Ֆիզիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Physics
Ֆիզիկամաթեմատիկական կադրերի պատրաստումը համալսարանում սկսվել է 1922 թվականից:
>
Աշոտ Անուշավանի Վարդանյան

Կրտսեր գիտաշխատող | Ֆիզիկայի ֆակուլտետ
Կրթություն
1968 - 1977 թթ. Երևանի պետական համալսարան, քիմիայի ֆակուլտետ

Աշխատանքային գործունեություն, կոչում
1977 - 1978 թթ. Երևանի պետական համալսարան, ֆիզիկայի ֆակուլտետ, օպտիկայի ամբիոն, կրտսեր գիտաշխատող
1978 - 1979 թթ. ԵՊՀ, ֆիզիկայի ֆակուլտետ, օպտիկայի ամբիոն, ավագ ինժեներ, խմբի ղեկավար
1980 - 1988 թթ. ԵՊՀ, ֆիզիկայի ֆակուլտետ, օպտիկայի ամբիոն, ավագ գիտաշխատող
1989 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ, ֆիզիկայի Ֆակուլտետ «Օպտոէլեկտրոնիկայի և ֆոտոնիկայի» գիտահետազոտական լաբորատորիա, կրտսեր գիտաշխատող

Գիտական հետազոտությունների բնագավառը
Բարձր հաճախության մեթոդով գերմաքուր և հատուկ ապակիների սինթեզ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

А. А. Варданян , Г. Т. Петровский, В. С. Шашкин, А. Н. Заметин, Ю. С. Чилингарян
Способ варки стекла в индукционной печи
1991 | Արտոնագիր/Patent
Авторское свидетельство N1728135, 1991, 8с
Об удлинении химической связи при стеклообразованнии (Ապակեգոյացման ժամանակ քիմիական կապերի երկարության փոփոխման մասին)
1988 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1988, #1, էջ 66-75 (ռուսերեն)
|
Новый метод расчета плотности неорганических стекол (Անօրգանական ապակիների խտության հաշվարկման նոր եղանակ)
1987 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1987, #2, էջ 62-65 (ռուսերեն)
|
С. Акопян, Г. Дарбинян, А. Манукян, А. Варданян , С. Пирумов, Ю. С. Чилингарян
Способ получения градиентной оптической заготовки
1987 | Արտոնագիր/Patent
Авторское свидетельство N1317845, 1987, 8с.
С. Акопян, А. Варданян , И. Сисакян, Ю. С. Чилингарян
Способ получения строительного декоративного материала
1979 | Արտոնագիր/Patent
Авторское свидетельство N 719991, 1979, 7 с.