Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ
Faculty of Philosophy and Psychology
Փիլ. և հոգեբանության ֆակուլտետի կազմավորման գործընթաց սկիզբ է առել դեռևս 1964 թ.-ից:
>
Լուսինե Սամվելի Ստեփանյան

Դոցենտ | Ընդհանուր հոգեբանության ամբիոն
Կրթություն
2004 - 2009 թթ. Հայցորդ ԵՊՀ մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիայի ամբիոնում
1993 - 1998 թթ. Երևանի պետական համալսարան, կենսաբանականնության ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
2009 թ. Կենսաբանական գիտ. թեկնածու, «Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիա» մասնագիտությամբ, ՀՀ գիտությունների ակադեմիա

Աշխատանքային փորձ
2010 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, Ընդհանուր հոգեբանության ամբիոն, Դոցենտ
2011 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ փորձարարական հոգեբանության լաբորատորիա, ավագ գիտ.աշխատող
1999 - 2000, 2004 - 2010 ԵՊՀ Կենսաբանության ֆակուլտետ մարդու և կենդանիների Ֆիզիոլոգիայի ամբիոն, գիտաշխատող

Կարդացվող դասընթացներ
Ընդհանուր հոգեֆիզիոլոգիա, Մասնագիտական գործունեության հոգեֆիզիոլոգիա, Սթրեսի հոգեբանություն, Ագրեսիվ վարքի հոգեբանություն, Ակմեաբանություն, Ընդհանուր հոգեբանություն:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հոգեֆիզիոլոգիա, մասնագիտական սթրես, մասնագիտական այրում, սպորտային գործունեության հոգեֆիզիոլոգիա, ագրեսիվ վարքի հոգեֆիզիոլոգիա, ակմեաբանություն, թեստաբանություն:

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2004 - 2007 թթ. Դեռահասային ագրեսիվության հոգեֆիզիոլոգիական հետազոտություն ( ՀՀ ԿԳՆ Գիտությունների պետական կոմիտե):
2008 - 2010 թթ. Դեռահասային կոնֆլիկտայնության հոգեֆիզիոլոգիական մեխանիզմների հետազոտություն ( ՀՀ ԿԳՆ Գիտությունների պետական կոմիտե):
2013 - 2015 թթ. Անձի տարածական կողմնորոշման ձևավորման առանձնահատկությունները արդի տեղեկատվական միջավայրում (ՀՀ ԿԳՆ Գիտությունների պետական կոմիտե):
2015 - 2017 թթ. Անձի տարածաժամանակային ընկալման փոխակերպումները մասնագիտական գործունեության արդի միջավայրում:
2007, 2009, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016 թթ.-ին գիտաժողովների մասնակցության դրամաշնորհներ «Գ. Գուլբենկյան» հիմնադրամի, ԵՊՀ, ԳՊԿ, FENS, IBRO

Լեզուների իմացություն
Հայերեն (մայրենի), ռուսերեն (ազատ), անգլերեն(ազատ)

Պարգևներ
Լ. Ա. Օրբելու անվ. կրթաթոշակ
«Լոմոնոսով-2007» պատվոգիր

Մասնագիտական անդամակցություն
Հայկական ֆիզիոլոգիական ընկերություն, Նեյրոգիտությունների հայկական ընկերություն
IBRO
Հայկական գիտագործնական հոգեբանության ասոցիացիա

Մասնագիտական վերապատրաստումներ
2017 հուլիսի 3-15 Լեհաստան, Ուստկա:
Լեհաստանի Վարմիա և Մազուրի համալսարանի կողմից կազմակերպված վերապատրաստման դասընթաց «Հումանիտար և սոցիալական գիտությունների մեթոդաբանության ժամանակակից գիտական խնդիրները» խորագրով (4-րդ փուլ):
2017 մարտի 18-19 Հայաստան, Երևան: «Սոցիալական միջավայր. Վարվեցողության կարծրատիպեր» թեմայով գիտագործնական սեմինար, կազմակերպված ՀՀ Առողջապահության նախարարության, ՊՀՀԱ և ԱԱԲՄՀԱ –ի կողմից:
2016 թ. հուլիսի 7-16 Սլովակիա Լեհաստանի Վարմիա և Մազուրի համալսարանի կողմից կազմակերպված ամառային դպրոց-գիտաժողով, «Հումանիտար և սոցիալական գիտությունների նոր մոտեցումները» խորագրով, նվիրված Բոլոնյան գործընթացի ռազմավարություններին, դասավանդման նոր մոտեցումներին և մեթոդներին (3-րդ փուլ):
2016 թ. Փետրվար 23-26 «Հայաստանում ներդրումային միջավայրի փոփոխություններ» ծրագրի շրջանակներում «Կարգավորման ոլորտում տեսուչներից պահանջվող հմտություններ» խորագրով վարպետաց դաս-թրենինգ:
2016 թ. Հուլիս 3-7 ԵԽ գրասենյակի կողմից կազմակերպված «Բանտերում առողջ ապրելակերպի խթանմանն ու հիվանդությունների կանխարգելմանն ուղղված գործողություններ» թեմայով դասընթացավարների վերապատրաստման ծրագիր:
2016 թ. Հոկտեմբեր 24-26 Հոգեթերապևտիկ մոտեցումների ընտրությունը նորածինների, երեխաների, դեռահասների և նրանց ընտանիքների բուժման ընթացքում կազմակերպված ՀՀ առողջապահության նախարարության, Ժնևի Հոպիտո համալսարանի և մանկական բժիշկների հայկական ասոցիացիայի կողմից
2016 թ. նոյեմբերի 1 - դեկտեմբերի 30 «Կառավարչական հմտությունների զարգացումը գեշտալտ ուղղությունում» գործնական դասընթաց:
2015 թ. հուլիսի 5-19, Իտալիա, Մասաֆրա քաղաքում Լեհաստանի Վարմիա և Մազուրի համալսարանի և Իտալիայի Բարիի համալսարանի կողմից կազմակերպված ամառային դպրոց, «Հումանիտար և սոցիալական գիտությունների արդի հիմնախնդիրսները» խորագրով, նվիրված Բոլոնյան գործընթացի ռազմավարություններին (2-րդ փուլ):
2011 - 2015 թթ. ԵՊՀ դասախոսների վերապատրաստման ծրագիր:
2014 թ. հունիսի 29- հուլիսի 14, Լեհաստան, Ուստկա քաղաքում Վարմիա և Մազուրի համալսարանի կողմից կազմակերպված ամառային դպրոց «Հումանիտար և սոցիալական գիտությունների արդի հիմնախնդիրները» խորագրով, նվիրված Բոլոնյան գործընթացի ռազմավարություններին:

lusine.stepanyan@ysu.am

Լ. Ս. Ստեփանյան , Լ. Մ. Մասուրյան
Peculiarities of medical-psychological rehabilitation of patients with cervical osteochondrosis (Բժշկա-հոգեբանական վերականգնման առանձնահատկությունները պարանոցային օստեոխոնդրոզով հիվանդների մոտ)
2018 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2018, հ. 52, #1, էջ 58-62
|
Влияние современной коммуникативной среды на модификацию способности пространственного восприятия
2017 | Հոդված/Article
Высшая школа: опыт, проблемы, перспективы, Материалы X Международной научно-практической конференции, часть 2. 2017, стр. 20-24
|
Психологическое благополучие: анализ понятия
2017 | Հոդված/Article
Այլընտրանք: 2017թ․, 3, 247-251 էջ, Հայաստան
|
Զինվորի հոգեկան հատկությունների գնահատման և զարգացման մեթոդներ
2017 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ., 2017թ․, 186 էջ
Психофизиологические корреляты влияния информационных технологий на особенности проявлений агрессивности у студентов
2017 | Թեզիս/Thesis
Ананьевские чтения-2017. Преемственность в психологической науке: В.М. Бехтерев, Б.Г. Ананьев, Б.Ф. Ломов, 2017, стр. 75-76
|
Антиципационная состоятельность как предиктор акмеориентированного развития
2017 | Հոդված/Article
Արդի հոգեբանություն, 2017, 1, էջ 617-620
К вопросу о роли акмеологической культуры личности в профессиональной деятельности
2017 | Հոդված/Article
PRZEGLAD WSCHODNIOEUROPEJSKI (East European Review), 2017, VIII(2), 171-179 pp.
|
Ստեփանյան Լուսինե , Սիմոնյան Տաթև, Ղուլյան Արտակ
Պրոբացիոն ծառայության ենթակա դատապարտյալների սոցիալ-հոգեբանական առանձնահատկությունները
2017 | Հոդված/Article
Արդարադատություն, 2017, 6(41), էջ 15-19
|
Ստեփանյան Լուսինե , Սիմոնյան Տաթև, Ղուլյան Արտակ
Պրոբացիոն ծառայության ներդրման համեմատական վերլուծություն Հայաստանի և այլ երկրների միջև
2017 | Հոդված/Article
Արդարադատություն, 2017, 5 (40), էջ 17-21
|
Психологические корреляты синдрома "эмоционального выгорания" у врачей
2016 | Հոդված/Article
Материалы XIX международной научно-практической конференции "Высшая школа:опыт, проблемы, перспективы". 2016, стр. 547-551
|
Мнацаканян Б. Х., Хачатурова Э. В., Степанян Л. С.
Основные факторы демотивации у спортсменов различных групп видов спорта
2016 | Հոդված/Article
Педагогико-психологические и медико-биологические проблемы физической культуры и спорта. 2016, 1 (38), стр. 64-68
|
Informational influence and ethnic myths as factors of enemy image’s formation.
2016 | Հոդված/Article
International Journal of Engineering Research and Science. 2016, 2, 91-95 pp.
|
Հուզական այրման համախտանիշի փուլերի նախադրյալների տարբերությունների դիտարկումը բժիշկների մոտ
2016 | Հոդված/Article
Հանրային կառավարում: 2016թ․, 2, 234-243 էջ, Հայաստան
|
Ванян Н. Г., Степанян Л. С.
Исследование гендерных особенностей этиологии пищевого поведения
2015 | Հոդված/Article
V межд. научн. конф. “Современные проблемы теоретической и прикладной психологии”, 2015, 380-384 стр.
|
Системный анализ корковой интегративной организации левого и правого полушарий у подростков при моделировании агрессогенной среды
2015 | Հոդված/Article
V межд. научн. конф. “Современные проблемы теоретической и прикладной психологии”, 2015, 559-564 стр.
Локализация ФМА вызванных потенциалов коры головного мозга как показатель эффективности коррекции агрессивности у подростков
2015 | Թեզիս/Thesis
V Межд. Конференция «Психология индиви­дуаль­ности», сборник материалов, М.: Литературное агенство «Университетская книга», 2015, 379-380 стр.
|
К проблеме формирования личностной децентрации у гимнасток
2015 | Հոդված/Article
V Межд. Конференция «Психология индиви­дуаль­ности», сборник материалов, М.: Литературное агенство «Университетская книга», 2015, 142-144 стр.
|
Трансформации пространственно-временного восприятия в современной профессиональной среде
2015 | Հոդված/Article
Ежемесячный научный журнал “Евразийский Союз Ученых” (ЕСУ), N 12 (21),2015, с. 99-103
|
Особенности развития профессионального стресса у менеджеров среднего звена, Высшая школа: опыт, проблемы, перспективы
2015 | Հոդված/Article
Материалы 8-ой межд. научн-практич. конф., РУДН, Москва, 2015, с. 610-614
Взаимосвязь самооценки с характерологическими акцентуациями личности студентов
2014 | Թեզիս/Thesis
Материалы межд. Научн. Конф. "Современные проблемы теоретической и прикладной психологии", ЕГУ, 2013, 25-27 октября, стр. 247-249
Пути диагностики, профилактики и коррекции агессивного поведения у подростков
2014 | Գիրք/Book
Учебно-методическое пособие. Авт. изд., ЕГУ, 2014, 50 стр
|
Correction of aggression and self-esteem at teenagers
2014 | Հոդված/Article
ԵՊՀ 95-ամյակին և ԵՊՀ փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի 50-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2014, էջ 360-364
Լ. Ս. Ստեփանյան , Ն. Հ. Վանյան
Գիրացման ֆենոմենի հոգեֆիզիոլոգիական նախադրյալները և կարգա¬վոր¬ման մեխանիզմները
2014 | Հոդված/Article
ԵՊՀ 95-ամյակին և ԵՊՀ փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի 50-ամյակին նվիրված միջազգային գի¬տա¬ժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2014, էջ 229-232
Л. С. Степанян , В. Г. Григорян
Гендерные различия формирования нейропсихологических профилей у подростков под влиянием виртуальной агрессогенной среды
2014 | Հոդված/Article
8-ая годичная научн. конф., Сборник научн. статей, Изд-во: РАУ, Ереван, 2014, с. 19-23
Լ. Ս. Ստեփանյան , Ա. Վ. Գալստյան,
Հոգեֆիզիոլոգիական բնութագրերը որպես բուժական լողի ազդեցության արդյունավետության ցուցանիշներ նևրոզով հիվանդների մոտ
2014 | Հոդված/Article
Միջազգային 41-րդ համաժողովի գի¬տա¬կան հոդվածների ժողովածու, ՖԿՀՊԻ հրատ., Երևան, 2014, էջ 325-330
The features of spatial orientation’formation
2013 | Թեզիս/Thesis
Proceedings of International Scientific Conference “The Current Issues in Theoretical and Applied Psychology”, Yerevan, Armenia, 2013, pp 412-415
Ագրեսիվ վարքի հոգեբանություն
2013 | Գիրք/Book
Մեթոդական ուղեցույց, Հեղ հրատ., ԵՊՀ, 2013, 80 էջ
|
Исследование взаимосвязи уровня самооценкии агрессивности подростков и их изменений по показателям центральной гемодинамики
2012 | Հոդված/Article
Психология индивидуальности: материалы V Всерос. науч. конф., г. Москва, 2012м стр 321-324
Исследование комплекса психокоррекционных мероприятий по изменениням индекса напряжения
2012 | Հոդված/Article
Сборник научных статей "Экспериментальные исследования в психологии", Ер., "Едит-принт", 2012, с. 132-136
Гендерные различия в устойчивости к влиянию психокоррекционных мероприятий
2011 | Թեզիս/Thesis
Материалы межд. Научн. Конф. "Современные проблемы теоретической и прикладной психологии", ЕГУ, 2011, 193-195
|
Апробация методики исследования предрасположенности к аддиктивному поведению по интегральным показателям
2011 | Հոդված/Article
Апробация методики исследования предрасположенности к аддиктивному поведению по интегральным показателям. // Материалы межд. Научн. Конф. "Современные проблемы теоретической и прикладной психологии", ЕГУ, 2011, стр. 389-391
|
Гендерные различия влияния «агрессивных» компьютерных игр на вариабельность сердечного ритма
2010 | Հոդված/Article
ЖВНД им. И. Павлова, Москва, 2010 60(2): 153-161
|
Межполушарная асимметрия в системной деятельности мозга при коррекции подростковой агрессивности
2009 | Հոդված/Article
Ассиметрия, Москва, июнь, 2009, Том 3, N 2, 41-50
|
Изменения амплитуды волны Р300 под влиянием «агрессивной» компьютерной игры у подростков с различным уровнем исходной агрессивности и конфликтности
2007 | Հոդված/Article
Журнал ВНД, №4, Т. 57, Москва, 2007, с. 431–437
|
Влияние выполнения агрессивного задания на вегетативную нервную систему
2006 | Հոդված/Article
Ж. Гигиена и санитария., 2006, N 6. 62-64
|