Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
Факультет романо-германской филологии был основан в 1991 г.
>
Ճանաչողական-Մշակութային Հասկացույթը Շոտլանդական Առած-Ասացվածքներում
2019 | Հոդված
Օտար Լեզուները Բարձրագույն Դպրոցում, 2019, 1(26), 75-85 էջ
Կամիլո Խոսե Սելայի Գեղագիտական Աշխարհայացքի Մի Քանի Առանձնահատկություններ
2019 | Հոդված
Foreign Languages In Higher Education, 2019, 1(26), 224-234 էջ
,
Իմաստաբանական Կոմպետենցիայի Ձեվավորումը Գեղարվեստական Բնագիր Տեքստերի Վերլուծական Ընթերցանության Միջոցով
2019 | Հոդված
Օտար Լեզուները Բարձրագույն Դպրոցում, 2019, 1 (26), 62-74 էջ
,
Fundamental Principles Of The Pedagogue’s Quality Education
2019 | Հոդված
Вісник Черкаського Університету. Серія Педагогічні Науки, 2019, 2, 175-178 էջ
Իրավալեզվաբանությունը Որպես Միջգիտակարգային Գիտություն
2019 | Հոդված
Օտար Լեզուները Մասնագիտական Նպատակների Համար, 2019, 7(16), 19-27 էջ
The Basic Models Of Teaching Analytical Reading Of A Fictional Text
2019 | Հոդված
Foreign Languages For Special Purposes, 2019, 7(16), 98-105 էջ
Ֆ. Բեգբեդերի «99 Ֆրանկ» Վեպը Թարգմանչի Մեկնաբանությամբ
2019 | Հոդված
Ակունք, 2019, 1 (21), 123-127 էջ
Անգլերեն Գեղարվեստական Տեքստի Վերլուծական Ընթերցանության Ուսուցման Վերճանաչողական Ռազմավարությունը
2019 | Հոդված
Science And Education A New Dimension. Pedagogy And Psychology, 2019, VII(76), Issue 187, 16-19 էջ
Իսպանական Միջավայրի Արտացոլումը Էռնեստ Հեմինգուեյի Երկերում
2019 | Հոդված
Բանբեր Երևանի Համալսարանի: Բանասիրություն: 2019, 2 (29), 37-47 էջ
, ,
Legal English: Lexical And Syntactic Features
2019 | Հոդված
Foreign Languages for Special Purposes, 2019, 7(16), 106-118 էջ