Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն
Pedagogy and Education Development Center
.
>
,
Բարձրագույն կրթության կառավարման մարտահրավերները
2016 | Հոդված
Մանկավարժական միտք, 2016, 1-2(60-61), 338-343 էջ
|
Օժտված երեխաների հիմնախնդիրներն ընտանիքում և դպրոցում
2016 | Հոդված
Մխիթար Գոշ, 2016, 2, 33-36 էջ
|
,
Девиантное поведение подростков
2016 | Հոդված
Մխիթար Գոշ, 2016, 2/47/, 47-51 էջ
Տեղեկատվական և կրթական տեխնոլոգիաների դերը բարձրագույն կրթության համակարգում
2016 | Հոդված
Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, 2016, 1-2, 11-15 էջ
Սովորողների ինքնավերլուծության եվ ինքնագնահատման մեթոդների կիրառման հիմնախնդիրը դասավանդման գործընթացում
2016 | Հոդված
Երիտասարդ գիտնականների միջազգային, ամառային դպրոց «Կրթության ժամանակակից հիմնախնդիրները»: 2016, էջ 11-16 էջ, Հայաստան
|
Արվեստի մանկավարժության խոսքային և ոչ խոսքային միջոցների դերը երեխայի սոցիալականացման գործընթացում
2016 | Հոդված
Կրթության ժամանակակից հիմնախնդիրներ: 2016, 55-58 էջ, Հայաստան
|
Ուսուցչի ստեղծագործական գործունեության առանձնահատկությունները
2016 | Հոդված
Ակունք, 2016թ․, 1/1, 339-343 էջ, Հայաստան
|
Անձի ձևավորման վրա ազդող գործոնների մեկնաբանությւոնը Վազգեն Առաջին կաթողիկոսի-մանկավարժի հայացքներում
2016 | Հոդված
Մանկավարժական միտք, 2016թ․, 1-2/60-61/, 319-322 էջ, Հայաստան
|
Ուսուցչի իդեալն ըստ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Վազգեն Առաջինի
2016 | Հոդված
Մխիթար Գոշ, 2016թ․, 2/45/, 29-32 էջ
|
Особенности управления системы высшего образования Германии
2016 | Հոդված
Մխիթար Գոշ, 2016թ․, 2/45/, 25-28 էջ, Հայաստան
|