Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
Факультет армянской филологии - один из основополагающих факультетов университета.
>
Կյանքի և մահվան իմացաբանական ակունքները Նար-Դոսի «Մահը» վեպում
2019 | Հոդված
Հայագիտության հարցեր, 2019, 2 (17), էջ 149-164
Մանուկ Աբեղյանը բառարանագիր
2019 | Հոդված
Լեզու և լեզվաբանություն, 2019, 1(20), էջ 22-30
|
Նշույթավորվածության և կիրառահաճախականության փոխհարաբերության ըմբռնումը արդի լեզվաբանության մեջ
2019 | Հոդված
Լեզու և լեզվաբանություն, 2019, 1(20), էջ 38-48
|
Դարձվածքները «Վկայաբանութիւն սրբոյն Շուշանկանն» երկում
2019 | Հոդված
Հայագիտության հարցեր, 2019, 2(17), էջ 183-193
Դիտարկումներ արդի հայերենի լեզվական նորմի վերաբերյալ. շարահյուսական նորմ
2019 | Հոդված
Լեզու և լեզվաբանություն, 2019, 1 (20), էջ 9-15
|
Ժամանակակից գրական արևելահայերենի ձևաբանական նորմը և Մ. Ասատրյանի «Ժամանակակից հայոց լեզու. ձևաբանություն» ձեռնարկը
2019 | Հոդված
Հայագիտության հարցեր, 2019, 2 (17), էջ 194-209
|
«Թագվորի´ մեր, դուրս արի» հարսանեկան կատակերգի հորինվածքն ու գործառնականությունը ծեսում
2019 | Հոդված
Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի աշխատություններ - 3, 2019, 3, էջ 160-172
|
Շահան Շահնուրի «Լիւքսէմպուրկի պահապանը» պատմվածքի գրական-գաղափարական մշակումը
2019 | Հոդված
Հայագիտության հարցեր, 2019, 2 (17), էջ 134-148
Միջտեքստայնություն. Ակսել Բակունց և Հակոբ Մնձուրի
2019 | Հոդված
Հայագիտության հարցեր, 2019, 2(17), էջ 165-175
|
Հովհաննես Թումանյանի ստեղծագործության եվ դերի արժեվորումը Փարիզի «Ապագայ» շաբաթաթերթում (1921-1925 թթ.)
2019 | Հոդված
Հայագիտության հարցեր, 3(18), 181-195 էջ, Հայաստան, 2019