Arsen T. Grigoryan
Biography
Education (University, Year)
High (Yerevan state university, 1980)

Specialization
Geography

Position (Current)
Docent of phisical geography and hydrology department of YSU, deputy dean of geography and geology faculty

Scientific Degree (Year, Place)
Candidate of geographic science (1999,Yerevan)

Scientific Title (Year, Place)
Docent (2004, Yerevan)

Experience (Year, Organization, Position)
1980 - 1983 YSU, senior laboratory assistan
1983 - 1986 YSU, post-graduate course
1986 - 1987 YSU, Geomorphology and cartography department, senior laboratory assistant
1987 - 1990 YSU, assistant of phisical geography department
1991 - 2000 YSU, lecturer of phisical geography department
since 2000 - docent of phisical geography and hydrometeorology department of YSU

Research Interests
Phisical geography, nature use and nature protection, hydrology, agrometeorology

Theme of Dissertation
PhD - termal regime of rivers of Armenia, Yerevan, 1999

Teaching activity (courses delivered, course Title, Section)
General Earth Science - Service,Geography,Hydrometeoro - logy,Modern problems of geography - magistracy phisical geography, magistracy nature use and nature protection, magistracy Hydrometeorology Physical geography of continents and oceans - Geography

Research Themes, Academic Grants, Awards, Certificates of Honour
Research themes
1997 - 2002 Water resources and hydroenergetic potential determination of unexplored small rivers of Armenia (executor,theme instructor T.Vardanyan)
Diplomas
2009 - diploma of the head of YSU

Membership: a) Scientific and other Councils, b) Organizations (Year, Name of Organization, Status)
Since 1996 - a member of council of geography and geology faculty of YSU
Since 2006 - a member of professional council of geography and geology faculty of YSU
Since 1997 - (Haik) civil society organization’s secretary
Since 1987 - a member of Geographical society
Since 2003 - (International research centre of water,climatic,recreative resources), vice-chairman of civil society organization

arsengrigoryan@ysu.am
(+374 10) 55-06-61

Arsen T. Grigoryan

Head of Chair | Faculty of Geography and Geology - Chair of Physical Geography
 
 

Book

A. T. Grigoryan

Բնառեսուրսային ներուժի արդյունավետ օգտագործումն` որպես գյուղատնտեսության էկոլոգացման անհրաժեշտ գործոն (ՀՀ օրինակով) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2015 #1, էջ 43-47 |

Գուրգեն Հովհաննիսյան, Մաքսիմ Մանասյան, Arsen T. Grigoryan

Աշխարհագրություն: 2015 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների թեստային առաջադրանքների շտեմարան, Գիրք երկրորդ | Երևան, 2014, «Զանգակ - 97», 368 էջ

Հովհաննիսյան Գուրգեն, Մանասյան Մաքսիմ , Գրիգորյան Արսեն

Աշխարհագրություն: 2015 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների թեստային առաջադրանքների շտեմարան, Գիրք երրորդ | Երևան, 2014, «Զանգակ - 97», 208 էջ

Գուրգեն Հովհաննիսյան, Մաքսիմ Մանասյան, Արսեն Գրիգորյան

Աշխարհագրություն: 2015 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների թեստային առաջադրանքների շտեմարան, Գիրք առաջին | Երևան, 2013, «Զանգակ - 97», 416 էջ

Գուրգեն Հովհաննիսյան, Մաքսիմ Մանասյան, Արսեն Գրիգորյան

Աշխարհագրություն: 2014 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների թեստային առաջադրանքների շտեմարան, Գիրք երկրորդ | Երևան, 2013, «Զանգակ - 97», 416 էջ
1   2   3   4  |  See all
 

Article

Սաֆարյան Տ. Վ., Գրիգորյան Ա. Թ.

Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության գետահովիտների կառուցվածքի առանձնահատկությունները | Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, Երևան, 2013թ, N3-4, էջ 159-162

Ա.Թ. Գրիգորյան

Բնօգտագործման էկոլոգացման մշակույթը որպես կայուն զարգացման նախադրյալ | Գիտական հոդվածներ բնագիտական, Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետ. մանկավարժական ինստիտուտ, Վանաձոր, 2010 66-73

Սիմոնյան Լ., Գրիգորյան Ա.

Աշնանացան ցորենի բերքատվությունը պայմանավորող ագրոօդերևութաբանական տարրերի վելուծությունը | Աշխարհագրության գիտակառուցողական ներուժը և գործնական կիրառումը / Լ.Հ. Վալեսյանի ծննդյան 80 և գիտամանկավարժական գործունեության 55-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութերը/, Երևան 2010, 230-235

A. T. Grigoryan

Աշնանացան ցորենի ցանքի ժամկետների օպտիմալացման հարցերը ՀՀ վերընթաց գոտիներում | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2010, #1, էջ 40-45 |

Ա.Թ. Գրիգորյան, Ռ. Ս. Մկրտչյան

Բուսաբուծական ապրանքների շուկայական մրցունակության ապահովման կլիմայական գործոնը | Ագրոգիտություն, 5-6, Մայիս-Հունիս, 2008, էջ 264-268
1   2   3   4   5  |  See all