Նելլի Խանոյան
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2009 թ-ից դասախոս
2005 - 2009 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա
1999 - 2005 թթ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ

Մասնագիտական գործունեություն
2009 թ-ին ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի գերմանական բանասիրության ամբիոնի դասախոս
2004 - 2009 թթ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի գերմանական բանասիրության ամբիոնի ավագ լաբորանտ

Օտար լեզուներ
ռուսերեն (ազատ), անգլերեն (ազատ), գերմաներեն (ազատ)
Նելլի Խանոյան