Սյուզան Սարգսյան
Կենտրոնի խմբավար
Կենտրոնի խմբավար
Հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ: Հանդիսանում է ԵՊՀ սոցիալական հոգեբանության ամբիոնի դոցենտ, Գիտությունների Ազագային Ակադեմիայի դասախոս։ Շուրջ երկու տասնյակ գիտական հոդվածների և ուսումնաօժանդակ ձեռնարկի հեղինակ է: 2004 թ.-ից գործնական հոգեբանության ոլորտում է որպես խմբավար և հոգեթերապևտ; Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը` hոգեթերապիա, Արտ-թերապիա, մարմնին կողմնորոշված թերապիա:


Մասնագիտական վերապատրաստումներ
 • 2006թ.«Նեյրոլեզվաբանական ծրագրավորում» (թրենինգային ծրագիր,Երևան)
 • 2007թ.«Արտ-թերապիայի բազային հմտություններ»(թրենինգային ծրագիր, Մոսկվա)
 • 2010թ.«Դրամաթերապիա» (սեմինար Երևանում)
 • 2012 - 2013 թթ. «Արքետիպերի թատրոն» հեղինակային մեթոդի դասընթաց, 1-ին մոդուլ(ԵՊՀ Կիրառական հոգեբանության կենտրոն, Պրոֆեսիոնալ Հոգեթրապևտների Լիգա)

  Ուսումնական խմբեր
 • Արտ-թերապիայի բազային հմտություններ
 • Արտ-թերապիա խորքային անգիտակցականի հետ
 • Մարմնակողմորոշիչ թերապիա
 • Անձնային աճի խումբ
 • «Հոգու գունապնակ»

  Հոգեթերապևտիկ պրակտիկա
  2008 թ.-ից իրականացնում է հոգեթերապևտիկ գործունեություն արտ-թերապիայի և մարմնակողմնորոշիչ թերապիայի ուղղությամբ մեծահասակ այցելուների հետ։

  Բուհում դասավանդում է հետևյալ առարկաները՝
 • Ընդհանուր հոգեբանություն
 • Ստեղծագործության հոգեբանություն
 • Արտ-թերապիա
 • Անձի հոգեբանություն
 • Մարմնակողմնորոշիչ թերապիա