Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ
Faculty of Sociology
Երևանի պետական համալսարանի սոցիոլոգիայի ֆակուլտետը որպես առանձին ստորաբաժանում գործում է 2004 թ.-ի սեպտեմբերից:
>
Վաղ մանկության զարգացման հեռանկարները հայ ընտանիքի փոխակերպումների ներկա փուլում
2003 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (110), Երևան 2003թ., էջ 198-203
|
Սոցիալական աշխատանք
2003 | Գիրք/Book
Գիրք 9, Սոցիալական աշխատանքի ուղեցույց ուսանողի համար, Երևան, 2003
Համայնքային զարգացման մեթոդաբանություն
2003 | Գիրք/Book
ԵՊՀ, Երեւան 2003թ., 61 էջ
Մանկության գույնը
2003 | Գիրք/Book
Ձեռնարկ, Նոր Հայաստան, Երեւան, 2003թ.
Ա. Խաչատրյան , Գ. Շահնազարյան
Սոցիալական աշխատանք
2003 | Գիրք/Book
Գիրք 6, Ուղեցույց սոցիալական աշխատողների համար, Երևան, 2003
Սոցիալական աշխատանք
2003 | Գիրք/Book
Գիրք 8, Սոցիալական աշխատանքի գործնական ուղեցույց պրակտիկայի ղեկավարների համար, Երևան, 2003
Սոցիալական աշխատանք
2003 | Գիրք/Book
Գիրք 10, Սոցիալական աշխատանքի ձեռնարկ ուսուցիչների համար, Երևան, 2003
Ա. Խաչատրյան , Ա. Բաբայան, Գ. Գրիգորյան, Բ. Քըրնեյ, Գ. Միրզոյան, Ա. Նիկոյան, Ռ. Գորգիսյան, Ա. Ոսկանյան, Մ. Անտոնյան
Ձեռնարկ սոցիալական ծառայությունների կենտրոնների համար
2002 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկների շարք, Երևան, 2002, թիվ 1
Փշալարերի հետևում. կալանավոր կնոջ առօրյան
2002 | Գիրք/Book
Կանայք Հայոց, 2002, թիվ 1
Եթե ձեր երեխան տարբերվում է…
2002 | Գիրք/Book
Ձեռնարկ, ՄԱԿ-ի Մանկական հիմնադրամ, ՀԺՖ, 2003թ.
 
Կոնտակտներ
Դեկան` փիլիսոփայական գիտությունների դոկտոր,
պրոֆեսոր Արթուր Մկրտիչյան

Դեկանատ` (+374 60) 71-00-68,
(ներքին 10-68),
sociology@ysu.am