Gurgen Zh. Hovhannisyan
Biography
Education (since Higher Educational Institution)
1979-1983:Department of Historic-Geography of Armenian State Pedagogical Institution after Kh. Abovyan, chair of Geography (diploma with honor)
1987-1991: PhD student of Armenian State Pedagogical Institution after Kh. Abovyan (tuition by correspondence)

Scientific degree
2006-Candidate of Geographical Sciences, Associate professor

Work experience
1989 - 1998: Junior scientific worker, scientific worker then Scientific secretary of Scientific Institution of Ministry of Education and Science of republic of Armenia
1998 - 1999: Leading Specialist in Personnel Department of Ministry of Education and Science
1994 - till today: Lecturer in Yerevan State University
2006 - till today: Chairman of Bachelor Department of Methodological Department of Yerevan State University
2008 - 2011: Secretary of Professional Scientific Council of Department of Geography and Geology

Delivered lectures
Methods of teaching of Geography, Geography of Arabic countries, Methods and methodology of researching

Framework of scientific interests
Methods and methodology of teaching of Geography

Languages
Armenian (native), Russian (flunet), English (good)

Gurgen Zh. Hovhannisyan

Associate Professor | Faculty of Geography and Geology - Chair of Social-economic Geography
 
 

Book

Григорян В. В., Оганнисян Г. Ж.

География туризма | Ростов-на-Дону, 2016, 224 стр.

Գուրգեն Հովհաննիսյան, Մաքսիմ Մանասյան, Arsen T. Grigoryan

Աշխարհագրություն: 2015 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների թեստային առաջադրանքների շտեմարան, Գիրք երկրորդ | Երևան, 2014, «Զանգակ - 97», 368 էջ

Հովհաննիսյան Գուրգեն, Մանասյան Մաքսիմ , Գրիգորյան Արսեն

Աշխարհագրություն: 2015 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների թեստային առաջադրանքների շտեմարան, Գիրք երրորդ | Երևան, 2014, «Զանգակ - 97», 208 էջ

Հովհաննիսյան Գուրգեն, Մանասյան Մաքսիմ, Մարգարյան Ռուդիկ

Աշխարհագրություն 8 (8-րդ դասարանի դասագիրք) | Երևան, 2014, «Մանմար», 298 էջ

Հ. Հովհաննիսյան, Ն. Գալստյան, Մ. Սողոմոնյան, Մ. Մալխասյան

Գիտական աշխատանք կատարելու հիմնական սկզբունքները | Մեթոդական ցուցումները, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2014, 72 էջ

Մանասյան Մ., Մարգարյան Ռ., Հովսեփյան Ա., Հովհաննիսյան Գ.

Աշխարհագրություն (9-րդ դասարան. դասագիրք) | Երևան, «Տիգրան Մեծ» հրատարակչություն, 2014թ., 240 էջ

Մանասյան Մ., Մարգարյան Ռ., Հովսեփյան Ա ., Հովհաննիսյան Գ.

Աշխարհագրություն (8-րդ դասարան. դասագիրք) | Երևան, «Մանմար» հրատարակչություն, 2014թ., 224 էջ

Գուրգեն Հովհաննիսյան, Մաքսիմ Մանասյան, Արսեն Գրիգորյան

Աշխարհագրություն: 2015 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների թեստային առաջադրանքների շտեմարան, Գիրք առաջին | Երևան, 2013, «Զանգակ - 97», 416 էջ

Հովհաննիսյան Գուրգեն, Գրիգորյան Վահագ

Աշխարհագրություն – դպրոցական օլիմպիադաներ | Երևան, 2013, «Զանգակ - 97», 448 էջ

Հովհաննիսյան Գուրգեն, Մանասյան Մաքսիմ, Հովսեփյան Արմեն

Աշխարհագրություն 7-8 (ուսուցչի ձեռնարկ) | Երևան, 2013, «Մանմար», 88 էջ

Հովհաննիսյան Գուրգեն, Մանասյան Մաքսիմ, Մարգարյան Ռուդիկ

Աշխարհագրություն -7 (7-րդ դասարանի դասագիրք) | Երևան, 2013, «Մանմար», 176 էջ

Գուրգեն Հովհաննիսյան, Մաքսիմ Մանասյան, Արսեն Գրիգորյան

Աշխարհագրություն: 2014 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների թեստային առաջադրանքների շտեմարան, Գիրք երկրորդ | Երևան, 2013, «Զանգակ - 97», 416 էջ

Գուրգեն Հովհաննիսյան, Մաքսիմ Մանասյան, Արսեն Գրիգորյան

Աշխարհագրություն: 2014 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների թեստային առաջադրանքների շտեմարան, Գիրք առաջին | Երևան, 2012, «Զանգակ - 97», 464 էջ

Հովհաննիսյան Գուրգեն, Մարիամ Ղուկասյան

Աշխարհագրություն. Թեստային առաջադրանքների ժողովածու, մաս 3 | Երևան, «Զանգակ -97», 2011 160 էջ

Մաքսիմ Մանասյան, Թրահել Վարդանյան, Արմեն Հովսեփյան, Արսեն Գրիգորյան, Գուրգեն Հովհաննիսյան, Ակսել Պոտոսյան

Աշխարհագրություն - 10 | Դպրոցական դասագիրք,.«Զանգակ» հրատարակչություն, 2010, 224 էջ

Գ. Հովհաննիսյան, Ա. Հովսեփյան, Խ. Սարգսյան

Աշխարհագրություն: Մեթոդական ձեռնարկ ուսուցիչների համար: 10-12-րդ դասարաններ | Դասագիրք, Երևան, «Զանգակ-97», 2010, 96 էջ

Մանասյան Մ. Գ., Վարդանյան Թ.Գ., Հովսեփյան Ա., Գրիգորյան Ա. Թ., Հովհաննիսյան Գ. Ժ., Պոտոսյան Ա. Հ.

Աշխարհագրություն (10-րդ դասարան, դասագիրք) | Երևան, 2010, «Զանգակ» հրատարակչություն, 224 էջ

Ա. Պոտոսյան, Գ.Հովհաննիսյան

Արաբական երկրների աշխարհագրություն Բուհական ուսումնական ձեռնարկ (2-րդ լրամշակված հրատ.) | Ուսումնական ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատ., Երևան 2009, 176 էջ

Գ. Հովհաննիսյան, Ա. Պոտոսյան

Արաբական երկրների աշխարհագրություն (Արաբական արևելքի երկրներ) (երկրորդ, լրամշակված հրատ.) | Ուսումնական ձեռնարկ, Բուհական ուս. ձեռն. Երևան, ԵՊՀ հրատ. 2009, 178 էջ

Գ. Հովհաննիսյան, Ա. Հովսեփյան, Ն. Տողանյան

Ես և շրջակա աշխարհը: Հանր. դպրոցի 4-րդ դասարանի դասագիրք | Դասագիրք, Երևան, «Մակմիլան-Արմենիա», 2009, 176 էջ

Գ. Հովհաննիսյան, Մ. Ղուկասյան

Աշխարհագրություն. Թեստային առաջադրանքների ժողովածու, մաս | Երևան, «Զանգակ-97», 2009, 112 էջ

Գ. Հովհաննիսյան, Մ. Ղուկասյան

Աշխարհագրության թեստը որպես սովորողների գիտելիքները ստուգելու(գնահատելու) միջոց | «Բնագետ», հատուկ թող., Համահայկ. 2-րդ գիտաժող. նյութեր, 2009, էջ 122-123

Գ. Հովհաննիսյան, Ա. Հովսեփյան, Ն. Տողանյան

Ես և շրջակա աշխարհը: Հանր. դպրոցի 3-րդ դասարանի դասագիրք | Դասագիրք, Երևան, «Մակմիլան-Արմենիա», 2008, 144 էջ

Գ. Հովհաննիսյան, Ն. Տողանյան, Լ.Մարտիրոսյան

Ես և շրջակա աշխարհը 2-4 | Ուսուցչի ձեռնարկ, Երևան, «Մակմիլան-Արմենիա», 2007, 80 էջ

Գ. Հովհաննիսյան, Ա. Հովսեփյան, Ն. Տողանյան

Ես և շրջակա աշխարհը: Հանր. դպրոցի 2-րդ դասարանի դասագիրք | Դասագիրք, Երևան, «Մակմիլան-Արմենիա», 2007, 144 էջ

Գ. Հովհաննիսյան, Մ.Իսկանդարյան

Աշխարհագրություն 6 | Ուսուցչի ձեռնարկ, Երևան, «Լույս», 2007, 60 էջ

Գ. Հովհաննիսյան, Ա. Հովսեփյան

Աշխարհագրություն 7-8 | Ուսուցչի ձեռնարկ, Երևան, «Մակմիլան-Արմենիա», 2007, 88 էջ

Գ. Հովհաննիսյան, Ա. Հովսեփյան, Ա. Գրիգորյան

«Աշխարհագրություն» և «Հայաստանի աշխարհագրություն» առարկաների չափորոշիչներ և ծրագրեր | Երևան, «Աստղիկ գրատուն», 2006, 56 էջ

Գ. Հովհաննիսյան, Ա. Հովսեփյան, Ա. Գրիգորյան

Տարրական դպրոցի «Ես և շրջակա աշխարհը» առարկայի չափորոշիչներ և ծրագրեր (2-4-րդ դաս.) | Երևան, «Աստղիկ գրատուն», 2006,2008, 40 էջ

Գ. Հովհաննիսյան, Ա. Հովսեփյան, Ա. Գրիգորյան

«Բնություն» առարկայի չափորոշիչներ և ծրագրեր | Երևան, «Աստղիկ գրատուն», 2006, 2008, 35 էջ

Գուրգեն Ժորժիկի Հովհաննիսյան

Դպրոցական աշխարհագրության արդի բովանդակությունը և դրա հետագա կատարելագործման հիմնախնդիրները | «Մանկավարժություն», 2005, N 2-3, էջ 41-52

Գ. Հովհաննիսյան, Լ.Վալեսյան, Վ.Պողոսյան

Հանրակրթական դպրոցի «Աշխարհագրություն» առարկայի պետական կրթական չափորոշիչ (նախագիծ) | Երևան, 2004, 70 էջ

Գուրգեն Ժորժիկի Հովհաննիսյան

Շիրակի մարզի սովորողների բնապահպանական կրթության առանձնահատկությունները | «Շիրակի մարզի բն. ռես. օգտ. և բնապահ. հիմն.», Երևան, 2002, էջ 159-161

Ա. Պոտոսյան, Գ.Հովհաննիսյան

Արաբական երկրների աշխարհագրություն | Ուսումնական ձեռնարկ, «Զանգակ-97» Երևան 2001, 175 էջ

Գ. Հովհաննիսյան, Ա.Պոտոսյան

Արաբական երկրների աշխարհագրություն (Արաբական արևելքի երկրներ) | Բուհական ուս. ձեռնարկ, Երևան, «Զանգակ-97», 2001, 175 էջ

Գ. Հովհաննիսյան, Վ.Պողոսյան, Ս.Եղիազարյան

Բնություն 4. «Մենք և շրջակա բնությունը» | Դասագիրք, Հանրակրթ. դպ.4-րդ դաս. դասագիրք, Եր., «Լույս», 2000, 152 էջ

Գ. Հովհաննիսյան, Վ.Պողոսյան, Մ.Իսկանդարյան

Աշխարհագրություն 5-6 | Ուսուցչի ձեռնարկ, Երևան, «Լույս», 2000, 80 էջ

Գ. Հովհաննիսյան, Ա.Ավագյան

Աշխարհագրություն 99 | Հարցարան, Բուհական ընդունելության քննության հարցարան,Երևան, «Զանգակ-97», 1999, 91 էջ

Գ. Հովհաննիսյան, Վ.Պողոսյան, Հ.Գաբրիելյան

Աշխարհագրություն. 4-8. Հանրակրթական դպրոցի ծրագիր | Երևան, 1999, 23 էջ

Gurgen Zh. Hovhannisyan,

Հայաստանի աշխարհագրություն | Ուսուցչի ձեռնարկ, Երևան, «Լույս», 1999, 64 էջ

Գ. Հովհաննիսյան, Վ.Պողոսյան, Ս.Եղիազարյան

Բնություն 4 | Փորձարկվող դասագիրք, Երևան, «Լույս», 1997, 124 էջ

Գ. Հովհաննիսյան, Լ.Վալեսյան

Հանրակրթական դպրոցի «Աշխարհագրություն» առարկայի հայեցակարգ (բարեփոխված) | Աշխարհագրություն, Հայաստանի աշխարհ. 4-10-րդ դաս. ծրագրեր, Երևան, 1996, էջ 34-40

Գ. Հովհաննիսյան, Տ.Գասպարյան, Լ.Վալեսյան

Աշխարհագրություն, Հայաստանի աշխարհագրություն. 4-10-րդ դաս. ծրագրեր | Երևան, 1996, 40 էջ

Գ. Հովհաննիսյան, Լ.Վալեսյան, Խ.Նազարյան

Աշխարհագրության ծրագիր. 4-8-րդ դասարաններ | Երևան, 1992, 118 էջ

Գ. Հովհաննիսյան, Լ.Վալեսյան

Հայեցակարգ Հանրակրթական դպրոցի «Աշխարհագրություն» առարկայի | Աշխարհ. ծրագիր. 4-8-րդ դաս., Եր. 1992, էջ 112-118
 

Article

Գ. Ժ. Հովհաննիսյան

From the history of school geography contents development in the schools of Armenia | IGU Regional Conference, Krakow, Poland, Book of Abstracts, IGU 2014 -1363

Գ. Հովհաննիսյան

Ջրաօդերևութաբանական կրթությունը ԵՊՀ կրթական բարեփոխումների համատեքստում | Ջրաբանության,օդերևութաբանության և կլիմայագիտության արդի հիմնախնդիրները Հայաստանում, Երևան, «Լուսաբաց», 2014, էջ 107-109

Գ. Հովհաննիսյան, Մ. Ղուկասյան

Աշխարհագրություն. Թեստային առաջադրանքների ժողովածու, մաս 2 | Երևան, «Զանգակ-97», 2010, 164 էջ

G. Havhannisyan

Geographical Education in Armenia | Abstracts of the International Geographical Union Regionall Conferanc, Bridging Diversity in a Globalizing World, CD-Rom, Tel Aviv, Israel, 2010, 1p.

Ավագյան Ա. , Հովհաննիսյան Գ.

Աշխարհագրությունը և նոր մարտահրավերները | «Բնագետ» 2009 թ., N 5, էջ 3

Ավագյան Ա. , Հովհաննիսյան Գ.

Հոգևոր հոգեբանական գործոնների դերը բնական (ֆիզիկական) աշխարհագրության ուսուցման գործում | «Բնագետ», 2009 թ., N 4, 4 էջ

Գուրգեն Ժորժիկի Հովհաննիսյան

Խնդիրներն և վարժություններն աշխարհագրության դպրոցական օլիմպիադաներում | «Կրթությունը և գիտությունը Արցախում», 2007, N 3-4, էջ 60-63

Գուրգեն Ժորժիկի Հովհաննիսյան

Դպրոցական աշխարհագրական կրթության անցած ուղին և արդի հիմնախնդիրները | «Աշխարհ.գիտ.Հայաստանում. Ներկան և ապագան», ԵՊՀ, 2006, էջ 459-467

Գուրգեն Ժորժիկի Հովհաննիսյան

ՀՀ դպրոցական աշխարհագրության արդի բովանդակության վերլուծության փորձ | «Աշխարհ.գիտ. Հայաս տանում. Ներկան և ապագան», ԵՊՀ, 2006, էջ 485-496

Գուրգեն Ժորժիկի Հովհաննիսյան

Խնդիրների և վարժությունների դերը աշխարհագրության դասերին | «Կրթությունը և գիտությունը Արցախում», 2004, N 5-6, էջ 56-63

Գ. Հովհաննիսյան, Ա.Խոյեցյան

Դպրոցականների օլիմպիադաներն աշխարհագրությունից | «Գիտելիք», N 11, 2003, էջ 51-54

G. Hovhannisyan

The Reflection of Sustainable Human Development Concept in Geographical courses of School of General Education | Sustainable human Development and Armenia, Yerevan, 1997, p. 36

Գ. Հովհաննիսյան, Տ.Գասպարյան

Աշխարհագրական կրթություն. (բովանդակային ուրվագծեր) | «Դպիր», Եր., 1997, N 1-2, էջ 58-59