Անի Գագիկի Քոչարյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2003 - 2007 թթ. ԵՊՀ-ի «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» ֆակուլտետի բակալավր
2007 - 2009 թթ. ԵՊՀ-ի «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» ֆակուլտետի «Ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաներ» ամբիոնի մագիստրատուրա

Աշխատանքային փորձ
2007 թ. նոյեմբեր - 2008 թ. օգոստոս - «ArWest» ընկերությունում C++ ծրագրավորող
2009 թ. հունիսից «Արգոլի» ՍՊԸ-ում C++ ծրագրավող

Կարդացվող դասընթացներ
Օպերացիոն համակարգեր
GUI ծրագրավորում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Պատահական ցանցեր

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Անի Գագիկի Քոչարյան

Դասախոս | Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ - Ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Ա. Գ. Քոչարյան

On connected component distribution of random block-hierarchical networks using the automated system xRandNet (Պատահական բլոկ-հիերարխիկ ցանցերի կապակցված կոմպոնենտների բաշխման հետազոտումը ավտոմատացված xRandNet համակարգի օգտագործմամբ) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2018, հ. 52, #1, էջ 34-40 |

Кочарян А. Г.

Программная система xRandNet для изучения топологических характеристик случайных сетей | Известия Национальной Академии наук РА и Государ­ствен­ного инженерного университета Армении. Серия технических наук. 2017, 70-4, sстр. 519-529 |