Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
Факультет армянской филологии - один из основополагающих факультетов университета.
>
Նշանը, որի մասին երազում էր Չարլզ Փիրսը
2019 | Հոդված
ՎԷՄ համահայկական հանդես, 2019, 1 (65), էջ 9-29
|
«Դու» / «Դուք» դիմելաձևերը հայերենի խոսքային էթիկետում
2019 | Հոդված
ՎԷՄ համահայկական հանդես, 2019, 1 (65), էջ 117-127
|
Քեսապի շրջանի եկեղեցական հին կառոյցները յարանուանական համայնքներու բաժանումէն առաջ
2019 | Հոդված
Հայագիտության հարցեր, 2019, 1(16), էջ 103-121
Հպական բաղաձայնների հնդևրոպական համակարգը
2019 | Հոդված
ՎԷՄ համահայկական հանդես, 2019, 2(66), էջ 107-136
Խոսք հիշատակի. Հայագիտության մեծ նվիրյալը. Սարգիս Հարությունյան
2019 | Հոդված
Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 2019, 1(655), էջ 384-388
|
Մովսես Սյունեցու ճառերի բառային արվեստը
2019 | Հոդված
Էջմիածին, 2019, Գ, էջ 101-110
|
Лексические особенности древнеармянского языка в переводе труда Григория Нисского «Об устроении человека»
2019 | Հոդված
Հայագիտության հարցեր, 2019, 2(17), էջ 176-182
|
Մկրտիչ Նաղաշի սիրո և բնության երգը
2019 | Հոդված
Հայագիտության հարցեր, 2019, 2(17), էջ 93-104
|
Քարանձավը որպես գոյաբանական ավազան և փակուղի արդի հայ պոեզիայում
2019 | Հոդված
Էջմիածին, 2019, Դ, էջ 101-121
|
Կրակի լեզվով պատմվող առասպել
2019 | Հոդված
Գրականագիտական հանդես, 2019, ԺԸ, էջ 40-54