003 թ. «Անձնային աճի թրեյնինգ», կազմակերպված «Maevtike» ՀԿ-ի կողմից
2002 թ. դեկտեմբեր - 2003 թ.-ի փետրվար «Հեքիաթթերապիա», կազմակերպված «Maevtike» ՀԿ-ի կողմից
2002 թ. Հիպնոսի հիմնական տեխնիկաներ, 32 ժամ, ՀՀ Սթրես կենտրոն
2000 թ. «Ինչպես օգնել երեխաներին հաղթահարել սթրեսը», Երևանի Հանրապետական հոգեբանական կենտրոն, Երևանի պետական հոգեբանական կենտրոն, 40 ժամ

Մասնագիտական անդամակցություն
Էգո երիտ. հոգեբանների ՀԿ

elina.asriyan@ysu.am

Սոցիալական գովազդի հոգեբանական ներգործությունը
2020 | Հոդված/Article
Հանրային կառավարում, 2020, 1/2020, 259-266 էջ
|
Branding Specificities Of The Armenian “Velvet Revolution”
2019 | Հոդված/Article
Przeglad Wschodnioeuropejski (East European Review), 2019, X/1, 217–227 էջ
Հայ եվ ռուս դեռահասների հաղորդակցական բարդությունները. սոցիոմշակութային ասպեկտ
2019 | Հոդված/Article
Արդի հոգեբանություն, 2019, 2(5), 270-274 էջ
"Бархатный" Брендинг Армянской Революции
2018 | Հոդված/Article
Сотис - Социальные Технологии, Исследования, 2018, 5 (91), 67-71
Հայաստանյան «Թավշյա» Հեղափոխության Միֆերը
2018 | Հոդված/Article
Բանբեր Երևանի Համալսարանի: Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն: 2018, 3 (27), 74-83 էջ
Հայաստանյան «Թավշյա» Հեղափոխության Բրենդինգի Առանձնահատկությունները
2018 | Հոդված/Article
21-Րդ Դար, 2018, 4 (80), 97-113 էջ
Հայաստանյան «թավշյա» հեղափոխության միֆերը
2018 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2018 № 3 (27) էջ 74-83
|
«Հայաստան» և «Ռուսաստան» տարածքային բրենդների ընկալումը հայաստանաբնակ և ռուսաստանաբնակ հայերի շրջանում
2018 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2018 № 2 (26), էջ 59-69
|
Քաղաքական իմիջի ուսումնասիրման հոգեբանական մոտեցումները
2018 | Հոդված/Article
Հանրային կառավարում, 2018, 1-2, էջ 260-269
|
Влияние современной коммуникативной среды на модификацию способности пространственного восприятия
2017 | Հոդված/Article
Высшая школа: опыт, проблемы, перспективы, Материалы X Международной научно-практической конференции, часть 2. 2017, стр. 20-24
|
Этнический и политический миф как фактор формирования общественного мнения.
2017 | Հոդված/Article
Przeglad wschodnioeuropejski (East European Review). 2017, VIII/1, pp. 161-172
|
Innovative approaches of student professional self-presentation
2017 | Հոդված/Article
Actes du Colloque International sur "l'Innovation Pédagogique, Accompagnement et Professionnalisation des Etudiants". 2017, 1, pp. 24-29
|
Особенности восприятия визуальной информации в учебном процессе
2017 | Հոդված/Article
Развитие личности в контексте стандартизации образования: обновление смыслов: сборник научных статей по итогам проведения международного круглого стола. 2017, 1, стр. 145-150
|
Психологическое благополучие: анализ понятия
2017 | Հոդված/Article
Այլընտրանք: 2017թ․, 3, 247-251 էջ, Հայաստան
|
Զինվորի հոգեկան հատկությունների գնահատման և զարգացման մեթոդներ
2017 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ., 2017թ․, 186 էջ
Эксперимент оценки особенностей восприятия визуальной информации
2016 | Հոդված/Article
Высшая школа:опыт, проблемы, перспективы. 2016, стр. 666-670
|
Психологический подход изучения политического имиджа
2016 | Հոդված/Article
Реклама, PR и социальная сфера: проблемы взаимодействия. 2016, стр. 56-62
|
Քաղաքական իմիջի հոգեբանական հիմքերը
2016 | Գիրք/Book
Մենագրություն: Էդիթ Պրինտ, 2016թ․, 232 էջ, Հայաստան, Երևան
Informational influence and ethnic myths as factors of enemy image’s formation.
2016 | Հոդված/Article
International Journal of Engineering Research and Science. 2016, 2, 91-95 pp.
|
Էլինա Ասրիյան , Հասմիկ Կեսոյան
Լրատվության կառուցվածքը և դրա սոցիալ-հոգեբանական ազդեցությունը հասարակական կարծիքի ձևավորման վրա
2016 | Հոդված/Article
Հանրային կառավարում: 2016թ․, 1/2016, 169-177 էջ, Հայաստան
Էլինա Ասրիյան , Հասմիկ Կեսոյան
Լրատվության տեղեկատվահոգեբանական ազդեցությունը ժամանակակից մարդու վրա
2016 | Հոդված/Article
Հանրային կառավարում: 2016թ․, 2/2016, 223-233 էջ, Հայաստան
|
К проблеме формирования личностной децентрации у гимнасток
2015 | Հոդված/Article
V Межд. Конференция «Психология индиви­дуаль­ности», сборник материалов, М.: Литературное агенство «Университетская книга», 2015, 142-144 стр.
|
Некоторые аспекты теоретического и практического среза исследования эмоций
2015 | Հոդված/Article
Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները, 2015, 340-343 էջ
|
Э. В. Асриян , Н. И. Кеворкова
Реклама как фактор способствующий формированию представлений о модели семьи
2015 | Հոդված/Article
XIX международная научно-практическая конференция заведующих кафедрами маркетинга, реклмы, связей с общественностью, дизайна и смежных специальностей, Сборник материалов, Изд-во Московского гуманитарного университета, Москва, 2015, с. 395-396
Имидж Армении: исследование внешнего образа
2015 | Հոդված/Article
Материалы VIII Международной научно-практической конференции, РУДН, Москва, 2015, с. 305-308
Հուզակամային ոլորտի հոգեբանության պրակտիկում
2014 | Գիրք/Book
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Հեղ. հրատ., Երևան, 2014, 172 էջ
Է. Վ. Ասրիյան , Լ. Ս. Ստեփանյան, Ն. Ա. Հարությունյան
Էմպատիա և դեցենտրացիա հասկացությունների հարաբերակցման հիմնախնդիրը հոգեբանության մեջ
2014 | Հոդված/Article
ԵՊՀ 95-ամյակին և ԵՊՀ փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի 50-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2014, էջ 368-371
Անձնային բնութագրիչները որպես գովազդային գործունեության տարբեր ոլորտներում ար-դյունավետությունը պայմանավորող գործոն
2014 | Հոդված/Article
«Հանրային կառավարում» գիտական հանդես (հատուկ թողարկում), № 3-4, «Պետական ծառայություն» հրատ., Երևան, 2014, էջ 251-257
Ասրիյան Է. Վ. , Դավթյան Ա. Գ.
Անձի սոցիալական դիրքորոշումների ազդեցությունը նրա աշխատանքով բավարարվածության վրա
2013 | Հոդված/Article
«Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները» միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Երևան, «Էդիթ Պրինտ» հրատ., 2013 թ., էջ 26-28
|
The features of spatial orientation’formation
2013 | Թեզիս/Thesis
Proceedings of International Scientific Conference “The Current Issues in Theoretical and Applied Psychology”, Yerevan, Armenia, 2013, pp 412-415
Психологические особенности восприятия образа ВУЗа
2013 | Հոդված/Article
Высшая школа: опыт, проблемы, перспективы, Материалы VI международной научно-практической конференции, М., РУДН, 2013, с. 610-613
|
Ընտանիքի կայունության սոցիալ-հոգեբանական գործոնները
2012 | Հոդված/Article
«Փորձարարական հետազոտությունները հոգեբանությունում» գիտական հոդվածների ժողովածու, «Էդիթ Պրինտ», Երևան, 2012, էջ 50-56
Ժամանակի կառավարման որոշ հոգեբանական առանձնահատկությունները
2012 | Հոդված/Article
«Հանրային կառավարում» գիտական հանդես, «Պետական ծառայություն» հրատ., Երևան, N 1-2, 2012, էջ 195-201
|
Исследование образов героя в процессе конструирования политического имиджа
2012 | Հոդված/Article
«Имиджелогия-2012: драйвер развития», Материалы Х Международного симпозиума по имиджеологии, Москва, РИЦ АИМ, 2012, с. 36-41
|
Պերցեպտիվ գործընթացների հոգեբանության պրակտիկում
2012 | Գիրք/Book
Եր.: ԵՊՀ հրատ., 2012 թ., 138 էջ
|
Հ. Մ. Ավանեսյան , Է. Վ. Ասրիյան , Ա. Գալստյան, Դ. Սարգսյան
Սթրեսի հետազոտման թեստի հայերեն տարբերակի տեղայնացման գիտափորձ
2010 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն» 132.4, Երևան 2010թ., էջ 72-79
|
Հոգեբանություն (դեմքեր, փաստեր)
2010 | Գիրք/Book
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2010, 204 էջ
|
Հերոսական առասպելի սյուժեի առանձնահատկությունները իբրև քաղաքական առաջնորդի իմիջի ձևավորման ռազմավարություն
2010 | Հոդված/Article
«Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ», թիվ 1, «Զանգակ-97», Երևան, 2010, էջ 185-191
Դեյթոյի սթրեսի թեստ. տեղայնացման ընթացակարգ
2010 | Գիրք/Book
Մեթոդական ձեռնարկ, Հեղ. հրատ., Երևան, 2010, 26 էջ
Эксперимент социокультурной адаптации теста аценки стресса
2010 | Հոդված/Article
Высшая школа: опыт, проблемы, перспективы, Материалы III Международной научно-практической конференции, 21-22 сентября 2010 г., РУДН, Москва, 2010, с. 37-40
|
Հայ էթնոսի ծագումնաբանական հիմնախնդիրները և դրանց դրսևորումները հայ բանահյուսության մեջ
2009 | Հոդված/Article
«Անձի զարգացման հիմնախնդիրները» միջազգային գիտաժողովի նյութեր, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2009, էջ 23-27
|
Национальные особенности политического мифа
2008 | Հոդված/Article
«Հոգեբանություն և կյանք», թիվ 1-2, Երևան, «Զանգակ-97», 2008, էջ 91-94
|
Психологичесеские особенности феномена имиджа
2006 | Հոդված/Article
Вестник МАНЭБ, Ереван, том 11, N 8, 2006, с. 145-150
|
Особенности механизма формирования имиджа, посредством СМИ
2006 | Հոդված/Article
«Տեսական, փորձարարական և կիրառական հոգեբանության հիմնահարցեր», Երիտասարդ գիտնականների հոդվածների ժողովածու, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2006, էջ 109-115
|
Политический миф как средство психологического воздействия на избирателя
2005 | Հոդված/Article
«Հանրային կառավարում» գիտական հանդես, Երևան, «Պետական ծառայություն», 2005, N 4, էջ 88-95
|
Архетип героя, как основа формирования имиджа политического деятеля
2005 | Հոդված/Article
«Հոգեբանություն և կյանք», թիվ 4, «Զանգակ-97», Երևան, 2005, էջ 37-42
|