Գուրգեն Ժորժիկի Հովհաննիսյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1979 թ. ընդունվել և 1983 թ-ին Գերազանցությամբ ավարտել է Երևանի Խ.Աբովյանի անվան Հայկական մանկավարժական ինստիտուտի պատմաաշխարհագրական ֆակուլտետի աշխարհագրության բաժինը
1987 - 1991 թթ. սովորել և ավարտել է Խ.Աբովյանի անվան մանկավարժական ինստիտուտի հեռակա ասպիրանտուրան
2006 թ. պաշտպանել է թեկնածուական ատենախոսություն

Աշխատանքային փորձ
1989 - 1998 թթ. աշխատել է ՀՀ ԿԳ նախարարության Մանկավարժական գիտությունների ԳԻ որպես կրտսեր գիտաշխատող, գիտաշխատող, ապա գիտքարտուղար
1998 - 1999 թթ. ՀՀԿԳ նախարարության կադրերի բաժնում որպես առաջատար մասնագետ
1994 թ-ից մինչև օրս ԵՊՀ աշխարհագրության ֆակուլտետում
2006 թ-ից ԵՊՀ ուսումնամեթոդական վարչության բակալավրիատի բաժնի վարիչն է
2008 - 2010 թ-ից Աշխարհագրության 005 մասնագիտական խորհրդի գիտքարտուղար
2009 - 2012 թթ. դպրոցական աշխարհագրության օլիմպիադայի հանրապետական փուլի նախագահ
2012 թ-ից մասնագիտական կրթության ՈԱԱԿ փորձագետ
2014 թ-ից ԵՊՀ ԻՄ տուրիզմի կառավարման և մշակութաբանության ամբիոնի վարիչ

Հեղինակ է դպրոցական աշխարհագրության ծրագրերի, դասագրքերի, մեթոդական ձեռնարկների, բուհական ուսումնական ձեռնարկի և մոտ 40 գիտական հոդվածների:

Դասավանդում է հետևյալ առարկաները
 • Աշխարհագրության դասավանդման մեթոդիկա
 • Արաբական երկրների աշխարհագրություն
 • Հայաստանի և հարակից երկրների երկրագրություն

  Մագիստրատուրա
 • Գիտահետազոտական աշխատանքների մեթոդաբանություն և մեթոդիկա
 • Վրաստանի և Ադրբեջանի երկրագրություն
 • Զբոսաշրջությունը բնական միջավայրում

  Ամուսանացած է ունի 2 զավակ:
 • Գուրգեն Ժորժիկի Հովհաննիսյան

  Դոցենտ | Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ - Սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրության ամբիոն
   
   

  Գիրք/Book

  Григорян В. В., Оганнисян Г. Ж.

  География туризма | Ростов-на-Дону, 2016, 224 стр.

  Գուրգեն Հովհաննիսյան, Մաքսիմ Մանասյան, Արսեն Գրիգորյան

  Աշխարհագրություն: 2015 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների թեստային առաջադրանքների շտեմարան, Գիրք երկրորդ | Երևան, 2014, «Զանգակ - 97», 368 էջ

  Հովհաննիսյան Գուրգեն, Մանասյան Մաքսիմ, Գրիգորյան Արսեն

  Աշխարհագրություն: 2015 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների թեստային առաջադրանքների շտեմարան, Գիրք երրորդ | Երևան, 2014, «Զանգակ - 97», 208 էջ

  Հովհաննիսյան Գուրգեն, Մանասյան Մաքսիմ, Մարգարյան Ռուդիկ

  Աշխարհագրություն 8 (8-րդ դասարանի դասագիրք) | Երևան, 2014, «Մանմար», 298 էջ

  Հ. Հովհաննիսյան, Ն. Գալստյան, Մ. Սողոմոնյան, Մ. Մալխասյան

  Գիտական աշխատանք կատարելու հիմնական սկզբունքները | Մեթոդական ցուցումները, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2014, 72 էջ

  Մանասյան Մ., Մարգարյան Ռ., Հովսեփյան Ա., Հովհաննիսյան Գ.

  Աշխարհագրություն (9-րդ դասարան. դասագիրք) | Երևան, «Տիգրան Մեծ» հրատարակչություն, 2014թ., 240 էջ

  Մանասյան Մ., Մարգարյան Ռ., Հովսեփյան Ա ., Հովհաննիսյան Գ.

  Աշխարհագրություն (8-րդ դասարան. դասագիրք) | Երևան, «Մանմար» հրատարակչություն, 2014թ., 224 էջ

  Գուրգեն Հովհաննիսյան, Մաքսիմ Մանասյան, Արսեն Գրիգորյան

  Աշխարհագրություն: 2015 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների թեստային առաջադրանքների շտեմարան, Գիրք առաջին | Երևան, 2013, «Զանգակ - 97», 416 էջ

  Հովհաննիսյան Գուրգեն, Գրիգորյան Վահագ

  Աշխարհագրություն – դպրոցական օլիմպիադաներ | Երևան, 2013, «Զանգակ - 97», 448 էջ

  Հովհաննիսյան Գուրգեն, Մանասյան Մաքսիմ, Հովսեփյան Արմեն

  Աշխարհագրություն 7-8 (ուսուցչի ձեռնարկ) | Երևան, 2013, «Մանմար», 88 էջ

  Հովհաննիսյան Գուրգեն, Մանասյան Մաքսիմ, Մարգարյան Ռուդիկ

  Աշխարհագրություն -7 (7-րդ դասարանի դասագիրք) | Երևան, 2013, «Մանմար», 176 էջ

  Գուրգեն Հովհաննիսյան, Մաքսիմ Մանասյան, Արսեն Գրիգորյան

  Աշխարհագրություն: 2014 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների թեստային առաջադրանքների շտեմարան, Գիրք երկրորդ | Երևան, 2013, «Զանգակ - 97», 416 էջ

  Գուրգեն Հովհաննիսյան, Մաքսիմ Մանասյան, Արսեն Գրիգորյան

  Աշխարհագրություն: 2014 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների թեստային առաջադրանքների շտեմարան, Գիրք առաջին | Երևան, 2012, «Զանգակ - 97», 464 էջ

  Հովհաննիսյան Գուրգեն, Մարիամ Ղուկասյան

  Աշխարհագրություն. Թեստային առաջադրանքների ժողովածու, մաս 3 | Երևան, «Զանգակ -97», 2011 160 էջ

  Մաքսիմ Մանասյան, Թրահել Վարդանյան, Արմեն Հովսեփյան, Արսեն Գրիգորյան, Գուրգեն Հովհաննիսյան, Ակսել Պոտոսյան

  Աշխարհագրություն - 10 | Դպրոցական դասագիրք,.«Զանգակ» հրատարակչություն, 2010, 224 էջ

  Գ. Հովհաննիսյան, Ա. Հովսեփյան, Խ. Սարգսյան

  Աշխարհագրություն: Մեթոդական ձեռնարկ ուսուցիչների համար: 10-12-րդ դասարաններ | Դասագիրք, Երևան, «Զանգակ-97», 2010, 96 էջ

  Մանասյան Մ. Գ., Վարդանյան Թ.Գ., Հովսեփյան Ա., Գրիգորյան Ա. Թ., Հովհաննիսյան Գ. Ժ., Պոտոսյան Ա. Հ.

  Աշխարհագրություն (10-րդ դասարան, դասագիրք) | Երևան, 2010, «Զանգակ» հրատարակչություն, 224 էջ

  Ա. Պոտոսյան, Գ.Հովհաննիսյան

  Արաբական երկրների աշխարհագրություն Բուհական ուսումնական ձեռնարկ (2-րդ լրամշակված հրատ.) | Ուսումնական ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատ., Երևան 2009, 176 էջ

  Գ. Հովհաննիսյան, Ա. Պոտոսյան

  Արաբական երկրների աշխարհագրություն (Արաբական արևելքի երկրներ) (երկրորդ, լրամշակված հրատ.) | Ուսումնական ձեռնարկ, Բուհական ուս. ձեռն. Երևան, ԵՊՀ հրատ. 2009, 178 էջ

  Գ. Հովհաննիսյան, Ա. Հովսեփյան, Ն. Տողանյան

  Ես և շրջակա աշխարհը: Հանր. դպրոցի 4-րդ դասարանի դասագիրք | Դասագիրք, Երևան, «Մակմիլան-Արմենիա», 2009, 176 էջ

  Գ. Հովհաննիսյան, Մ. Ղուկասյան

  Աշխարհագրություն. Թեստային առաջադրանքների ժողովածու, մաս | Երևան, «Զանգակ-97», 2009, 112 էջ

  Գ. Հովհաննիսյան, Մ. Ղուկասյան

  Աշխարհագրության թեստը որպես սովորողների գիտելիքները ստուգելու(գնահատելու) միջոց | «Բնագետ», հատուկ թող., Համահայկ. 2-րդ գիտաժող. նյութեր, 2009, էջ 122-123

  Գ. Հովհաննիսյան, Ա. Հովսեփյան, Ն. Տողանյան

  Ես և շրջակա աշխարհը: Հանր. դպրոցի 3-րդ դասարանի դասագիրք | Դասագիրք, Երևան, «Մակմիլան-Արմենիա», 2008, 144 էջ

  Գ. Հովհաննիսյան, Ն. Տողանյան, Լ.Մարտիրոսյան

  Ես և շրջակա աշխարհը 2-4 | Ուսուցչի ձեռնարկ, Երևան, «Մակմիլան-Արմենիա», 2007, 80 էջ

  Գ. Հովհաննիսյան, Ա. Հովսեփյան, Ն. Տողանյան

  Ես և շրջակա աշխարհը: Հանր. դպրոցի 2-րդ դասարանի դասագիրք | Դասագիրք, Երևան, «Մակմիլան-Արմենիա», 2007, 144 էջ

  Գ. Հովհաննիսյան, Մ.Իսկանդարյան

  Աշխարհագրություն 6 | Ուսուցչի ձեռնարկ, Երևան, «Լույս», 2007, 60 էջ

  Գ. Հովհաննիսյան, Ա. Հովսեփյան

  Աշխարհագրություն 7-8 | Ուսուցչի ձեռնարկ, Երևան, «Մակմիլան-Արմենիա», 2007, 88 էջ

  Գ. Հովհաննիսյան, Ա. Հովսեփյան, Ա. Գրիգորյան

  «Աշխարհագրություն» և «Հայաստանի աշխարհագրություն» առարկաների չափորոշիչներ և ծրագրեր | Երևան, «Աստղիկ գրատուն», 2006, 56 էջ

  Գ. Հովհաննիսյան, Ա. Հովսեփյան, Ա. Գրիգորյան

  Տարրական դպրոցի «Ես և շրջակա աշխարհը» առարկայի չափորոշիչներ և ծրագրեր (2-4-րդ դաս.) | Երևան, «Աստղիկ գրատուն», 2006,2008, 40 էջ

  Գ. Հովհաննիսյան, Ա. Հովսեփյան, Ա. Գրիգորյան

  «Բնություն» առարկայի չափորոշիչներ և ծրագրեր | Երևան, «Աստղիկ գրատուն», 2006, 2008, 35 էջ

  Գուրգեն Ժորժիկի Հովհաննիսյան

  Դպրոցական աշխարհագրության արդի բովանդակությունը և դրա հետագա կատարելագործման հիմնախնդիրները | «Մանկավարժություն», 2005, N 2-3, էջ 41-52

  Գ. Հովհաննիսյան, Լ.Վալեսյան, Վ.Պողոսյան

  Հանրակրթական դպրոցի «Աշխարհագրություն» առարկայի պետական կրթական չափորոշիչ (նախագիծ) | Երևան, 2004, 70 էջ

  Գուրգեն Ժորժիկի Հովհաննիսյան

  Շիրակի մարզի սովորողների բնապահպանական կրթության առանձնահատկությունները | «Շիրակի մարզի բն. ռես. օգտ. և բնապահ. հիմն.», Երևան, 2002, էջ 159-161

  Ա. Պոտոսյան, Գ.Հովհաննիսյան

  Արաբական երկրների աշխարհագրություն | Ուսումնական ձեռնարկ, «Զանգակ-97» Երևան 2001, 175 էջ

  Գ. Հովհաննիսյան, Ա.Պոտոսյան

  Արաբական երկրների աշխարհագրություն (Արաբական արևելքի երկրներ) | Բուհական ուս. ձեռնարկ, Երևան, «Զանգակ-97», 2001, 175 էջ

  Գ. Հովհաննիսյան, Վ.Պողոսյան, Ս.Եղիազարյան

  Բնություն 4. «Մենք և շրջակա բնությունը» | Դասագիրք, Հանրակրթ. դպ.4-րդ դաս. դասագիրք, Եր., «Լույս», 2000, 152 էջ

  Գ. Հովհաննիսյան, Վ.Պողոսյան, Մ.Իսկանդարյան

  Աշխարհագրություն 5-6 | Ուսուցչի ձեռնարկ, Երևան, «Լույս», 2000, 80 էջ

  Գ. Հովհաննիսյան, Ա.Ավագյան

  Աշխարհագրություն 99 | Հարցարան, Բուհական ընդունելության քննության հարցարան,Երևան, «Զանգակ-97», 1999, 91 էջ

  Գ. Հովհաննիսյան, Վ.Պողոսյան, Հ.Գաբրիելյան

  Աշխարհագրություն. 4-8. Հանրակրթական դպրոցի ծրագիր | Երևան, 1999, 23 էջ

  Գ. Հովհաննիսյան, Տ.Գասպարյան

  Հայաստանի աշխարհագրություն | Ուսուցչի ձեռնարկ, Երևան, «Լույս», 1999, 64 էջ

  Գ. Հովհաննիսյան, Վ.Պողոսյան, Ս.Եղիազարյան

  Բնություն 4 | Փորձարկվող դասագիրք, Երևան, «Լույս», 1997, 124 էջ

  Գ. Հովհաննիսյան, Լ.Վալեսյան

  Հանրակրթական դպրոցի «Աշխարհագրություն» առարկայի հայեցակարգ (բարեփոխված) | Աշխարհագրություն, Հայաստանի աշխարհ. 4-10-րդ դաս. ծրագրեր, Երևան, 1996, էջ 34-40

  Գ. Հովհաննիսյան, Տ.Գասպարյան, Լ.Վալեսյան

  Աշխարհագրություն, Հայաստանի աշխարհագրություն. 4-10-րդ դաս. ծրագրեր | Երևան, 1996, 40 էջ

  Գ. Հովհաննիսյան, Լ.Վալեսյան, Խ.Նազարյան

  Աշխարհագրության ծրագիր. 4-8-րդ դասարաններ | Երևան, 1992, 118 էջ

  Գ. Հովհաննիսյան, Լ.Վալեսյան

  Հայեցակարգ Հանրակրթական դպրոցի «Աշխարհագրություն» առարկայի | Աշխարհ. ծրագիր. 4-8-րդ դաս., Եր. 1992, էջ 112-118
   

  Հոդված/Article

  Գ. Ժ. Հովհաննիսյան

  From the history of school geography contents development in the schools of Armenia | IGU Regional Conference, Krakow, Poland, Book of Abstracts, IGU 2014 -1363

  Գ. Հովհաննիսյան

  Ջրաօդերևութաբանական կրթությունը ԵՊՀ կրթական բարեփոխումների համատեքստում | Ջրաբանության,օդերևութաբանության և կլիմայագիտության արդի հիմնախնդիրները Հայաստանում, Երևան, «Լուսաբաց», 2014, էջ 107-109

  Գ. Հովհաննիսյան, Մ. Ղուկասյան

  Աշխարհագրություն. Թեստային առաջադրանքների ժողովածու, մաս 2 | Երևան, «Զանգակ-97», 2010, 164 էջ

  G. Havhannisyan

  Geographical Education in Armenia | Abstracts of the International Geographical Union Regionall Conferanc, Bridging Diversity in a Globalizing World, CD-Rom, Tel Aviv, Israel, 2010, 1p.

  Ավագյան Ա. , Հովհաննիսյան Գ.

  Աշխարհագրությունը և նոր մարտահրավերները | «Բնագետ» 2009 թ., N 5, էջ 3

  Ավագյան Ա. , Հովհաննիսյան Գ.

  Հոգևոր հոգեբանական գործոնների դերը բնական (ֆիզիկական) աշխարհագրության ուսուցման գործում | «Բնագետ», 2009 թ., N 4, 4 էջ

  Գուրգեն Ժորժիկի Հովհաննիսյան

  Խնդիրներն և վարժություններն աշխարհագրության դպրոցական օլիմպիադաներում | «Կրթությունը և գիտությունը Արցախում», 2007, N 3-4, էջ 60-63

  Գուրգեն Ժորժիկի Հովհաննիսյան

  Դպրոցական աշխարհագրական կրթության անցած ուղին և արդի հիմնախնդիրները | «Աշխարհ.գիտ.Հայաստանում. Ներկան և ապագան», ԵՊՀ, 2006, էջ 459-467

  Գուրգեն Ժորժիկի Հովհաննիսյան

  ՀՀ դպրոցական աշխարհագրության արդի բովանդակության վերլուծության փորձ | «Աշխարհ.գիտ. Հայաս տանում. Ներկան և ապագան», ԵՊՀ, 2006, էջ 485-496

  Գուրգեն Ժորժիկի Հովհաննիսյան

  Խնդիրների և վարժությունների դերը աշխարհագրության դասերին | «Կրթությունը և գիտությունը Արցախում», 2004, N 5-6, էջ 56-63

  Գ. Հովհաննիսյան, Ա.Խոյեցյան

  Դպրոցականների օլիմպիադաներն աշխարհագրությունից | «Գիտելիք», N 11, 2003, էջ 51-54

  G. Hovhannisyan

  The Reflection of Sustainable Human Development Concept in Geographical courses of School of General Education | Sustainable human Development and Armenia, Yerevan, 1997, p. 36

  Գ. Հովհաննիսյան, Տ.Գասպարյան

  Աշխարհագրական կրթություն. (բովանդակային ուրվագծեր) | «Դպիր», Եր., 1997, N 1-2, էջ 58-59