Թրենինգներ
ՍԹՐԵՍԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ԵՎ ՀԱՂԹԱՀԱՐՄԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԸ
Ուսուցողական
36 ժամ

Թրենինգի  ընթացքում կխոսվեն հետևյալ թեմաների մասին՝

  • Սթրեսի սուբյեկտիվ ընկալում և գնահատում: Սթրեսի փուլերը: Ֆիզիոլոգիական պատասխանները:
  • Ֆրուստրացիա և սթրես: Հանդուրժողականություն և անհանդուրժողականություն: Հարմարման մեխանիզմներ:
  • Հույզերի տեսակները: Վախ, տագնապ: Վախի հաղթահարման մեխանիզմները:
  • Հուզական տոն, աֆֆեկտ, ներքին և արտաքին կոնֆլիկտներ: Հաղթահարման հոգեբանական մեխանիզմներ:
  • Կորուստը որպես գերուժեղ սթրեսոր: Հաղթահարաման մեխանիզմները:
  • Պաշտպանական մեխանիզմներ: Հոգեմարմնային և մարմնահոգեկան կապը: Ֆիզիկական հիվանդությունները և սթրեսը:
  • Երկարատև սթրեսների ախտաբանական հեևանքները: Կոնկրետ հիվանդությունների և ֆիզիկական օրգանների ու սթրեսի կապը: Հետտրավմատիկ սթրես խանգարում (PTSD):
  • Շնչառական վարժություններ: Մտքի քարտեզների կառուցում: Գիտակցության կառավարում: Հուզական լիցքաթափում:

Յուրաքանչյուր հանդիպման վերջում անցեկացվելու հոգեբանական վարժություն

 

Թրենինգին կարող են մասնակցել հոգեբանության բաժնի ուսանողներ և հոգեբան-մասնագետներ, ինչպես նաև հարակից ոլորտի մասնագետներ:

 

Թրենինգի  տևողությունը՝ 36ժամ (12հանդիպում):

 

Թրենինգի մեկ ժամի արժեքը՝

ԵՊՀ ուսանողներ՝  31500 դրամ

Այլ բուհի ուսանողներ՝ 45000 դրամ

Մասնագետներ՝ 54000դրամ

Վարող
Արժեքը`
Մարինե Սահակյան
Կենտրոնի հոգեթերապևտ, խմբավար