Karine R. Shahbazyan
Biography
Education (beginning with IHE)
1982 - 1987 - Yerevan State University, Faculty of Philology, Romance-Germanic Department (French Language and Literature), Diploma
1995 - University of Dijon, Academic trip

Professional experience
1994 - Lecturer of French, Department of French Philology, Yerevan State University, Faculty of Romance-Germanic Philology

1993 - 1994 Assistant, Yerevan State University, Department of Romance Philology, French section
1989 - 1993 Librarian, Scientific Library of Yerevan State University, Department of Foreign Literature
1987 - 1989 Interpreter, Erebuni Museum

Academic courses
1995 - University of Dijon, France

Languages
French, Italian, Russian

Karine R. Shahbazyan

Lecturer | Faculty of European Languages and Communication - The Chair of French Philology
 
 

Book

Կ. Շահբազյան, Ժ. Շմավոնյան, Է. Մարտիրոսյան

Ֆրանսերեն լեզվի գրավոր քննության թեստերի ժողովածու | Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2008
 

Article

Կարինե Շահբազյան, Ռոզա Մելիքսեթյան

Ազգակցության անվանահամակարգի միավորների հուզաարտահայտչական դրսևորումները ժամանակակից ֆրանսերենում | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, 2018, 1 (24), էջ 115-125 |

Շահբազյան Կարինե

Ազգակցություն արտահայտող գոյականները ասացվածքներում | «Ռոմանական բանասիրության հանդես», N 8, Երևան, 2008, էջ 72-83

Շահբազյան Կարինե

Ազգակցություն արտահայտող գոյականների տիպաբանական-համադրական վերլուծությունը ֆրանսերենում և հայերենում | «Ռոմանական բանասիրության հանդես», N 5, Երևան 2007

Շահբազյան Կարինե

Ազգակցություն արտայատող գոյականների ազգանվանակերտ գործառույթները ֆրանսերենում և հայերենում | «Ռոմանական բանասիրության հանդես», N 3, էջ 53-62, Երևան, 2006

Շահբազյան Կարինե

Շարահյուսական կամ հաղորդակցական եղանակայնության փոխարկումային գործածություններ | «Ռոմանական բանասիրության հանդես», N 1, Երևան, 2004, էջ 181-187
1   2  |  See all