Arsen G. Avagyan
Biography
Education
1989 - 1994: Yerevan State University (YSU) Faculty of History
1994 - 1996: YSU postgraduate education
1996 - 1998: Diplomatic Academy, Ministry of Foreign Affairs, Russian Federation

Academic degree
1996: Candidate of Historical Sciences
Dissertation on The Relations Between Armenian Political Parties and Young Turks in 1908-1914, Institute of History, National Academy of Sciences
2002: Doctor of Historical Sciences
Dissertation on Circassians in the System of Governmental Power of the Ottoman Empire and Turkey (Second Half of the 19th Century – First Quarter of the 20th Century), Moscow State University, Institute of Asian and African Countries

Professional Experience
Since 1994: Ministry of Foreign Affairs, RA
Since 2006: Institute for National Strategic Studies, Ministry of Defense, RA
1996: Department of Turkish Studies, Faculty of Oriental Studies, YSU
1998 - 2001: Department of Turkish Studies, Faculty of Oriental Studies, YSU
2005 - 2007: Department of International Relations and Diplomacy, Faculty of International Relations, YSU
Since 2010: Department of International Relations and Diplomacy, Faculty of International Relations, YSU

Academic Courses
Area Studies (Turkey)

Scope of professional interests
Armenia-Turkey relations, the Circassian factor in the Ottoman Empire and Turkey, issues of Turkey’s modern and contemporary history, issues of Armenia’s national strategy

Languages
Russian, Turkish, English, Persian

Participation in Professional Associations
2006 - 2008: Member of No. 006 Specialized Council for World History
Since 2009: Member of No. 056 Specialized Council for Political Science and International Relations
Member of the Council of the Political Science Association of Armenia
Member of Scientific Council of Institute of Law and Politics of Russian-Armenian (Slavonic) University
Member of Scientific Council of the Armenian Genocide Museum-Institute of NAS of RA

Arsen G. Avagyan

Professor | Faculty of International Relations - Chair of International Relations and Diplomacy
 
 

Book

A. G. Avagyan

Türk Dış Siyasetinde Kuzey Kafkasya Siyasi Muhacereti (1920 - 1971) | İstanbul, Belge Yayınları, 2013, 291 s.

А. Авагян

Геноцид армян: Механизмы принятия и исполнения решений второе, дополненное издание | МИГА, Ереван 2013, 133 с.

Ա. Գ. Ավագյան

Հյուսիսկովկասյան քաղաքական վտարանդիությունը Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության համատեքստում (1920-1971 թթ.) | Երևան, Հեղինակային հրատարակություն, 2011, 343 էջ

Ա. Գ. Ավագյան

Ստամբուլի հայ համայնքի արդի իրավիճակը | Երևան «Լուսակն» հրատ. 2009, 152 էջ

A. G. Avagyan

Ermeniler ve İttihat ve Terakki | İşbirliğinden Çatışmaya. İstanbul, Aras Yayıncılık., 2005

A. G. Avagyan

Osmanlı İmparatorluğu ve Kemalist Türkiye’nin Devlet-İktidar Sisteminde Çerekesler | İstanbul, Belge Yayınları, 2004. 302 s.

А. Авагян

Черкесский фактор в Османской империи и Турции (вторая половина XIX - первая четверть XX вв.) | Изд-во. “Гитутюн”, Ереван 2001, 421 с., 26.3 п.л.

А. Авагян

Геноцид 1915 г. Механизмы принятия и исполнения решений | Изд-во. “Гитутюн”, Ереван 1999. 110 с., 7 п. л.

А. Авагян

Генезис кавказского фактора | Изд-во Международной Академии Информатизации, Москва 1998, 63 с.
 

Article

A. G. Avagyan

Թուրքիայի տարածաշրջանային դերի աճումը և դրա ազդեցությունը ՀՀ անվտանգության վրա | «Հայկական բանակ» ռազմագիտական հանդեսի հավելված «Աշխատանքային տետրեր», N 3 (23), Երևան 2012, էջ 11-33

A. G. Avagyan

Ադրբեջանի կողմից թյուրքական և իսլամական գործոնի օգտագործման քաղաքականությունը | «Հայկական բանակ» ռազմագիտական հանդեսի հավելված «Աշխատանքային տետրեր», N 1-2 (21-22), Երևան 2012, էջ 165-179

A. G. Avagyan

«Այլևս երբեք». ԼՂՀ ճանաչումը որպես Ցեղասպանության կրկնության բացառության գործոն | «Հայկական բանակ» ռազմագիտական հանդեսի հավելված «Աշխատանքային տետրեր», N 1-2 (21-22), Երևան 2012, էջ 23-32

A. G. Avagyan

Քրդական գործոնը ՀՀ ազգային անվտանգության ռազմավարական շահերի ապահովման համատեքստում | «Հայկական բանակ» ռազմագիտական հանդեսի հավելված «Աշխատանքային տետրեր», Հատուկ թողարկում, Երևան 2011, էջ 41-78

A. G. Avagyan

Հյուսիսային Կովկասի անկախության խնդրի շահարկումը 1920 թ. ռուս-թուրքական բանակցությունների ժամանակ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», N 133.6, Երևան, 2011, էջ 30-46 |

Арсен Авагян

Поддержка Турцией мусульман в канун и во время Московской конференции в нахиджеванском вопросе: некоторые факты, «Нахиджеван в ХХ – начале XXI веков: некоторые факты» | Институт политических и социальных исследований Черноморско-каспийского региона, М., «Русская панорама» 2011, сс. 60-72 |

A. G. Avagyan

Հայաստանի պատմության նենգափոխման ադրբեջանական ռազմավարությունը և դրան հակազդեցության ուղենիշները | «Հայկական բանակ» ռազմագիտական հանդեսի հավելված «Աշխատանքային տետրեր» N 4 (16), Երևան 2010, էջ 33-45

A. G. Avagyan

Միջազգային վարկանիշային կազմակերպությունների զեկույցների անդրադարձը ՀՀ ռազմավարական անվտանգության շահերի վրա. ՀՀ ցուցանիշների բարելավման ուղիները | Հայկական բանակ» ռազմագիտական հանդեսի հավելված «Աշխատանքային տետրեր» N 3 (15), Երևան 2010, էջ 31-36

A. G. Avagyan

Հրեական լոբբինգի և «Մտքի կենտրոնների» ներուժի օգտագործման փորձի իմաստավորումը համաշխարհային հայության շահերի տեսանկյունից (թուրք-հրեկան հարբերությունների օրինակով) | «Հայկական բանակ» ռազմագիտական հանդեսի հավելված «Աշխատանքային տետրեր» N 1-2 (13-14), Երևան 2010, էջ 141-154 |

A. G. Avagyan

ՀՀ անվտանգության համակարգում Իրանի տեղը և դերակատարությունը. Տարածաշրջանային նոր զարգացումներ և հայ-իրանական հարաբերությունների բնույթի հավանական փոփոխություններ | «Հայկական բանակ» ռազմագիտական հանդեսի հավելված «Աշխատանքային տետրեր» N 3-4 (11-12), Երևան 2009, էջ 67-97

A. G. Avagyan

Թուրքիա-Ադրբեջան. «մեկ ազգ - երկու պետություն» ռազմավարությունը Հայաստանի ազգային անվտանգության տեսանկյունից | «Հայկական բանակ» ռազմագիտական հանդեսի հավելված «Աշխատանքային տետրեր» N 3-4 (7-8), Երևան 2008, էջ 86-101

A. G. Avagyan

Թուրքիա-Իրան հարաբերությունները ՀՀ ազգային անվտանգության ռազմավարության համատեքստում | «Հայկական բանակ» ռազմագիտական հանդեսի հավելված «Աշխատանքային տետրեր» N 3-4 (7-8), Երևան 2008, էջ 102-111

A. G. Avagyan

Ադրբեջանա-վրացական հարաբերությունները | Հայկական բանակ» ռազմագիտական հանդեսի հավելված «Աշխատանքային տետրեր» N 1-2 (5-6), Երևան 2008, էջ 121-130

A. G. Avagyan

Kemalistler, Ittihatcilar ve Bolsevikler. Kurtulus Savasi’nda Ankara-Sovyet Iliskileri | Toplumsal Tarih N 159 Mart 2007, Istanbul, ss. 14-23

A. G. Avagyan

Kemalistler İttihatçılar ve Bolşevikler. Mustafa Kemal’e karşı Enver Kartı (1920-1922) | Toplumsal Tarih N 160 Nisan 2007, Istanbul, ss. 38-47

A. G. Avagyan

Հայության պատմական հայրենիքի քաղաքական սահմանները` ըստ միջազգային պայմանագրերի (Սևր, Կարս)` Հայ Դատի հեռանկարում | «Հայ Դատն այսօր» 4-րդ խորհրդաժողով, հոդվածների ժողովածու, Թեհրան 2007, էջ 16-20

A. G. Avagyan

Թուրքիայի պետական և հասարակական դիրքորոշումները` Հայ Դատի նկատմամբ և հավանական փոփոխությունների հեռանկարները | «Հայ Դատն այսօր» 5-րդ խորհրդաժողով. Հոդվածների ժողովածու, 13 և 14 դեկտեմբերի, Թեհրան 2007, էջ 47-65

A. G. Avagyan

Ադրբեջանը Հայաստանի ազգային և տարածաշրջանային անվտանգության համատեքստում | «Հայկական բանակ» ռազմագիտական հանդեսի հավելված «Աշխատանքային տետրեր» N 3 (3), Երևան 2007, էջ 20-39

A. G. Avagyan

Թուրքական բանակի բարձրաստիճան սպայության էթնիկական կազմի խնդրի շուրջ | «Հայկական բանակ» N 1 (51), Երևան, 2007, էջ 38-43 |

A. G. Avagyan

Տիգրան Քելեքյանը և օսմանյան ազգայնականությունը, «Հայոց ցեղասպանության պատմության և պատմագրության հարցեր» | N 12, Երևան 2006թ., էջ 112-120

A. G. Avagyan

Թուրք ազգայնամոլների գործունեությունը Ադրբեջանում 1990-1994թթ. | «Հայկական բանակ» N 3 (49), Երևան, 2006թ., էջ 56-65

A. G. Avagyan

Բանակի դերը Թուրքիայի տնտեսական համակարգում | «Հայկական բանակ» N 4 (50), Երևան, 2006թ., էջ 67-74

A. G. Avagyan

1915թ. ցեղասպանության նախապատրաստական փուլից. Բեհաեդդին Շաքիրի այցն արևելյան վիլայեթներ, «Թուրքագիտական և օսմանագիտական հետազոտություններ» | հ. 4, Երևան 2006, էջ 245-251

A. G. Avagyan

Ցեղասպանության հիմնախնդիրը թուրքական հասարակության մեջ, «Հայ-թուրքական հարաբերություններ. Ի՞նչ անել և ի՞նչ է մեզ սպասում» | Գլոբալիզացիայի և տարածաշրջանային համագործակցության վերլուծական կենտրոն, Երևան, 2006թ., էջ 11-24

A. G. Avagyan

1915թ. Օսմանյան Թուրքիայում օատարահպատակ և վատառողջ հայերի տեղահանման խնդրի վերաբերյալ (թուրքական արխիվի մեկ փաստաթղթի հիման վրա) | «Բանբեր Հայաստանի արխիվների», N 2 (106), 2005թ., էջ 194-197

A. G. Avagyan

Dr. Nazım’ın Milli Mücadele Hakkında Bir Mektub | Toplumsal Tarih, Mayıs 2004, sayı 125, Istanbul, ss. 30-32

Ա. Գ. Ավագյան

Процесс массового переселения северокавказских мусульманских племен в Османскую империю (1858-1874 гг.), «Թուրքագիտական և օսմանագիտական հետազոտություններ» | հ. 1, Երևան 2002

A. G. Avagyan

Türk-Bolşevik İlişkilerinde Kuzey Kafkasya ve Kafkas Muhacirleri Sorunları, Toplumsal Tarih | Toplumsal Tarih Haziran 2002, sayi 102Istanbul, ss. 30-34

Ա. Գ. Ավագյան

Թուրքիայի` որպես մահմեդականների հովանավորի դիրքորոշումը Մոսկվայի կոնֆերանսի ընթացքում, Նախիջևանի հիմնահարցը 1921թ. մարտի 16-ի ռուս-թուրքական պայմանագրում (Գիտաժողովի նյութեր), | Երևան, Նախիջևան հրատարակություն, 2001թ., էջ 47-56

Ա. Գ. Ավագյան

Չերքեզական ջոկատների մասնակցությունը 1915թ. հայերի ցեղասպանությանը, «Հայոց ցեղասպանության պատմության և պատմագրության հարցեր» | N 4, Երևան 2001, էջ 29-35

Ա. Գ. Ավագյան

The Issue of Muslim Minorities in Turkish Society, Reports of Antalya Conference: «The Keystone of Europe» 26-28 November, 1998 | Antalya 1999, pp. 41-48

Ա. Գ. Ավագյան

К вопросу о политизации Северокавказских культурных обществ в Турции, «Актуальные проблемы международных отношений» | Москва, 1998, с. 23-39

Ա. Գ. Ավագյան

Ряд факторов, присутствующих в Закавказье, Материалы международной научной конференции «Закавказье в системе международных отношений» (3 июня 1997 г.) | Москва, 1997, с. 22-24

Ա. Գ. Ավագյան

Роль северокавказских диаспорТурции в развитии кавказского региона, «Материалы меж-дународной конференции «Россия-Азербайджан: Перспективы сотрудничества» (27 ноября 1997 г.) | Москва 1997, с 12-31

Ա. Գ. Ավագյան

О понятиях «закрытой» и «открытой» общин в полиэтнических системах, «Наука, Образование, Культура» | N 1, Москва, 1997, с. 47-49

Ա. Գ. Ավագյան

Պանթուրքիզմի գաղափարախոսության ընդունումը «Միություն և առաջադիմություն» կուսակցության երրորդ և չորրորդ համագումարներում, «Հայոց ցեղասպանություն. պատճառներ և դասեր» | հ. 3, Երևան 1995, էջ 5-20

Ա. Գ. Ավագյան

Масонство в рядах «Иттихад ве Теракки» | Вестник общественных наук, N 5 (588), январь-март, Ереван 1994, с. 130-141