Gurgen Zh. Hovhannisyan
Biography
Education (since Higher Educational Institution)
1979-1983:Department of Historic-Geography of Armenian State Pedagogical Institution after Kh. Abovyan, chair of Geography (diploma with honor)
1987-1991: PhD student of Armenian State Pedagogical Institution after Kh. Abovyan (tuition by correspondence)

Scientific degree
2006-Candidate of Geographical Sciences, Associate professor

Work experience
1989 - 1998: Junior scientific worker, scientific worker then Scientific secretary of Scientific Institution of Ministry of Education and Science of republic of Armenia
1998 - 1999: Leading Specialist in Personnel Department of Ministry of Education and Science
1994 - till today: Lecturer in Yerevan State University
2006 - till today: Chairman of Bachelor Department of Methodological Department of Yerevan State University
2008 - 2011: Secretary of Professional Scientific Council of Department of Geography and Geology

Delivered lectures
Methods of teaching of Geography, Geography of Arabic countries, Methods and methodology of researching

Framework of scientific interests
Methods and methodology of teaching of Geography

Languages
Armenian (native), Russian (flunet), English (good)

Gurgen Zh. Hovhannisyan

Associate Professor | Faculty of Geography and Geology - Chair of Social-economic Geography
 
 

Book

Григорян В. В., Оганнисян Г. Ж.

География туризма | Ростов-на-Дону, 2016, 224 стр.

Գուրգեն Հովհաննիսյան, Մաքսիմ Մանասյան, Arsen T. Grigoryan

Աշխարհագրություն: 2015 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների թեստային առաջադրանքների շտեմարան, Գիրք երկրորդ | Երևան, 2014, «Զանգակ - 97», 368 էջ

Հովհաննիսյան Գուրգեն, Մանասյան Մաքսիմ , Գրիգորյան Արսեն

Աշխարհագրություն: 2015 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների թեստային առաջադրանքների շտեմարան, Գիրք երրորդ | Երևան, 2014, «Զանգակ - 97», 208 էջ

Հովհաննիսյան Գուրգեն, Մանասյան Մաքսիմ, Մարգարյան Ռուդիկ

Աշխարհագրություն 8 (8-րդ դասարանի դասագիրք) | Երևան, 2014, «Մանմար», 298 էջ

Հ. Հովհաննիսյան, Ն. Գալստյան, Մ. Սողոմոնյան, Մ. Մալխասյան

Գիտական աշխատանք կատարելու հիմնական սկզբունքները | Մեթոդական ցուցումները, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2014, 72 էջ
1   2   3   4   5   6   7   8   9  |  See all
 

Article

Ավագյան Ա. , Հովհաննիսյան Գ.

Հոգևոր հոգեբանական գործոնների դերը բնական (ֆիզիկական) աշխարհագրության ուսուցման գործում | «Բնագետ», 2009 թ., N 4, 4 էջ

Գուրգեն Ժորժիկի Հովհաննիսյան

Խնդիրներն և վարժություններն աշխարհագրության դպրոցական օլիմպիադաներում | «Կրթությունը և գիտությունը Արցախում», 2007, N 3-4, էջ 60-63

Գուրգեն Ժորժիկի Հովհաննիսյան

Դպրոցական աշխարհագրական կրթության անցած ուղին և արդի հիմնախնդիրները | «Աշխարհ.գիտ.Հայաստանում. Ներկան և ապագան», ԵՊՀ, 2006, էջ 459-467

Գուրգեն Ժորժիկի Հովհաննիսյան

ՀՀ դպրոցական աշխարհագրության արդի բովանդակության վերլուծության փորձ | «Աշխարհ.գիտ. Հայաս տանում. Ներկան և ապագան», ԵՊՀ, 2006, էջ 485-496

Գուրգեն Ժորժիկի Հովհաննիսյան

Խնդիրների և վարժությունների դերը աշխարհագրության դասերին | «Կրթությունը և գիտությունը Արցախում», 2004, N 5-6, էջ 56-63
1   2   3  |  See all