Ֆիզիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Physics
Ֆիզիկամաթեմատիկական կադրերի պատրաստումը համալսարանում սկսվել է 1922 թվականից:
>
Ջուլիետտա Խաչատուրի Գրիգորյան

Դասախոս | Օպտիկայի ամբիոն
Կրթություն
ԲՈՒՀ` Երևանի պետական, համալսարան, Ֆիզիկայի ֆակուլտետ, 1958-1963 թթ.

Աշխատանքային գործունեություն, կոչում
1963 - 1970 թթ. Երևանի պետական համալսարան, Ռադիացիոն ֆիզիկայի պրոբլեմային լաբորատորիա, կրտսեր գիտաշխատող
1970 - 2002 թթ. Երևանի պետական համալսարան, ֆիզիկայի ֆակուլտետ, օպտիկայի ամբիոն, ասիստենտ
2002 թ-ից առ այսօր` դասախոս

Կարդացված և կարդացվող դասընթացները
Լաբորատոր աշխատանքներ, Գործնական պարապմունքներ

Գիտական հետազոտությունների բնագավառը
Տարբեր միջավայրերում հազվագյուտ էլեմենտների, և ներկանյութերի սպեկտրալ - լյումինեսցենտային բնութագրերի ուսումնասիրությունը:

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Ջ. Խ. Գրիգորյան , Վ. Բ. Պախալով, Գ. Լ. Եսայան , Մ.Ի. Խուրշուդյան
Օպտիկական երևույթների ֆիզիկա լաբորատոր աշխատանքների ձեռնարկ
2009 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատարակչություն , 2009 թ., պրակ II , 96 էջ
Ջ. Խ. Գրիգորյան , Մ. Ի. Խուրշուդյան , Վ. Բ. Պախալով
Օպտիկական երևույթների ֆիզիկա լաբորատոր աշխատանքների ձեռնարկ
2002 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատարակչություն , 2002 թ., պրակ I, 95 էջ
Լ.Ս. Ասլանյան , Ա. Մ. Գալստյան, Ջ. Խ. Գրիգորյան , Մ. Ի. Խուրշուդյան
Ֆիզիկական օպտիկա փորձարարական ձեռնարկ
1990 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատարակչություն, 1990թ., 139 էջ
Ա. Մ. Գալստյան, Ջ. Խ. Գրիգորյան
Ֆիզիկական օպտիկայի խնդրագիրք
1988 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատարակչություն, հայերեն, ռուսերեն լեզուներով, 1988թ., 60 էջ
Об удлинении химической связи при стеклообразованнии (Ապակեգոյացման ժամանակ քիմիական կապերի երկարության փոփոխման մասին)
1988 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1988, #1, էջ 66-75 (ռուսերեն)
|
Новый метод расчета плотности неорганических стекол (Անօրգանական ապակիների խտության հաշվարկման նոր եղանակ)
1987 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1987, #2, էջ 62-65 (ռուսերեն)
|
Ն. Ն. Բադալյան, Ջ. Խ. Գրիգորյան , Մ. Ի. Խուրշուդյան
Ֆիզիկական օպտիկա
1981 | Գիրք/Book
Ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատարակչություն, 1981թ., 176 էջ