Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ
Faculty of Sociology
Երևանի պետական համալսարանի սոցիոլոգիայի ֆակուլտետը որպես առանձին ստորաբաժանում գործում է 2004 թ.-ի սեպտեմբերից:
>
ԻԲ.00.02 Սոցիոլոգիական հետազոտությունների մեթոդիկա, Սոցիոլոգիական գիտություններ, Որակավորման մասնագիտական քննության ծրագրեր
2009 | Հոդված/Article
ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարություն, ՀՀ Բարձրագույն որակավորման հանձնաժողով, Երևան, 2009, էջ 10-15
Մանկատան շրջանավարտների ադապտացիայի սոցիալ-հոգեբանական հիմնախնդիրները
2009 | Հոդված/Article
ՀՀ Աշխատանքի և սոցիալական հետազոտությունների ազգային ինստիտուտ , Երևան, 2009,42-55 էջ
Հոգեվերլուծական մոդելի կիրառման հմտությունների ուսուցումը սոցիալական աշխատանքում. մեթոդաբանական մոտեցում
2009 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի տարեգիրք, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2009, 130-139 էջ
Social and Political Participation Of Elderly Citizens in Armenia: Contemporary Situation and Ways of Development
2009 | Հոդված/Article
“Sociology at the Crossroads” The 39th World Congress of the International Institute of Sociology, Yerevan, Armenia, 2009
Մշակութային իրավասությունը սեռական փոքրամասնությունների /ԼԳԵՓ անհատների/ հետ սոցիալական աշխատանքում
2009 | Հոդված/Article
Սոցիոլոգիայի տարեգիրք, «ԵՊՀ», Երևան, 2009թ., 149-158 էջ
Ինտերնետային կախվածության սոցիալական դիմագիծը
2009 | Հոդված/Article
«Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի տարեգիրք», ԵՊՀ-2009, Երևան, 2009թ., 118-130 էջ
Սոցիալական աշխատանքի ներդրումը կրթական համակարգում. Դպրոցական սոցիալական ծառայություն
2009 | Հոդված/Article
Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի տարեգիրք, ԵՊՀ-2008, Երևան, 2009թ., 159-168 էջ
Ուսանողների մասնագիտական դիրքորոշումների ձեւավորման գործընթացը ԵՊՀ սոցիալական աշխատանքի բակալավրիատում. սոցիոլոգիական հարցման արդյունքների ամփոփում
2009 | Հոդված/Article
Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի տարեգիրք, Երեւան, ԵՊՀ հրատ., 2009թ.
Перспективы институционализации гражданского участия и партисипаторных процессов в Армянском обществе
2009 | Հոդված/Article
“Молодежь и наука: реальность и будущее”, Материалы 2-ой Международной научно-практической конференции, г. Невинномысск,3 марта 2009 г., том 3
Երեխաների պաշտպանություն
2009 | Հոդված/Article
Ձեռնարկ,Երևան, 2009 թ. 78-144, 172-203 էջ