Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ
Faculty of Sociology
Երևանի պետական համալսարանի սոցիոլոգիայի ֆակուլտետը որպես առանձին ստորաբաժանում գործում է 2004 թ.-ի սեպտեմբերից:
>
Этологические аспекты стереотипического поведения
2008 | Հոդված/Article
Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի տարեգիրք 2006-2007 Երևան, ԵՊՀ, 2008 էջ 82-97
Хаос как системообразующий механизм самоорганизации социума
2008 | Մենագրություն
Изд. «ЕГУ»,Ереван, 2008, 199
Актуальные проблемы современных политических и конфликтных коммуникаций
2008 | Գիրք/Book
Монография, Е.: Изд-во Ереванского государственного университета, 305 стр., 2008
|
Ղարաբաղյան հակամարտության մասնակիցների տեղեկատվական պատերազմի ռազմավարությունները
2008 | Հոդված/Article
Կանթեղ, N 4 (37), Էջ 174-186, 2008
Աստղիկ Վլադիմիրի Չալոյան, Գոհար Մերուժանի Թադևոսյան
Քաղաքացիական ներգրավվածության միջավայրի առանձնահատկությունները Հայաստանում
2008 | Հոդված/Article
2008, Կանթեղ 3(36). «Ասողիկ», Երևան, էջ 204-212
Գ.Թադևոսյան , Դ.Ղազարյան, Ա.Չալոյան
Քաղաքացիական ներգրավվածության և մասնակցության ինստիտուցիոնալացման հեռանկարները զարգացման ծրագրերի կոնտեքստում: հայկական փորձի վերլուծություն
2008 | Հոդված/Article
2008, ՊՐԻՆՏԻՆՖՈ, Երևան
Քաղաքացիական հասարակության մասնակցությունը մարզային զարգացման գործընթացներին. Մեթոդաբանական խնդիրներ
2008 | Հոդված/Article
2008, Երևանի պետական համալսարանի հրատարակություն
Գ.Թադևոսյան , Լ.Բարխուդարյան, Ա.Քեշիշյան
Մարզային զարգացման ծրագրերի մշակում և իրականացում. Մեթոդաբանական ուղեցույց Տարածքային զարգացման նախարարության համար
2008 | Հոդված/Article
2008, Մեծ Բրիտանիայի և Հյուսիսային Իռլանդիայի Միացյալ Թագավորության Միջազգային զարգացման նախարարություն, «Օքսֆորդի քաղաքականությունների կառավարում», Մեծ Բրիտանիա
Ժամանակակից ԶԼՄ-ների միջոցով մանիպուլյացիոն տեխնոլոգիաների կիրառման հարցի շուրջ
2008 | Հոդված/Article
«Կանթեղ» գիտական հոդվածների ժողովածու, թիվ 1 (34), Երևան, «Ասողիկ», 2008, էջ 161-170
Քաղաքական առասպելները հեռուստատեսային իրականության համատեքստում
2008 | Հոդված/Article
«Իրավունք», Երևան 2008, թիվ 2 (148), էջ 39-40