Արփիկ Պապոյան
Կրթություն
1990 - 95 թթ. ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետ:

Մասնագիտական գործունեություն
2007 թ. մինչ օրս` ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի արտասահմանյան գրականության ամբիոնի ասիստենտ:
2007 թ. բ.գ.թ. ասիստենտ:
2000 - 2007 թթ. ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետի արտասահմանյան գրականության և գրականության տեսության ամբիոնի ասիստենտ
2000 թ. Բանասիրական գիտությունների թեկնածուի դիպլոմ, Երևան:

Օտար լեզուներ
Հայերեն, Ռուսերեն, ֆրանսերեն:
Արփիկ Պապոյան