Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ
Faculty of Sociology
Երևանի պետական համալսարանի սոցիոլոգիայի ֆակուլտետը որպես առանձին ստորաբաժանում գործում է 2004 թ.-ի սեպտեմբերից:
>
The Perspective of Correspondence of the State Migration Policy and the Life Plans of Armenian Migrant
2006 | Հոդված/Article
“Vasn Ardarutean” Juridical Journal, No. 2, 2006, pp. 24-28 (Armenian)
Վեճերի այլընտրանքային լուծման մեխանիզմների ինստիտուցիոնալացումը հետխորհրդային հայ հասարակությունում
2006 | Գիրք/Book
Գարուն, 7-8: «Գասպրինտ», 2006թ., էջ 112-117
Կուսակցական համակարգի զարգացումը Հայաստանում. Հիմնախնդիրներ և հեռանկարներ
2006 | Հոդված/Article
Գարուն, Երևան, 2006, Գիրք 7-8, էջ 93-95
Գ. Մ. Թադևոսյան , Ա. Ս. Շախսուվարյան
Սոցիալական կապիտալի դերը ժամանակակից հայ հասարակության գենդերային մոբիլության գործընթացում
2005 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (117), Երևան 2005թ., էջ 162-169
|
“Drug abuse as a problem of youth’s deviant behavior”
2005 | Հոդված/Article
State Engineering University of Armenia, The yearbook’s materials of conference , Yerevan 2005
Human Rights as an “Attractor” of Europeanization Processes of Transcaucasian “Neither War nor Peace Societies”
2005 | Գիրք/Book
Armenia: A Human Rights Perspective for Peace and Democracy Human Rights, Human Rights Education and Minorities, Universität Potsdam, 2005, 10-16
|
Աղքատության նվազեցման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում
2005 | Հոդված/Article
Սոցիալ-տնտեսական վերափոխումները և զարգացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում(Գիտաժողովի նյութեր)Երևան,ՆԱՀԱՊԵՏ, 2005թ.5 Էջ
Мужчина и женшина. Психосексуальный конфликт
2005 | Գիրք/Book
"Егея", стр. 96, Ереван 2005
Սոցիալական քաղաքականության մոդելները. բարեկեցության պետության հայեցակարգը
2005 | Գիրք/Book
Ֆինասներ և Էկոնիմիկա Հայաստան N4-5(52-53)մարտ-ապրիլ,Երևան 2005թ Բնակչության եկամուտների բաշխման անհավասարությունը տնտեսական անվտանգության համատեքստում,4 Էջ
Ն. Գեղամյան , Ա.Մարկոսյան
Բնակչության եկամուտների բաշխման անհավասարությունը տնտեսական անվտանգության համատեքստում
2005 | Հոդված/Article
21 –րդ ԴԱՐ ՙՆորավանք՚, գիտակրթական հիմնադրամի հանդես1(7),Երևան 2005թ.,28 Էջ Համահեղինակ
 
Կոնտակտներ
Դեկան` փիլիսոփայական գիտությունների դոկտոր,
պրոֆեսոր Արթուր Մկրտիչյան

Դեկանատ` (+374 60) 71-00-68,
(ներքին 10-68),
sociology@ysu.am