Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ
Faculty of Sociology
Երևանի պետական համալսարանի սոցիոլոգիայի ֆակուլտետը որպես առանձին ստորաբաժանում գործում է 2004 թ.-ի սեպտեմբերից:
>
Ընտանեկան կոնֆլիկտների լուծման այլընտրանքային մեթոդները հայ հասարակությունում
2007 | Հոդված/Article
Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի տարեգիրք, 2006-2007: Երևան: Երևանի պետ. համալս.,հրատ., 2007թ., էջ 257-263
Նորագույն տեխնոլոգիաները և ինքնասպանությունը Ճապոնիայում
2007 | Հոդված/Article
Բանբեր Երևանի համալսարանի, Հասարակական գիտություններ, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, 2007, 3(123), 92-99
Armenian Statehood and the Problems of European Integration as Reflected in School Education
2007 | Հոդված/Article
Representations of the Margins of Europe. Darieva T., W. Kaschuba (eds.), Frankfurt, New York: Campus, 2007, page 190-204
Քաղաքական մասնակցության դրսևորումները Հայաստանի Հանրապետությունում
2007 | Գիրք/Book
ԵՊՀ, սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի տարեգիրք 2006-2007, Երևան, 2007, էջ 126-132
Քաղաքական ինստիտուտների ձևավորման գործընթացները Հայաստանի Հանրապետությունում
2007 | Հոդված/Article
21-րդ Դար, Երևան, 2007, N1(15), էջ 119-128
Հայ քաղաքական առասպելների դրսևորումը ժամանակակից քաղաքական անեկդոտների սեմիոլոգիական համատեքստում
2007 | Հոդված/Article
«Կանթեղ», 1, Երևան, «Ասողիկ» 2007
Կանանց վերարտադրողական առողջության ապահովումն ուուսումնասիրումը որպես սոցիալական աշխատանքի թիրախ
2007 | Գիրք/Book
Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի տարեգիրք», ԵՊՀ-2007, Երևան, 2009թ., 264-276 էջ
Կրթություն և աղքատություն
2007 | Հոդված/Article
Ձեռնարկ,Ընտանիք և Դպրոց, Երևան, 2007թ., թիվ 2, 16-24 էջ
Մարգինալացման խնդիրը ՀՀ-ում
2007 | Գիրք/Book
Տարեգիրք, ԵՊՀ, Երեւան 2007
Ուսուցչի մասնագիտական գործունեության գնահատման ժամանակ աշակերտի կարծիքի հաշվառման հնարավորությունները
2007 | Գիրք/Book
Ձեռնարկ, Ընտանիք և Դպրոց, Երևան, 2007, թիվ 4, 25-30 էջ
 
Կոնտակտներ
Դեկան` փիլիսոփայական գիտությունների դոկտոր,
պրոֆեսոր Արթուր Մկրտիչյան

Դեկանատ` (+374 60) 71-00-68,
(ներքին 10-68),
sociology@ysu.am