Մարինե Բունիաթյան
Կրթություն
1977 - 1982 թթ. ԵՊՀ կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, մասնագիտություն` կիրառական մաթեմատիկա
1983 - 1987 թթ. ԵԺՏԻ ասպիրանտուրա «Տնտեսա-մաթեմատիկական մեթոդներ» մաանագիտությամբ

Գիտական աստիճան
Տ.գ.թ., թեմա` «Միութենական հանրապետության սոցիալ-տնտեսական զարգացման կանխատեսման տնտեսա-մաթեմատիկական մոդելը» , 19.12.1990 թ.

Աշխատանքային փորձ
1982 - 1985 թթ. Երևանի ժողովրդական տնտեսության պետական ինստիտուտ
1985 թ-ից Երևանի պետական համալսարան

Կարդացվող դասընթացներ
Համակարգչից օգտվելու հիմունքներ, Տնտեսական ինֆորմատիկա, Տնտեսական իրավիճակների մոդելավորում, Մենեջմենթի համակարգչային մոդելավորում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Տնտեսության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորում, համակարգչային մոդելավորում, տվյալների բազաների նախագծում և վերլուծություն

Մասնակցությունը դրամաշնորհների (ներկա և անցյալ)
2004 թ. ԱՄՆ Ֆրեզնոյի համալսարանի MIS College and University Partnership Prоgram

Լեզուներ
Հայերեն, Ռուսերեն, Անգլերեն
Մարինե Բունիաթյան