Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ
Faculty of Philosophy and Psychology
Փիլ. և հոգեբանության ֆակուլտետի կազմավորման գործընթաց սկիզբ է առել դեռևս 1964 թ.-ից:
>
Սիրվարդ Գարուշի Ստեփանյան

Ասիստենտ | Ընդհանուր հոգեբանության ամբիոն
Կրթություն
2008 - 2012 թթ. Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան, Ֆինանսական ֆակուլտետ
2007 - 2011 թթ. ԵՊՀ հոգեբանության տեսության և պատմության ամբիոնի հայցորդ
2001 - 2006 թթ. Ռուս-Հայկական (Սլավոնական) պետական համալսարան Սոցիալ-մշակութային սպասարկման և զբոսաշրջության ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
Հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, «Կառավարչական գործունեության ազդեցությունը աշխատակազմի ընտրության չափանիշների վրա», Երևան, 2012

Աշխատանքային փորձ
2014 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ Ընդհանուր հոգեբանության ամբիոնի ասիստենտ
2008 թ-ից առ այսօր Ռուս-Հայկական (Սլավոնական) համալսարան,հոգեբանության ամբիոն, դասախոս
2008 - 2014 թթ. «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ տնտեսագետ, Մանրածախ վաճառքների բաժնի մասնագետ
2006 - 2011 թթ. ԵՊՀ փորձարարական հոգեբանության լաբորատորիա, լաբորանտ

Կարդացվող դասընթացներ
Կարիերայի հոգեբանություն, Մարդկային ռեսուրսների կառավարում, Կառավարման հոգեբանություն, Փորձարարական հոգեբանություն, Հուզակամային ոլորտի հոգեբանություն և պրակտիկում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Կառավարման հոգեբանություն, Սոցիալական հոգեբանություն, Աշխատակազմի ընտրություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն

Анализ показателей индивидуально-типологических особенностей управленцев сервисных предприятий с предпочитаемым стилем руководства
2013 | Հոդված/Article
Сборник научных статей Седьмой годичной научной конференции Российско-Армянского (Славянского) университета, посвященной 90-летнему юбилею академика С.А.Амбарцумяна, Часть 2, Ереван, 2013, с.49-54
Կազմակերպությունում կադրերի կառավարման արդյունավետության հոգեբանական գործոնների վերլուծություն
2011 | Հոդված/Article
«Հանրային կառավարում» գիտական հանդես, Երևան, 2011, էջ 175-183
Некоторые психологические критерии отбора персонала гостиничного хозяйства
2010 | Հոդված/Article
«Հոգեբանական հետազոտությունների արդի մարտահրավերները» ԵՊՀ հոգեբանության ամբիոնի հիմնադրման 35-ամյակին նվիրված Երիտասարդ գիտնականների գիտաժողովի նյութեր, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2010, էջ 36-39
Апробация модифицированного психодиагностического комплекса оценки управленческих способностей
2008 | Հոդված/Article
«Вестник МАНЭБ», Том12 №4, 2007, Санкт-Петербург, с. 152-156
Психологические особенности конкурсных технологий отбора в процессе организационного развития
2008 | Հոդված/Article
«Հոգեբանական հետազոտությունների արդիականացման հիմնախնդիրները» ԵՊՀ հիմնադրման 90-ամյակին նվիրված Երիտասարդ հոգեբանների գիտաժողովի նյութեր, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2008, էջ 130-135
Барьеры в общении, препятствующие формированию и развитию коммуникативной культуры студентов
2004 | Հոդված/Article