Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
Факультет армянской филологии - один из основополагающих факультетов университета.
>
Վ. Սուլեյա, «Յուզեֆ Պիլսուդսկի՝ հայրենիքի նվիրյալը» (թարգմանիչ՝ Գրաիր Մագակիան)
2020 | Գիրք
Երևան, 96 էջ, 2020, (Խմբագիր՝ Սևակ Ղազարյան)
«Գիրք պատմության ուսուցման. ինչո՞ւ, ինչպե՞ս» (դասագիրք)
2020 | Գիրք
Երևան, 280 էջ, 2020, (Խմբագիր՝ Սևակ Ղազարյան)
Մ. Քանինգհեմ, «Ժամերը»
2020 | Գիրք
Երևան, 288 էջ, 2020, (Բնագրից թարգմանեց և ծանոթագրեց՝ Սևակ Ղազարյան)
Ա. Պաչյան, «P/F»
2020 | Գիրք
Երևան, 148 էջ, 2020, (Խմբագիր՝ Սևակ Ղազարյան)
Գ. Գրիգորյան, «Կարմիր կազմով գիրքը»
2020 | Գիրք
Երևան, 118 էջ, 2020, (Խմբագիր՝ Սևակ Ղազարյան)
Կ. Վարդանյան, «Պայթյուններ Թուրքիայում… և ոչ միայն. ASALA-ն՝ ներսից»
2020 | Գիրք
Երևան, 372 էջ, 2020, (Խմբագիր՝ Սևակ Ղազարյան)
Հին հայերենի հպաշփականների ծագումը (տարաժամանակյա հայեցակետ)
2020 | Հոդված
ՎԷՄ, 2020, թիվ 3 (71), էջ 187-218
Հին հայերենի հպաշփականների հնչաբանական բնութագրերը
2020 | Հոդված
«Հայագիտության հարցեր», 2020, թիվ 2 (20), էջ 198-205
Արդի արևելահայերենի շեշտափոխական ձայնավորային հերթագայությունները (հա¬¬¬-մա¬¬ժա¬մանակյա և տարաժամանակյա քննություն)
2020 | Հոդված
Հայագիտության հարցեր, 2020, N 2, էջ 206-219
Մի շարք բարբառներում ուց վերջավորության տարածումը որոշակի անկանոն բա¬յե-րի վրա խմբային նմանության սկզբունքով
2020 | Հոդված
Հայագիտության հարցեր, 2020, N 1 (19), էջ 188-200