Համբարձում Գուրգենի Խաչատրյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1965 - 1970 թթ. Երևանի պետական համալսարան, քիմիայի ֆակուլտետի ուսանող,
1970 - 1973 թթ. Երևանի պետական համալսարան, անալիտիկ քիմիայի ամբիոնի ասպիրանտ

Գիտական աստիճան
Քիմիական գիտությունների թեկնածու
Թեմա` «Հազվագյոտ հողային տարրերի անմիջական որոշման դիֆերենցիալ կինետիկական եղանակներ», 1974 թ. մարտ, Կիևի պետական համալսարան (Ուկրաինա),.
Քիմիական գիտությունների դոկտոր
Թեմա` «Օրգանական հիմնային ներկանյութերը ազնիվ մետաղների և հազվագյոտ տարրերի վերլուծական քիմիայում», 1998 թ. հունիս, ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական քիմիայի ինստիտուտ (Երևան)

Աշխատանքային փորձ
1974 - 1976 թթ. Երևանի պետական համալսարան, կրտսեր գիտաշխատող
1976 - 1983 թթ. Քիմիական ռեակտիվների և հատուկ մաքրության նյութերի Համամիութենական ինստիտուտ (Անօրգանական նյութերի Երևանյան բաժին), ավագ գիտաշխատող, լաբորատորիայի վարիչ
1983 թ-ից մինչև օրս Երևանի պետական համալսարան, անալիտիկ (վերլուծական) քիմիայի ամբիոնի վարիչ
1983-2007 – Երևանի պետական համալսարան, անալիտիկ (վերլուծական) քիմիայի ամբիոնի վարիչ
2007- մինչ օրս Երևանի պետական համալսարանի անօրգանական և անալիտիկ քիմիայի ամբիոնի պրոֆեսոր

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատի դասընթաց` Անալիտիկ քիմիա
Մագիստրատուրայի դասընթացներ` «Բաժանման և խտացման եղանակներ», «Քրոմատոգրաֆիական անալիզ», «Անօրգանական և օրգանական սորբենտներ», «Համակարգիչների կիրառումը անալիտիկ քիմիայում», «Դեղապատրաստուկների անալիզ», «Սննդի անալիզ», «Մետաղների և համաձուլվածքների անալիզ»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Անալիզի օպտիկական, էլեկտրաքիմիական և քրոմատոգրաֆիական եղանակներ,
Հեղուկային քրոմատոգրաֆիայի համար նոր հիբրիդային սորբենտների ստեղծում

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
I998 - 2001 թթ. Միջազգային Գիտատեխնիկական Կենտրոնի (Մոսկվա) Ա-108 «Հետազոտություններ երրորդ սերնդի ինսեկտիցիդների և նոր բարձրարդյունավետ հակաուռուցքային և հակաֆոսֆորօրգանական միացությունների սինթեզի բնագավառում» շնորհի մենեջեր,
2001 - 2004 թթ. Միջազգային Գիտատեխնիկական Կենտրոնի (Մոսկվա) Ա-418 «Նոր տեսակի կլանիչներ և կրիչներ կենսաբանորեն ակտիվ միացությունների քրոմատոգրաֆիայի և իմոբիլացման համար» շնորհի առաջատար մասնագետ,
2004 - 2007 թթ. Միջազգային Գիտատեխնիկական Կենտրոնի (Մոսկվա) Ա-960 «Հակավիրուսային (հակա ՄԻԱՎ) ազդեսությամբ և/կամ սիրտ-անոթային համակարգի գործունեությունը կարգավորող հատկությամբ օժտված միացությունների դիզայն և սինթեզ» շնորհի մենեջեր,
2005 թ. (հունվար- դեկտեմբեր) Գիտության և կրթության Հայկական հիմնադրամի (ԱՄՆ) կողմից ֆինանսավորված 05-PS-cheminorg-714-19 «Մոլեկուլորեն դրոշմված պոլիմերային համակարգ սիլիկահողի հիման վրա» ծրագրի հիմնական հետազոտող,
2006 թ. (հունվար- դեկտեմբեր) Գիտության և կրթության Հայկական հիմնադրամի (ԱՄՆ) կողմից ֆինանսավորված 05-PS-cheminorg-0826-355 «Հիբրիդային պոլիմերահանքային միաձույլ աշտարակներ հեղուկային քրոմատոգրաֆիայի (HPLC) համար» ծրագրի խորհրդական,
2007 - 2010 թթ. Միջազգային Գիտատեխնիկական Կենտրոնի (Մոսկվա) Ա-1523 «Ուվիոլային ապակի ստանալու համար կոմպլեքսային բովախառնուրդ պատրաստելու նոր տեխնոլոգիա» շնորհի առաջատար մասնագետ
2008-2011 տարիներ – ՀՀ ԿԳՆ Գիտության պետական կոմիտեի
376 ծածկագրով «Սիլիկահողի հիման վրա մոլեկուլորեն դրաշմված պոլիմերային համակարգեր որոշ ալկալոիդների պինդ ֆաազային լուծահանման համար»;
2011-2013 տարիներ – ՀՀ ԿԳՆ Գիտության պետական կոմիտեի
11-1d148 ծածկագրով «Սիլիկահողի հիման վրա մոլեկուլորեն դրաշմված պոլիմերային համակարգեր որոշ ալկալոիդների պինդ ֆաազային լուծահանման համար»;
2013-2015 տարիներ – ՀՀ ԿԳՆ Գիտության պետական կոմիտեի
13-1D267 ծածկագրով «Նոր սորբենտներ՝ ջրերից ռադիոնուկլիդների և ծանր մետաղների հեռացման և որոշ արժեքավոր տարրերի կորզման համար»;
2016-2017 տարիներ – ՀՀ ԿԳՆ Գիտության պետական կոմիտեի
15T-1D156 ծածկագրով «Մագնիսական հատկություններով օժտված կլանիչներ»


Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն (կատարյալ), անգլերեն, ուկրաիներեն (լավ)

Մասնագիտական անդամակցություն
Հայաստանի Ճարտարագիտական ակադեմիայի ակադեմիկոս,
Միջազգայի Էկոլոգիական ակադեմիայի (Բելարուս) ակադեմիկոս,
Հայկական քիմիական ընկերության Խորհրդի անդամ,
«ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր. Քիմիա և կենսաբանություն»հանդեսի գլխավոր խմբագրի տեղակալ

Պարգևներ
Հայաստանի Նախագահի ամենամյա մրցանակ «բնական գիտություններ» անվանակարգում (2005 թ.)

gold@ysu.am

Համբարձում Գուրգենի Խաչատրյան

Պրոֆեսոր | Քիմիայի ֆակուլտետ - Անօրգանական և անալիտիկ քիմիայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Լիդա Սահակյան, Տարիել Ղոչիկյան, Համբարձում Խաչատրյան, Ժաննա Սարգսյան, Զեփյուռ Կարապետյան

Քիմիա. 2018 թ. Միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան | Ուս. ձեռնարկ: Զանգակ, 2017թ․, 384 էջ

H. G. Khachatryan, S. V. Vartanyan, A. M. Beybutyan

Spectrophotometric investigation of the interaction of copper(II) with mono-, di- and triethanolamines | Chemical Journal of Armenia (in Russian), 2009, v.62, No.1-2, pp.111-116
 

Հոդված/Article

H. G. Khachatryan, S. S. Hayrapetyan, L. S. Hayrapetyan

The influence of the obtaining way of micro-spherical silica gels from the stabilized silica sols on their porous characteristics | Chemical Journal of Armenia (in Russian), 2010, v.63, No.3, pp.309-316

Г. Г. Дарбинян, Г. Н. Шапошникова, А. Г. Хачатрян

Изучение взаимодействия таллия(III) и таллия(I) с фенилтиомочевиной и их определение методами потенциометрического и амперометрического титрования | Химический журнал Армении, т.63, No.3, с.334-339

H. G. Khachatryan, H. H. Darbinyan, G. N. Shaposhnikova

The study of the interaction of thallium(III) and thallium(I) with phenylthiourea and their determination by means of potentiometric and amperometric titration methods. | Chemical Journal of Armenia (in Russian), 2010, v.63, No.3, pp.334-339

H. G. Khachatryan, S. S. Hayrapetyan, L. G. Mangasaryan, L. S. Banyan

The sorbents for solid-phase extraction | Chemical Journal of Armenia (in Russian), 2010, v.63, No.1, pp.59-65

Հ. Հ. Դարբինյան, Ա. Ռ. Մկրտչյան, Գ. Ն. Շապոշնիկովա, Հ. Գ. Խաչատրյան

Изучение взаимодействия марганца(VII) и хрома(VI) с фенилтиомочевиной и определение хрома в хромсодержащей руде методом потенциометрического титрования (Ֆենիլթիոմիզանյութի հետ մանգան(VII)-ի և քրոմ(VI)-ի փոխազդեցության ուսումնասիրությունը և քրոմ պարունակող հանքում քրոմի որոշումը պոտենցաչափական եղանակով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2010, #1, էջ 23-28 (ռուսերեն) |
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   17  |  Տեսնել բոլորը
 

Արտոնագիր/Patent

S. S. Hayrapetyan, L. S. Banyan, L. G. Mangasaryan, H. G. Khachatryan

Liquid chromatography methods for monolithic holder | The № 1999 A patent application for the invention. Official Gazette, 2007, №2 (79), page 4
 

Թեզիս/Thesis

С. С. Айрапетян, Л. С. Айрапетян, С. А. Геворгян, Л. Г. Мангасарян, А. Р. Мкртчян, А. Г. Хачатрян

Хитозан-содержащий сферический сорбент с магнитными свойствами | «Золь-гель синтез и исследование неорганических соединений, гибридных функциональных материалов и дисперсных систем»: Четвёртая международная конференция стран СНГ, Сборник тезисов докладов, с. 88. Ереван, Изд-во ЕГУ, 2016, 98 с. ISBN 978-5-8084-2124-0

S. S. Hayrapetyan, L. S. Hayrapetyan, L. G. Mangasaryan, H. G. Khachatryan

RP-HPLC Packing Materials on the Base Silica-polimer Sorbents | 3rd International Caucasian Symposium on Polimers and Advanced Materials Tbilisi, Georgia 1-4 September 2013 p. 38

S. S. Hayrapetyan, L. S. Banyan, L. G. Mangasaryan, H. G. Khachatryan

The First scientific conference of the Armenian Chemical Association | ”Actual Problems of the Chemical Science of Armenia”,July 17-18, 2008 Yerevan. Book of Abstracts, p. 98