Արմենուհի Արամի Մարտիրոսյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1996 - 2001 թթ. Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարան, գերազանցության դիպլոմ
2009 -2014 թթ. ԵՊՀ հայցորդ
-ղեկավար դոցենտ` Ա.Մաթևոսյան
-մինիմումներ, փիլիսոփայություն, իսպաներեն, համակարգիչ
2012 թ. ԵՊՀ, Դասախոսների որակավորման բարձրացման դասընթաց
2014 թ. Certificate of Proficiency (Advanced Level) (International Test of English Proficiency)
2016 թ. ԵՊՀ, դասախոսների որակավորման բարձրացման դասընթաց

Աշխատանքային փորձ
2010 թ-ից առ այսօր Դիվանագիտության ծառայության և մասնագիտական հաղորդակցության ամբիոն, Երևանի պետական համալսարան
2008 - 2010 թթ. Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի Անգլերենի թիվ 2 ամբիոն, Երևանի պետական համալսարան
2003 - 2006 թթ. Արմավիրի միջնակարգ դպրոց

Կարդացվող դասընթացներ
Մասնագիտական հաղորդակցման հիմունքներ, դիվանագիտական վարվեցողություն, դիվանագիտական գրագրության կազմում, մասնագիտական թարգմանություն, դիվանագիտական խոսքի մշակույթ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Անգլերենի դասավանդման ժամանակակից մեթոդները, discourse analysis (հաղորդակցական խոսքի վերլուծություն), ոճաբանություն, դարձվածքաբանություն

Մասնակցություն միջազգային գիտաժողովների
Armenuhi Martirosyan, Marine Mkrtchyan “Challenges in Teaching Latin and French Loan Words in the Language of Diplomatic Protocol” զեկուցում ATINER 17-րդ միջազգային գիտաժողովում (Աթենք, 2015 թ., մայիս)
Armenuhi Martirosyan, Marine Mkrtchyan “Some Approaches and Strategies in Teaching the Language of Diplomacy at the Faculty of International Relations, YSU” զեկուցում IJAS միջազգային գիտաժողովում ( Իտալիա, Վենետիկ 2017թ. հունիս)

Լեզուներ
հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն, իսպաներեն

Արմենուհի Արամի Մարտիրոսյան

Դասախոս | Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ - Դիվանագիտական ծառայության և մասնագիտական հաղորդակցման ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Արմենուհի Մարտիրոսյան, Մարինե Մկրտչյան

Significant Events in the History of Diplomacy | Հայաստան, Երևան, 178 էջ, 2018, անգլերեն

Արմենուհի Մարտիրոսյան, Մարինե Մկրտչյան

Լատիներեն փոխառությունների գործածման յուրահատկությունները դիվանգիտական լեզվում | Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում, 9, 40-46 էջ, 2018

Արմենուհի Մարտիրոսյան, Անահիտ Աբրահամյան

English for Future Diplomats | Հայաստան, Երևան, 386 էջ, 2018, անգլերեն

Armenuhi Martirosyan, Nune Melkonyan

A Guide to Diplomatic Correspondence | Textbook/ Yerevan, 2015, pp. 214

M. G. Mkrtchyan, A. A. Martirosyan

Diplomatic Protocol | YSU Press, 2013, 216 pp. |
 

Հոդված/Article

Armenuhi Martirosyan, Marine Mkrtchyan

Challenges in Teaching Latin and French Loan Words in the Language of Diplomatic Protocol | ATINER’s Conference Paper Series EDU2015-1770

Արմենուհի Մարտիրոսյան, Անահիտ Աբրահամյան, Գոհար Մելիք-Բախշյան, Ռուզաննա Մելիքյան, Մարինե Մկրտչյան, Նունե Մելքոնյան

Անգլերենով մասնագիտական դասընթացների մեթոդական ուղեցույցներ | Երևան, հեղինակային հրատարակություն, 2016, 51 էջ

Armenuhi Martirosyan, Marine Mkrtchyan

Episodes from the History of Diplomacy / Improving Listening Skills | Երևան, հեղինակային հրատարակություն, 2015, 127 էջ

Արմենուհի Մարտիրոսյան, Մարինե Մկրտչյան

«Դիվանագիտական արարողակարգ և վարվեցողություն» ոււսումնական ձեռնարկը և դրա բառապաշարի յուրացման որոշ առանձնահատկությունների շուրջ | Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում, «Լուսակն» հրատ., գիտ. հոդվ. ժող. N6., 2015, էջ 66-72

Armenuhi Martirosyan

Descriptive Language and Idiomatic Phrases in P. G. Wodehouse’s Novels | Armenian Foila Anglistika. International Journal of English Studies. Lusakn Publishers, Yerevan, 2015, pp. 65-69
 

Թեզիս/Thesis

Armenuhi Martirosyan, Marine Mkrtchyan

Challenges in Teaching Latin and French Loan Words in the Language of Diplomatic Protocol | Education Abstracts. 17th Annual International Conference on Education. Athens, Greece, 18-21 May, 2015, www.atiner.gr

Armenuhi Martirosyan, Marine Mkrtchyan

On Some Peculiarities and Methods of Teaching Diplomatic Protocol in English | Օտար լեզուների դասավանդման արդի խնդիրները: Միջհամալսարանական գիտաժողով` նվիրված Դիվանագիտական ծառայության և մասնագիտական հաղորդակցման ամբիոնի 5-ամյակին: Երևան, 4 մայիսի, 2015, էջ 23