Արմինե Դեյրմենջյան
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
1971-1975 – ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ

Մասնագիտական գործունեություն
1975-1992-Անգլիսկան թեքումով 139 դպրոցում անգլերեն լեզվի ուսուցիչ
1992-ից մինչև հիմա-ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, իսպաներեն լեզվի դասախոս
1995-1997 - ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, ռոմանական բանասիրության ամբիոն, իսպաներեն բաժնի վարիչ
1996-2004 - ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, դեկանի տեղակալ

Հասարակական գործունեություն
1988-1991 - Դասավանդում անգլերեն լեզվի «Գիտելիք» ընկերությունում

Օտար լեզուներ
Իսպաներեն, անգլերեն, ռուսերեն
Արմինե Դեյրմենջյան