Գրիշա Ալեքսանի Ղարիբյան
Կենսագրություն
Կրթություն, գիտ. կոչում, աստիճան
1949 - 1954 թթ. ԵՊՀ Տնտեսագիտության ֆակուլտետ
1960 - 1962 թթ. Մոսկվայի պետական համալսարանի ասպիրանտուրա

Պաշտոնը
1954 - 1957 թթ. ԵՊՀ քաղաքատնտեսության ամբիոնի ավագ լաբորանտ
1957 - 1961 թթ. ԵՊՀ քաղաքատնտեսության ամբիոնի ասիստենտ
1963 - 1977 թթ. ԵՊՀ քաղաքատնտեսության ամբիոնի դոցենտ
1966 - 1976 թթ. ՀԽՍՀ պետպլանի տնտեսագիտության ինստիտուտի բաժնի վարիչ
1977 - 1978 թթ. ԵՊՀ քաղաքատնտեսության ամբիոնի վարիչ
1977 - 1978 թթ. ԵՊՀ կուսակցական կոմիտեի երկրորդ քարտուղար
1978 - 1991 թթ. ԵՊՀ պրոռեկտոր
1993 - 2000 թթ. ԵՊՀ տնտեսագիտության ‎ֆակուլտետի դեկան
1993 - 2008 թթ. ԵՊՀ-ի ընդհանուր տնտեսագիտության ամբիոնի վարիչ
2001 թ-ից մինչ օրս Տնտեսագիտության և միջազգային տնտեսական հարաբերություններ ամբիոնի պրոֆեսոր և պատվավոր վարիչ
Շուրջ 30 տարի գլխավորում է 015 տնտեսագիտության մասնագիտության գիտական աստիճաններ շնորհող խորհրդի աշխատանքները

Հետազոտությունների բնագավառը
Հիմնական աշխատությունները վերաբերում են բնակչության կենսամակարդակի, ընտանիքների եկամուտների ու ծախսերի ձևավորման, բնակչության նվազագույն ապահովման, անցման տնտեսությունում աղքատության գոյացման, դրա չափակցման ու հաղթահարման, ինչպես նաև մարդկային կապիտալի վերարտադրության հարցերին:

Պարգևներ (գիտական, պետական)
1999 թ. Պարգևատրվել է ՀՀ Մովսես Խորենացու մեդալով,
2010 թ. շնորհվել է «ՀՀ գիտության վաստակավոր գործիչ» պատվավոր կոչում
2010 թ. շնորհվել է ՀՀ վարչապետի շնորհակալագիր:
Պարգևատրվել է ԵՊՀ ոսկյա երկու մեդալով, ակադեմիկոս Վ. Համբարձումյանի անվան հուշամեդալով, ՀՀ Կենտրոնական բանկի ոսկե հուշամեդալով, ՀՊՏՀ ոսկե մեդալով և Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի մեդալով:
2010 թ. Սյունիքի մարզպետի կողմից նրան շնորհվել է «Պատվավոր սյունեցի» կոչում:

Գրիշա Ալեքսանի Ղարիբյան

ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, պրոֆեսոր | Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ - Տնտեսագիտության և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Գ. Ղարիբյան, Ա. Խառատյան, Ռ. Իսահակյան

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական զարգացումները և մարդկային կապիտալի վերարտադրության հիմնախնդիրները անկախության տարիներին | Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ., 2017թ․, 340 էջ

Ղարիբյան Գ., Հակոբջանյան Ա.

Բնակչության եկամուտների բաշխման և վերաբաշխման հարաբերությունները Հայաստանի Հանրապետության անցումային տնտեսությունում | Երևան, 2011թ.,140 էջ

Ղարիբյան Գ. Ա.

Կապիտալի նախասկզբնական կուտակումը և հարստության բևեռացումը | Տարեգիրք, Երևան,2011թ.,82 էջ

Հ. Սարգսյան, Ա. Համբարձումյան, Գ. Ղարիբյան , Հ. Մարզպանյան, Ա.Խառատյան, Մ. Եղիազարյան, Ն. Քոչինյան, Հ. Մկրտչյան

Կապիտալի նախասկզբնական կուտակման, հարստության ու եկամուտների բևեռացման առանձնահատկությունները և կարգավորման հիմնախնդիրները ՀՀ անցումային տնտեսությունում | Գիտահետազոտական աշխատանք, Երևան, 2011 թ., 82 էջ

Ա. Համբարձումյան, Գ. Ղարիբյան, Ռ. Եգանյան, Ա. Խառատյան, Կ. Ավետիսյան, Մ. Եղիազարյան, Ա. Մարտիրոսյան, Գ. Սիրոյան, Հ. Մկրտչյան

ՀՀ աշխատաշուկայի վերլուծություն | Գիտահետազոտական աշխատանք, Երևան, 2010թ., 199 էջ:

Ղարիբյան Գ. Ա.

Անցումային տնտեսության տեսություն | ԵՊՀհրատարակ.,Երևան, 2008թ., 150 էջ

Ղարիբյան Գ. Ա., Կիրակոսյան Գ.Ե., Սարգսյան Հ. Լ., Ղուշյան Հ. Բ., Պետրոսյան Մ. Ե., Մարզպանյան Հ. Ա.

«Տնտեսագիտություն» դասագիրք ավագ դպրոցի աշակերտների համար | Երևան, 2004թ.228 էջ

Ն.Ս. Սահակյան, Ն.Բ. Եղիազարյան, Կ.Ս. Դանիելյան, Կ.Ս. Դանիելյան , Ա.Գ. Գասպարյան, Ա.Վ. Խոյեցյան, Կ.Վ. Գրիգորյան, Ս.Ա. Բալոյան, Հ.Ա. Մարզպանյան, Ա.Հ. Համբարձումյան, Գ.Ա. Ղարիբյան, Գ.Շ. Հովհաննիսյան, Լ.Մ. Դավթյան, Հ.Լ. Սարգսյան, Ա.Խ. Մարկոսյան, Ա.Գ. Վաղարշյան, Կ.Ս. Գաբուզյան, Վ.Վ. Քոչարյան, Գ.Ս. Ղազինյան, Ա.Շ. Հարությունյան, Լ.Պ. Ալեքսանյան, Ն.Կ. Հարությունյան, Ս.Հ. Խաչատրյան, Ս.Ս. Պետրոսյան, Գ.Ա. Մելքումյան

Մարդկային զարգացման հիմունքներ | Ուսումնական ձեռնարկ մագիստրանտների համար, Նոյան Տապան հրատ., Երևան, 2004, 318 էջ

Ղարիբյան Գ.Ա., Մարզպանյան Հ.Ա.

Բնակչության կենսամակարդակը ՀՀ-ում. ՀՀ տնտ. և ձեռնարկա-տիրության զարգացման արդի խնդիրներըiving Standard in the Republic of Armenia: the Current Problems of Economy and Proprietorship Development in the Republic of Armenia | ՀՀ տնտեսության և ձեռնարկատիրության զարգացման արդի խնդիրները, Ազգային գիտաժողովի նյութեր, «Նոյանտապան» Երևան, 1998 թ.

Ղարիբյան Գ. Ա.

Բուհի դասախոսի սոցիալ-տնտեսական նկարագիրը | «Փոփոխվող հասարակություն» ամսագիր, սոցիալական քաղաքականություն, Երևան, 1997թ.

Գ. Ա. Ղարիբյան

The Present and Future of Economics Department of Yerevan State University | Center of Strategic Social Economics Research, 1995

Գ. Ա. Ղարիբյան

The Social Problems of Population Living Standard in Armenia | UNESCO, 1995
 

Հոդված/Article

Ֆիրուզա Մայիլյան, Գրիշա Ղարիբյան, Ռազմիկ Իսահակյան

Տնտեսական մրցակցությունը և համագործակցությունը սոցիալական կապիտալի համատեքստում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2019 № 2 (29), էջ 41-48 |

Գրիգոր Ղարիբյան, Առնո Հովակիմյան

Սյունիքի լեռնահանքային արդյունաբերության զարգացման հեռանկարները ՀՀ սոցիալ-տնտեսական ու էկոլոգիական խնդիրների լուծման համատեքստում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2016 № 3 (21), էջ 24-33 |

Ղարիբյան Գ., Եղիազարյան Մ., Իսահակյան Ռ.

Բնակչության առողջությունը՝ մարդկային կապիտալի բաղադրամաս. կորուստները և կանխման հիմնախնդիրները | ԵՊՀ Տարեգիրք 2013, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Եր.: ԵՊՀ հրատ. 2014, էջեր 180-193 |

Ղարիբյան Գ., Համբարձումյան Ա.

Գործազրկությունը և մարդկային կապիտալի կորուստները Հայաստանի Հանրապետությունում | ԵՊՀ Տարեգիրք 2013, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Եր.: ԵՊՀ հրատ. 2014, էջեր 354-366 |

Ղարիբյան Գ., Իսահակյան Ռ.

Միգրացիան արտագաղթի տեսակ և դրա զարգացումները Հայաստանի Հանրապետությունում | ԵՊՀ Տարեգիրք 2013, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Եր.: ԵՊՀ հրատ. 2014, էջեր 55-70 |

Գ. Ա. Ղարիբյան, Գ.Կ. Եգանյան, Ա.Ռ.Մարտիրոսյան

Բնակչության վերարտադրության հիմնախնդիրների արտացոլումը տնտեսագիտական մտքի զարգացումներում | Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, N 2(66),2006 թ. էջ 210-217 |

Գ. Ա. Ղարիբյան, Ա. Ռ. Մարտիրոսյան

Մոդելային մտածողության ներմուծումը քաղաքատնտեսության մեջ մակրոտնտեսական պարզ վերարտադրության տեսության էվոլյուցիայի համատեքստում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (118), Երևան 2006թ., էջ 63-71 |

Ղարիբյան Գ. Ա.

«Մարդկային զարգացման հիմունք¬ներ» դասընթացի ուսումնական ծրագիր: Տնտեսագիտության ֆակուլտետի մագիստրատուրայի կրթականծրագիր | Երևանի համալս.հրատ., 2004թ., էջ 25-27

Գ. Ա. Ղարիբյան, Ա.Խ.Մարկոսյան, Հ.Հ.Ասատրյան

Մարդկային զարգացման հայեցակարգը և մարդկային կապիտալի զարգացման աստիճանի գնահատումը | Սոցիալ-տնտեսական վերափոխումները և զարգացման միտումները ՀՀ-ում: Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր2004 թ., էջ 114-117

Գ. Ա. Ղարիբյան, Մ.Ռ. Եղիազարյան

Գլոբալացման պայմաններում համաշխարհային միգրացիայի դրսևորումների հարցի շուրջ | Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, 2004 թ.,N 10-11էջ 130-133

Գ. Ղարիբյան , Մ. Եղիազարյան

Միգրացիան ԱՊՀ տարածքում | Ֆինանսներ և էկոնոմիկա Հայաստան, #10-11, սեպտեմբեր-հոկտեմբեր 2004թ., էջ 133-132

Գ. Ա. Ղարիբյան

Միգրացիան ԱՊՀ ինտեգրացիոն տարածքում | Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, 2004 թ., N 10-11էջ 133-135 |

Գ. Ա. Ղարիբյան, Ա. Գ. Խուրշուդյան

Ձեռնարկության այլընտրանքային առաքելությունների կարևորության վրա ռազմավարական իրողությունների և տնտեսագիտական մտքի զարգացման ազդեցությունը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (111), Երևան 2003թ., էջ 23-29 |

Գ. Ա. Ղարիբյան, Ա. Ա. Խառատյան

Ետսոցիալիստական հասարակության սոցիալական կառուցվածքի ուսումնասիրության մեթոդաբանական մոտեցումներ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (110), Երևան 2003թ., էջ 3-10 |

Գ. Ա. Ղարիբյան, Ա. Գ Խուրշուդյան

Ձեռնարկության շահագրգիռ կող¬մերի դինամիկ հավասարակշռումը. Համագործակցության կենսունա¬կու¬թյունը և արդյունավետությունը | Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, 2003 թ.N 14-15, էջ 42-45

Գ. Ա. Ղարիբյան, Ա. Գ Խուրշուդյան

Ֆինանսական ակտիվների եկա¬մտա¬բերության և ռիսկայնության միջև հարաբերակցության կախվա¬ծությունը ժամանակային գործոնից. Մեթոդաբանությունը և իրական զարգացումները | Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, 2003 թ.,N 10-11, էջ 62-69

Գ. Ա. Ղարիբյան, Ա. Գ Խուրշուդյան

Ձեռնարկության այլընտրանքային առաքելությունների կարևորության վրա ռազմավարական իրողություն¬ների և տնտեսագիտական մտքի զարգացման ազդեցությունը | Բանբեր Երևանի համալսարանի, 2003թ, N 3,էջ 23-29

Ղարիբյան Գ.Ա., Խառատյան Ա.Ա.

Անցումային տնտեսության բաշխման հարաբերությունները և բնակչության կենսամակարդակի շերտավորման ու սոցիալական արդարության հիմնախնդիրներ | Բանբեր Երևանի համալսարանի, 2003թ, N 1,էջ 43- 52

Կ. Ավետիսյան, Գ. Ղարիբյան

Մարդկային կապիտալի տեսության ձևավորումը և զարգացումը | Բանբեր Երևանի համալսարանի, 2003 թ.,N 1էջ 37-42

Ղարիբյան Գ.Ա., Խառատյան Ա.Ա.

Ետսոցիալիստական հասարակության սոցիալական կառուցվածքի ուսումնասիրության մեթոդաբանական մոտեցումներ | Բանբեր Երևանի Համալսարանի, 2003թ, Հ.2(110), էջ 3-10

Գ. Ա. Ղարիբյան, Ա. Գ Խուրշուդյան

Կապիտալի շարժունակության ազդեցությունը հայրենական ձեռնարկությունների գործունեության վրա | Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, 2003 թ.,N 4-5,էջ 102-105

Գ. Ա. Ղարիբյան , Կ. Ռ. Ավետիսյան

Մարդկային կապիտալի տեսության ձևավորումը և զարգացումը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (109), Երևան 2003թ., էջ 37-42 |

Գ. Ա. Ղարիբյան, Ա. Ա. Խառատյան

Անցումային տնտեսության բաշխման հարաբերությունները և բնակչության կենսամակարդակի շերտավորման ու սոցիալական արդարության հիմնախնդիրները | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (109), Երևան 2003թ., էջ 43-52 |

Կ.Ավետիսյան, Գ.Ղարիբյան

Մարդկային կապիտալի տեսության ձևավորումը և զարգացումը | «Բանբեր Երևանի Համալսարանի» 1(109), Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, Երևան, 2003

Ղարիբյան Գ. Ա., Պետրոսյան Գ.Կ.

Ձեռնարկության կառավարման հարցի շուրջ | Բանբեր Երևանի համալսարանի, 2002, N 1 /106/,էջ 148-152

Ղարիբյան Գ. , Խառատյան Ա.

«Կապիտալի նախասկզբնական կուտակման» առանձնահատկությունները պլանայինից շուկայական տնտեսության անցման շրջանում | Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, Երևան, 2002թ.,էջ 4-9

Գ. Ա. Ղարիբյան, Գ. Կ. Պետրոսյան

Ձեռնարկության կառավարման հարցի շուրջ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (106), Երևան 2002թ., էջ 148-152 |

Ղարիբյան Գ. Ա.

Դասախոսի սոցիալ-տնտեսական նկարագիրը (հատուկ հետազո¬տու¬թյան նյութերով) | ԵՊՀ – 80Գիտական նստաշրջան Երևան, 1999թ.

Գ.Ա. Ղարիբյան

Population Stratification of Armenia: the Realities of Social Economic Transformations | Russian Academy of Sciences, Society and Economy,#6, 1999

Գ. Ա. Ղարիբյան, Գ. Ա. Գևորգյան

Ներդրումային ուղենիշի դերը ներդրումային գործունեության արդյունավետության գնահատման ընթացքում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (96), Երևան 1998թ., էջ 120-125 |

Գ. Ա. Ղարիբյան

IHE Lecturers: the Unprotected Middle Class | Yerevan, 1998

Գ. Ա. Ղարիբյան, Հ. Ա. Մարզպանյան

Բնակչության եկամուտների և կենսամակարդակի փոփոխությունների միտումները Հայաստանում (1980 - 90 թթ.) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (94), Երևան 1998թ., էջ 27-41 |

Գ. Ա. Ղարիբյան

Population Income Differentiation: Poverty and Scanty Means Families | Economic Education and Policy Analysis During the National Transition. Yerevan, 1995