Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ
Faculty of Sociology
Երևանի պետական համալսարանի սոցիոլոգիայի ֆակուլտետը որպես առանձին ստորաբաժանում գործում է 2004 թ.-ի սեպտեմբերից:
>
Լուսինե Վաչագանի Քարամյան

Դասախոս | Սոցիալական աշխատանքի և սոցիալական տեխնոլոգիաների ամբիոն
Կրթություն և թրեյնինգներ
09-12/2015 թ. «Կանայք Հայաստանում. փնտրելով թաքնված թագուհիներ» դասախոսությունների շարք, ԿՌԿ և ՀԲՀ, Երևան
02/2015 թ. «Հոգեկան առողջության սոցիալական ասպեկտները», ՈՒՖՈՒ Միջազգային կրթության ինստիտուտ, Եկատերինբուրգ
01/2012 թ. «Մտամբարի հիմնադրում», ԲՀՀ, Հայաստան, Երևան
10/2011 թ. «Քաղաքականության վերլուծություն և գնահատում», ԲՀՀ, Հայաստան, Երևան
07/2011 թ. «Քաղաքականության հետազոտություն և վերլուծություն», Քաունթերփարթ ՀԿ, Երևան
06/2011 թ. «Կենսաթոշակային բարեփոխումները Հայաստանում՚, «USAID PALM», “USAAA», Երևան
06/2011 թ. «Սեռական բռնության զոհերի հետ սոցիալական աշխատանքը», Մունստերի Համալսարան, ԵՊՀ, Երևան
05/2011 թ. «Սոցիալական աշխատանքի դասավանդում», Tempus IV project, Մեծ Բրիտանիա
09/2009 թ. «Սոցիալական աշխատողի դերը թրաֆիքինգի դեմ պայքարում», Վորլդ Վիժն Հայաստան, Երևան
04/2009 թ. Մանկավարժական-հոգեբանական թրեյնինգ համալսարանի դասախոսների համար, ԵՊՀ և ԿԳՆ, Երևան
01-06/2008 թ. «JFDP» ծրագրի մասնակից; Ռատգերս, Նյու Ջերսիի Պետական Համալսարանում «հրավիրված դասախոս»
04/2008 թ. «Միջոցների հավաքագրում», թրեյնինգ, “CEPDP», Նյու Ջերսիի Պետական Համալսարան, Նյու Բրանսվիկ
05/2007 թ. «Սուպերվիզիան սոցիալական աշխատանքում», թրեյնինգ, ԵՊՀ
05/2007 թ. «Երեխայի սոցիալական պաշտպանությունը. սոցիալական
աշխատանք երեխաների հետ՚, թրեյնինգ,«Every Child»,Երևան
08/2005 թ. «Թրաֆիկինգի հիմնախնդիրը», թրեյնինգ, «Democracy Today», Երևան
10/2004 «Երեխայի խնամատարության ծրագիր», թրեյնինգ, UNICEF, «Every Child», Երևան
04/2003 թ. «Out-reach աշխատանք. ՁԻԱՀ-ի կամխարգելում», թրեյնինգ, PSI, Մոսկվա
2002 - 2003 թթ. Մոսկվայի Սոցիալական և Տնտեսագիտական Գիտությունների Դպրոց Սոցիալական աշխատանքի մագիստրոսի կոչում (MSW)
1997 - 2001 թթ. Երևանի Պետական Համալսարան, Սոցիալական աշխատանքի բակալավրի կոչում (BSW)

Աշխատանքային փորձ
06/2016 թ. «Գենդերային ուսումնասիրությունների ինստիտուցիոնալացման մշակությաին համատեքստը XXI-րդ դարում», ԵՊՀ, Երևան
06/2012 թ. «ՄԻԱՎ արդյունավետկանխարգելմանռազմավարություններ Արևելյան տարածաշրջանում», HIV/AIDS Alliance Ukraine, Թիֆլիս
11/2011 թ. «Բարձրագույն Կրթությունը և Սոցիալական Փոփոխությունը Կովկասում», ԲՀՀ, HESP, Թիֆլիս
11/2011 թ. «Հոգեբանության ու Իրավունքի խաչմերուկում միջազգային գիտաժողով», Penal Reform International, USAAA, AUA, Երևան
10/2011 թ. «Որն է ժողովրդավարության ու քաղաքացիական հասարակության ապագան», գիտաժողով,USAID, ԲՀՀ, Քաունթերփարթ, Երևան
02/2011 թ. «Բազմազանությունը և ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ը», PRECIS, Կիշինյով
11/2010 թ. «Թաքնված համաճարակ. ՄԻԱՎ-ը Արևելյան Եվրոպայում ու Կենտրոնական Ասիայում», UNAIDS, UNDP, UNFPA, Կիեվ
11/2009 թ. «Կրոնական հետազոտություններ և առարկայական ծրագրի կազմում», CRC, CEU, Բուդապեշտ
05/2009 թ. «Խնամատար ընտանիք. իրավիճակ և հեռանկարներ», գիտաժողով, ՀՕՖ Երեխաների Աջակցության Կենտրոն, UNICEF, Երևան
05/2008 թ. «Բարձրաաույն կրթությունը ԱՄՆ-ում. առավելությունները և բացերը», գիտաժողով, Կրթության Պետական Բաժին, Վաշինատոն
05/2008 թ. «Սոցիալական աշխատանքի արվեստը», NASW, գիտաժողով, Ատլանտիկ սիթի
03/2008 թ. «Սոցիալական աշխատանքը և մարդու իրավունքները», գիտաժողով, UN, Նյու Յորք
03/2007 թ. «Սոցիալական աշխատանքի ինստիտուտի ձևավորումը Հայաստանում. ձեռքբերումները և հիմնախնդիրները», աիտաժողով, ԵՊՀ, Երևան
11/2005 թ. «Ինտեարատիվ սոցիալական ծառայությունները», սեմինար, «Every child» Երևան
10/2005 թ. «Սոցիալական ծառայությունները երեխաների համար. այսօր և վաղը», սեմինար, ՀՕՖ, երեխաների ընդունման և բաշխման կենտրոն, Երևան
05/2005 թ. «Ակտիվ սոցիալական աշխատանք», աիտաժողով, Կոֆոեդ, Երևան
04/2003 թ. «Ռուսաստանի զարաացման վեկտորները», աիտաժողով, Մոսկվա
12/2002 թ. «Սոցիալ-հոաեբանական աշխատանքի տեխնոլոգիաները. անհատական աշխատանք», սեմինար, ՄՍՏԳԴ, Մոսկվա

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
ՀՀ, ՌԴ, Ուկրաինա, Մոլդովա, ԱՄՆ, Հունգարիա, Մեծ Բրիտանիա

Հասարակական գործունեություն
Խորհրդի անդամ և խոսնակ, Հայաստանի ԱՄՆ շրջանավարտների ասոցիացիա
անդամ, Սոցիալական աշխատողների ազգային ասոցիացիա ՆՋ, ԱՄՆ
անդամ, Ակադեմիական համագործակցության և Oժանդակության հայկական ասոցիացիա

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի), Ռուսերեն (գերազանց, Անgլերենի (լավ)

Համակարգչային հմպտություններ
Microsoft Word, Excel, Power Point, Internet Explorer, SPSS

Մշակութային իրավասությունը սեռական փոքրամասնությունների /ԼԳԵՓ անհատների/ հետ սոցիալական աշխատանքում
2009 | Հոդված/Article
Սոցիոլոգիայի տարեգիրք, «ԵՊՀ», Երևան, 2009թ., 149-158 էջ
Առաջնորդության գենդերային ասպեկտը
2008 | Հոդված/Article
Սոցիոլոգիայի տարեգիրք, «ԵՊՀ», Երևան, 2008թ., 137-144 էջ