Համբարձում Գուրգենի Խաչատրյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1965 - 1970 թթ. Երևանի պետական համալսարան, քիմիայի ֆակուլտետի ուսանող,
1970 - 1973 թթ. Երևանի պետական համալսարան, անալիտիկ քիմիայի ամբիոնի ասպիրանտ

Գիտական աստիճան
Քիմիական գիտությունների թեկնածու
Թեմա` «Հազվագյոտ հողային տարրերի անմիջական որոշման դիֆերենցիալ կինետիկական եղանակներ», 1974 թ. մարտ, Կիևի պետական համալսարան (Ուկրաինա),.
Քիմիական գիտությունների դոկտոր
Թեմա` «Օրգանական հիմնային ներկանյութերը ազնիվ մետաղների և հազվագյոտ տարրերի վերլուծական քիմիայում», 1998 թ. հունիս, ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական քիմիայի ինստիտուտ (Երևան)

Աշխատանքային փորձ
1974 - 1976 թթ. Երևանի պետական համալսարան, կրտսեր գիտաշխատող
1976 - 1983 թթ. Քիմիական ռեակտիվների և հատուկ մաքրության նյութերի Համամիութենական ինստիտուտ (Անօրգանական նյութերի Երևանյան բաժին), ավագ գիտաշխատող, լաբորատորիայի վարիչ
1983 թ-ից մինչև օրս Երևանի պետական համալսարան, անալիտիկ (վերլուծական) քիմիայի ամբիոնի վարիչ
1983-2007 – Երևանի պետական համալսարան, անալիտիկ (վերլուծական) քիմիայի ամբիոնի վարիչ
2007- մինչ օրս Երևանի պետական համալսարանի անօրգանական և անալիտիկ քիմիայի ամբիոնի պրոֆեսոր

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատի դասընթաց` Անալիտիկ քիմիա
Մագիստրատուրայի դասընթացներ` «Բաժանման և խտացման եղանակներ», «Քրոմատոգրաֆիական անալիզ», «Անօրգանական և օրգանական սորբենտներ», «Համակարգիչների կիրառումը անալիտիկ քիմիայում», «Դեղապատրաստուկների անալիզ», «Սննդի անալիզ», «Մետաղների և համաձուլվածքների անալիզ»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Անալիզի օպտիկական, էլեկտրաքիմիական և քրոմատոգրաֆիական եղանակներ,
Հեղուկային քրոմատոգրաֆիայի համար նոր հիբրիդային սորբենտների ստեղծում

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
I998 - 2001 թթ. Միջազգային Գիտատեխնիկական Կենտրոնի (Մոսկվա) Ա-108 «Հետազոտություններ երրորդ սերնդի ինսեկտիցիդների և նոր բարձրարդյունավետ հակաուռուցքային և հակաֆոսֆորօրգանական միացությունների սինթեզի բնագավառում» շնորհի մենեջեր,
2001 - 2004 թթ. Միջազգային Գիտատեխնիկական Կենտրոնի (Մոսկվա) Ա-418 «Նոր տեսակի կլանիչներ և կրիչներ կենսաբանորեն ակտիվ միացությունների քրոմատոգրաֆիայի և իմոբիլացման համար» շնորհի առաջատար մասնագետ,
2004 - 2007 թթ. Միջազգային Գիտատեխնիկական Կենտրոնի (Մոսկվա) Ա-960 «Հակավիրուսային (հակա ՄԻԱՎ) ազդեսությամբ և/կամ սիրտ-անոթային համակարգի գործունեությունը կարգավորող հատկությամբ օժտված միացությունների դիզայն և սինթեզ» շնորհի մենեջեր,
2005 թ. (հունվար- դեկտեմբեր) Գիտության և կրթության Հայկական հիմնադրամի (ԱՄՆ) կողմից ֆինանսավորված 05-PS-cheminorg-714-19 «Մոլեկուլորեն դրոշմված պոլիմերային համակարգ սիլիկահողի հիման վրա» ծրագրի հիմնական հետազոտող,
2006 թ. (հունվար- դեկտեմբեր) Գիտության և կրթության Հայկական հիմնադրամի (ԱՄՆ) կողմից ֆինանսավորված 05-PS-cheminorg-0826-355 «Հիբրիդային պոլիմերահանքային միաձույլ աշտարակներ հեղուկային քրոմատոգրաֆիայի (HPLC) համար» ծրագրի խորհրդական,
2007 - 2010 թթ. Միջազգային Գիտատեխնիկական Կենտրոնի (Մոսկվա) Ա-1523 «Ուվիոլային ապակի ստանալու համար կոմպլեքսային բովախառնուրդ պատրաստելու նոր տեխնոլոգիա» շնորհի առաջատար մասնագետ
2008-2011 տարիներ – ՀՀ ԿԳՆ Գիտության պետական կոմիտեի
376 ծածկագրով «Սիլիկահողի հիման վրա մոլեկուլորեն դրաշմված պոլիմերային համակարգեր որոշ ալկալոիդների պինդ ֆաազային լուծահանման համար»;
2011-2013 տարիներ – ՀՀ ԿԳՆ Գիտության պետական կոմիտեի
11-1d148 ծածկագրով «Սիլիկահողի հիման վրա մոլեկուլորեն դրաշմված պոլիմերային համակարգեր որոշ ալկալոիդների պինդ ֆաազային լուծահանման համար»;
2013-2015 տարիներ – ՀՀ ԿԳՆ Գիտության պետական կոմիտեի
13-1D267 ծածկագրով «Նոր սորբենտներ՝ ջրերից ռադիոնուկլիդների և ծանր մետաղների հեռացման և որոշ արժեքավոր տարրերի կորզման համար»;
2016-2017 տարիներ – ՀՀ ԿԳՆ Գիտության պետական կոմիտեի
15T-1D156 ծածկագրով «Մագնիսական հատկություններով օժտված կլանիչներ»


Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն (կատարյալ), անգլերեն, ուկրաիներեն (լավ)

Մասնագիտական անդամակցություն
Հայաստանի Ճարտարագիտական ակադեմիայի ակադեմիկոս,
Միջազգայի Էկոլոգիական ակադեմիայի (Բելարուս) ակադեմիկոս,
Հայկական քիմիական ընկերության Խորհրդի անդամ,
«ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր. Քիմիա և կենսաբանություն»հանդեսի գլխավոր խմբագրի տեղակալ

Պարգևներ
Հայաստանի Նախագահի ամենամյա մրցանակ «բնական գիտություններ» անվանակարգում (2005 թ.)

gold@ysu.am

Համբարձում Գուրգենի Խաչատրյան

Պրոֆեսոր | Քիմիայի ֆակուլտետ - Անօրգանական և անալիտիկ քիմիայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Լիդա Սահակյան, Տարիել Ղոչիկյան, Համբարձում Խաչատրյան, Ժաննա Սարգսյան, Զեփյուռ Կարապետյան

Քիմիա. 2018 թ. Միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան | Ուս. ձեռնարկ: Զանգակ, 2017թ․, 384 էջ

H. G. Khachatryan, S. V. Vartanyan, A. M. Beybutyan

Spectrophotometric investigation of the interaction of copper(II) with mono-, di- and triethanolamines | Chemical Journal of Armenia (in Russian), 2009, v.62, No.1-2, pp.111-116
 

Հոդված/Article

Г. Г. Дарбинян, М. С. Алексанян, А. Г. Хачатрян

Потенциометрическое и амперометрическое определение золота (III) и платины (IV) аллил- и фенилтиомочевинами | Հայաստանի քիմիական հանդես: 2015, 68, 226-232 էջ |

Ս. Ս. Հայրապետյան, Լ. Ս. Հայրապետյան, Լ. Գ. Մանգասարյան, Հ. Գ. Խաչատրյան

On the sorption of potassium ions by means of the silica–manganese dioxide system (Կալիումի իոնների սորբումը SiO2–MnO2 համակարգի միջոցով ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2015 #1, էջ 29-32 |

Հ. Հ. Դարբինյան, Հ. Գ. Խաչատրյան

A study of the interaction between rhenium(VII) and allylthiourea by spectrophotometry (Ալիլթիոմիզանյութի հետ ռենիում(VII)-ի փոխազդեցության ուսումնասիրումը սպեկտրալուսաչափական եղանակով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2014 #3, էջ 3-7 |

Լ. Գ. Մանգասարյան, Ս. Ս. Հայրապետյան, Հ. Գ. Խաչատրյան

Hybrid silica-polymer sorbents for high performance liquid chromatography (Հիբրիդային սիլիկահողապոլիմերային սորբենտներ բարձրարդյունավետ հեղուկային քրոմատագրության համար) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2014 #2, էջ 6–10 |

Հ. Հ. Դարբինյան, Ա. Ս. Գալստյան, Հ. Գ. Խաչատրյան

Study of chromium(VI) interaction with 2-(3-(azepan-1-yl)-2-hydroxypropylthio)acetic acid (2-(3-Ազեպամ-1-իլ)-2- -հիդրօքսիպրոպիլթիո)քացախաթթվի հետ քրոմ(VI)-ի փոխազդեցության հետազոտությունը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2013 #3, էջ 13-17 |

С. С. Айрапетян, Г. А. Аветисян, А. Г. Хачатрян

A hybrid sorbent for efficient sorption of cyanide-ions | Информационные технологии и Управление, Ереван, изд-во ՙЭнциклопедия-Арменика՚,№2, с.230-238

H. G. Khachatryan, S. S. Hayrapetyan, G. A. Avetisyan

Magnetic carriers on the base of dispersed ferrites covered by the silica layer | Information Technologies & Management, Yerevan, “Encyclopedia-Armenica” Publishers, 2011, № 2, pp.230-238

Ռ. Ռ. Կարապետյան, Կ. Ա. Մարտիրոսյան, Ռ. Ա. Քարամյան, Հ. Գ.Խաչատրյան, Մ. Լ. Երիցյան

Хелатные комплексы на основе монометилолакриламида (Խելատային կոմպլեքսներ մոնոմեթիլոլակրիլամիդի հիմքի վրա) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Քիմիա և կենսաբանություն, #3(226), էջ 16-20(ռուսերեն) |

Г. Г. Дарбинян, Г. Н. Шапошникова, А. Г. Хачатрян

Исследование взаимодействия церия(IV) с фенилтиомочевиной методами потенциометрии, спектрофотометрии и амперометрического титрования | Химический журнал Армении, т.63, No.1, с.81-86

H. G. Khachatryan, H. H. Darbinyan, G. N. Shaposhnikova

The investigation of the interaction of cerium (IV) with phenylthiourea by means of potentiometry, spectrophotometry and and amperometric titration | Chemical Journal of Armenia (in Russian), 2010, v.63, No.1, pp.81-86

H. G. Khachatryan, S. S. Hayrapetyan, L. S. Hayrapetyan

The influence of the obtaining way of micro-spherical silica gels from the stabilized silica sols on their porous characteristics | Chemical Journal of Armenia (in Russian), 2010, v.63, No.3, pp.309-316

Г. Г. Дарбинян, Г. Н. Шапошникова, А. Г. Хачатрян

Изучение взаимодействия таллия(III) и таллия(I) с фенилтиомочевиной и их определение методами потенциометрического и амперометрического титрования | Химический журнал Армении, т.63, No.3, с.334-339

H. G. Khachatryan, H. H. Darbinyan, G. N. Shaposhnikova

The study of the interaction of thallium(III) and thallium(I) with phenylthiourea and their determination by means of potentiometric and amperometric titration methods. | Chemical Journal of Armenia (in Russian), 2010, v.63, No.3, pp.334-339

H. G. Khachatryan, S. S. Hayrapetyan, L. G. Mangasaryan, L. S. Banyan

The sorbents for solid-phase extraction | Chemical Journal of Armenia (in Russian), 2010, v.63, No.1, pp.59-65

Հ. Հ. Դարբինյան, Ա. Ռ. Մկրտչյան, Գ. Ն. Շապոշնիկովա, Հ. Գ. Խաչատրյան

Изучение взаимодействия марганца(VII) и хрома(VI) с фенилтиомочевиной и определение хрома в хромсодержащей руде методом потенциометрического титрования (Ֆենիլթիոմիզանյութի հետ մանգան(VII)-ի և քրոմ(VI)-ի փոխազդեցության ուսումնասիրությունը և քրոմ պարունակող հանքում քրոմի որոշումը պոտենցաչափական եղանակով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2010, #1, էջ 23-28 (ռուսերեն) |

H. G. Khachatryan, S. S. Hayrapetyan, G. A. Avetisyan

Micro-spherical sorbents and carriers possessing magnetic properties | Chemical Journal of Armenia (in Russian), 2009, v.62, No.3-4, pp.330-338

Г. Г. Дарбинян, Г. Н. Шапошникова, А. Г. Хачатрян

Изучение взаимодействия хрома(VI) с тиомочевиной методами потенциометрии, спектрофотометрии, амперометрии и его определение в хромсодержащей руде | Химический журнал Армении, 2009, т.62, No.3-4, с.355-361

H. G. Khachatryan, H. H. Darbinyan, G. N. Shaposhnikova

The study of the interaction of chromium(VI) with thiourea by means of potentiometry, spectrophotometry and amperometric titration methods and itsdetermination in chromium-containing ore | Chemical Journal of Armenia (in Russian), 2009, v.62, No.3-4, pp.355-361

H. G. Khachatryan, H. H. Darbinyan, Sh. S. Zaqaryan, G. N. Shaposhnikova

The interaction of mercury(II) with allyl- and phenylthioureas and its determination in mercury-containing ore | Chemical Journal of Armenia (in Russian), 2009, v.62, No.1-2, pp.106-110

Г. Г. Дарбинян, Ш. С. Закарян, А. Г. Хачатрян

Взаимодействие ртути(II) с аллил- и фенилтиомочевинами и её определение в ртутьсодержащей руде | Химический журнал Армении, 2009, т.62, No.1-2, с.106-110

Ի. Ն. Սիրեկանյան, Հ. Ն. Ենգիբարյան, Հ. Գ. Խաչատրյան, Մ. Լ. Երիցյան

Ненасыщенные реакционноспособные производные биурета (Բիուրետի ռեակցիոնունակ չհագեցած ածանցյալներ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, #2(219), էջ 27-31 (ռուսերեն) |

Ս. Ս. Հայրապետյան, է. Վ. Մխիթարյան, Հ.Գ. Խաչատրյան

Влияние активаторов карбонизации на сорбционные свойства активированного угля из скорлупы грецкого ореха (Կարբոնացման ակտիվատորների ազդեցությունը ընկույզի կեղևից ստացված ակտիվացված ածխի սորբցիոն հատկությունների վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2009 #2, էջ 22-26 (ռուսերեն) |

Հ. Հ. Դարբինյան, Գ. Ն. Շապոշնիկովա, Հ. Գ. Խաչատրյան

Определение хрома (VI) тетраметилтионином методом амперометрического титрования (Քրոմ (VI)-ի որոշումը տետրամեթիլթիոնինով ամպերաչափական տիտրման եղանակով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2009 #2, էջ 65-67 (ռուսերեն) |

Հ. Հ. Դարբինյան, Ա. Ռ. Մկրտչյան, Գ. Ն. Շապոշնիկովա, Հ. Գ. Խաչատրյան

Определение серебра в фотопленке аллил- и фенилтиомочевинами методами потенциометрического и амперометрического титрования (Արծաթի որոշումը ֆոտոժապավենում և ալիլ- ֆենիլթիոմիզանյութերով պոտենցաչափական և ամպերաչափական տիտրման եղանակներով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2009, #1, էջ 57-60(ռուսերեն) |

Հ. Հ. Դարբինյան, Գ. Ն. Շապոշնիկովա, Հ. Գ. Խաչատրյան

Исследование взаимодействия меркуро-иона с тиомочевиной (Թիոմիզանյութի հետ մերկուրո-իոնի փոխազդեցության հետազոտությունը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2008, #3, էջ 153-156 (ռուսերեն) |

H. G. Khachatryan, A. F. Haroutyunyan, A. G. Grigoryan, F. A. Haroutynyan, S. S. Hayrapetyan, S. M. Vardapetyan

The influence of mineral acid nature in the mobile phase on the chromatographic behavior of the organic acids | Chemical Journal of Armenia (in Russian), 2008, v.61, No.3-4, pp.388-396

S. S. Hayrapetyan, L. S. Banyan, L. G. Mangasaryan, H. G. Khachatryan

Obtaining of the hybrid silica-polymer Sorbents for Liquid Chromatography | pp. 324-330 in Book: “Sol-Gel Methods for Materials Processing (Focusing on Materials for Pollution Control, Water Purification, and Soil Remediation)”. Editors: Prof. I.Plinio, Dr. Yu. Zub. WB/NATO Publishing Unit, Springer Verlag, Dordrecht (Netherland) 2008,502p.

Ա.Ռ. Մկրտչյան, Գ.Ն. Շապոշնիկովա, Հ.Գ. Խաչատրյան

Спектрофотометрическое определение платины (II) йодидом (Պլատին(II)-ի սպեկտրալուսաչափական որոշումը յոդիդով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2008, #2, էջ 84-88 (ռուսերեն) |

H. G. Khachatryan, A. R. Mkrtchyan, G. N. Shaposhnikova

Spectrophotometric determination of platinum(IV) by means of iodide | Proceedings of the Yerevan State University (in Russian), 2008, No.2, pp.84-88

H. G. Khachatryan, H. H. Darbinyan, G. N. Shaposhnikova

The study of the interaction of mercuro-ion with thiourea | Proceedings of the Yerevan State University (in Russian), 2008, No.3, pp.153-156

H. Khachatryan, R. S. Balayan, T. O. Asatryan, A. V. Grigoryan, K. Zh. Margaryan, E. A. Margaryan

The synthesis of N-substituted amides of 3-(5-fluoro-2-hydroxyphenyl)propionic acid | Chemical Journal of Armenia (in Russian), 2008, v.61, No.3-4, pp.448-452

А. Ф. Арутюнян, А. С. Айрапетян, А. Г. Хачатрян

Влияние природы минеральной кислоты в мобильной фазе на хроматографическое поведение органических кислот | Химический журнал Армении, 2008, т.61, No.3-4, с.388-396

Ս. Վ. Վարդանյան, Կ. Հ. Գալոյան, Հ. Գ. Խաչատրյան

Экстракционно-фотометрическое определение норсульфазола основным красителем метиленовым голубым (Նորսուլֆազոլի լուծահանմ անլուսաչափական որոշումը մեթիլենային կապույտ հիմնային ներկանյութով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2008, #1, էջ 85-89 (ռուսերեն) |

Г. Г. Дарбинян, А. Р. Мкртчян, Г. Н. Шапошникова, А. Г. Хачатрян

«Биамперометрическое» и спектрофотометрическое определение палладия(II) йодидом | Ученые записки ЕГУ, 2007, No.2, c.88-91

Г. Г. Дарбинян, Г. Н. Шапошникова, А. Г. Хачатрян

Изучение взаимодействия палладия(II) с меркуронитратом и его определение методом амперометрического титрования с одним и двумя поляризованными электродами | Химический журнал Армении, 2007, т.60, № 3, с.464-470

Հ. Հ. Դարբինյան, Ա. Ռ. Մկրտչյան, Գ. Ն. Շապոշնիկովա, Հ. Գ. Խաչատրյան

"Биамперметрическое" и спектрофотометрическое определение палладия(II) йодидом (Պալադիում(II)-ի «բիամպերաչափական» և սպեկտրալուսաչափական որոշումը յոդիդով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2007, #2, էջ 3-11 (ռուսերեն) |

Ա. Ռ. Մկրտչյան, Հ.Հ Դարբինյան, Գ. Ն. Շապոշնիկովա, Հ. Գ.Խաչատրյան

Амперометрическое определение палладия (II) аллилтиомочевиной (Պալադիում (II)-ի ամպերմետրական որոշումը ալիլթիոմիզանյութով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2006, #1, էջ 86-89 (ռուսերեն) |

Ն. Օ. Գյոկչյան, Մ. Ժ. Գյոգչյան, Ա. Ա. Եղիազարյան, Ջ. Ա. Միքայելյան, Հ. Գ. Խաչատրյան

Взаимодействие пентайодоплатината (IV) с тиазиновым красителем тионином в сернокислотной среде (Պենտայոդապլատինատ(IV)-ի փոխազդեցությունը թիազինային շարքի ներկանյութ թիոնինի հետ ծծմբաթթվային միջավայրում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2006, #3, էջ 146-148 (ռուսերեն) |

S. S. Hayrapetyan, L. G. Mangasaryan, M. R. Tovmasyan, H. G. Khachatryan

Precipitation of the aluminum hydroxide from the sodium aluminate by formalin and obtaining of the aluminum oxide | ActaChromatogra¬phica (Katowice, Poland), 2006, No. 16, pp. 192-203

Г. Г. Дарбинян, Ш. С. Закарян, Г. Н. Шапошникова, А. Г. Хачатрян

Изучение взаимодействия селена(IV) с аллилтиомочевиной и его определение методом амперометрического титрования | Химический журнал Армении, 2006, т.59, № 2, с.41-47

Г. Г. Дарбинян, А. Р. Мкртчян, Г. Н. Шапошникова, А. Г. Хачатрян

Амперометрическое определение палладия(II) аллилтиомочевиной | Ученые записки ЕГУ, 2006, № 1, с.86-89

Ն. Օ. Գյոկչյան, Ջ. Ա. Միքայելյան, Ա. Ա. Եղիազարյան, Հ. Գ. Խաչատրյան

Экстракционно-абсорбциометрическое определение левомицитина оксиновым красителем - пиронином "Б" (Լևոմիցիտինի էքստրակցիոն-աբսորբցիոմետրական որոշումն օքսինային շարքի ներկանյութ պիրոնին «Բ»-ով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #3, էջ 90-93 (ռուսերեն) |

Г. Г. Дарбинян, А. Р. Мкртчян, Г. Н. Шапошникова, А. Г. Хачатрян

Амперометрическое определение палладия(II) N,N- и N,NI-дифенилтиомочевинами | Ученые записки ЕГУ, 2005, № 2, с.71-74

Г. Г. Дарбинян, А. Р. Мкртчян, Г. Н. Шапошникова, А. Г. Хачатрян

Амперометрическое определение палладия(II) фенилтиомочевиной | Ученые записки ЕГУ, 2005, No.1, с.139-142

А. Р. Мкртчян, Г. Г. Дарбинян, Г. Н. Шапошникова, А. Г. Хачатрян

Спектрофотометрическое определение палладия(II) N,N- и N,NI-фенилтиомочевинами | Химический журнал Армении, 2005, т.58, № 4, с.26-31

Ն. Օ. Գյոկչյան, Մ. Ժ. Գյոգչյան, Ջ. Ա. Միքայելյան, Ա. Ա. Եղիազարյան, Հ. Գ. Խաչատրյան

Изучение взаимодействия хлоридного комплекса родия(III) с осно՛вным красителем тиазинового ряда диметилтионином экстракционно-абсорбциометрическим методом в солянокислой среде (Ռոդիում(III) -ի քլորիդային կոմպլեքսի և թիազինային շարքի հիմնային ներկանյութ դիմեթիլթիոննինի փոխազդեցության ուսումնասիրությունը աղաթթվային միջավայրում Էքստակցիոն-աբսորբցիոմետրիկ եղանակով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #2, էջ 144-147 (ռուսերեն) |

Ա. Ռ. Մկրտչյան, Հ. Հ. Դարբինյան, Գ. Ն. Շապոշնիկովա, Հ. Գ. Խաչատրյան

Амперометрическое определение палладия(II) N,N-дифенил- и N,N՛-дифенилтиомочевинами (Պալադիում(II)-ի ամպերաչափական որոշումը N,N-դիֆենիլ- և N,N՛-դիֆենիլթիոմիզանյութերով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #2, էջ 71-74 (ռուսերեն) |

Mesropyan E.G., Hmbartsumyan G.B., Avetisyan A.A., Galstyan A.S., Khachatryan H.G.

Synthesis of 3-allyloxy(2-hydroxypropyl)-5,5-dimethylhydantoin, 1-allyloxy(2-hydroxypropyl)-substituted benzotriazole and benzimidazole, and N-allyloxy(2-hydroxypropyl)-substituted pyrrolidone, caprolactam, and phtalimide | Chem. Heterocycl. Compd., 2005, Vol. 41, P. 962–966

Ն. Օ. Գյոկչյան, Մ. Ժ. Գյոգչյան, Ա. Ա. Եղիազարյան, Ջ. Ա. Միքայելյան, Հ. Գ. Խաչատրյան

Экстракционно-абсорбциометрическое определение микрограммовых количеств родия(III) основным красителем акридиновым желтым (Ռոդիում(III) միկրոգրամային քանակների էքստրակցիոն-աբսորբցիոմետրիկ որոշումը հիմնային ներկանյութ ակրիդային դեղինովաղաթթվային ներկանյութում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #1, էջ 80-83(ռուսերեն) |

Ա. Ռ. Մկրտչյան, Հ. Հ. Դարբինյան, Գ. Ն. Շապոշնիկովա, Հ. Գ. Խաչատրյան

Ампрометрическое определение палладия (II) фенилтиомочевиной (Պալադիում(II)-ի ամպերաչափական որոշումը ֆենիլթիոմիզանյութով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #1, էջ 139-142 (ռուսերեն) |

Г. Г. Дарбинян, Ш. С. Закарян, Г. Н. Шапошникова, А. Г. Хачатрян

N,N-дифенил- и N,NI-дифенилтиомочевины как реагенты для амперометрического определения селена(IV) | Химический журнал Армении, 2004, т.57. No.3, с.30-35.

Г. Г. Дарбинян, Ш. С. Закарян, Г. Н. Шапошникова, А. Г. Хачатрян

Амперометрическое определение теллура(IV) N,N-дифенил- и N,NI-дифенилтиомочевинами | Ученые записки ЕГУ, 2004, No.1, с.137-140

Ս. Վ. Վարդանյան, Շ. Ա. Գյուլնազարյան, Ն. Մ. Դավթյան, Հ. Գ. Խաչատրյան

Амперометрическое определение рения в различных объектах некоторыми основными красителями. Расчет произведений растворимости малорастворимых соединений (Ռենիումի ամպերաչափական որոշումը տարբեր օբյեկտներում մի քանի օրգանական հիմնային ներկանյութերով: Առաջացած քիչ լուծելի միացությունների լուծելիության արտադրյալների հաշվարկը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2004, #3, էջ 69-74 (ռուսերեն) |

Ա. Ռ. Մկրտչյան, Գ. Ն. Շապոշնիկովա, Հ. Գ. Խաչատրյան

Исследование взаимодействия палладия(II) с тиомочевиной и фенилтиомочевиной спектрофотометрическим методом (Թիոմիզանյութի և ֆենիլթիոմիզանյութի հետ պալադիում (II)-ի փոխազդեցության ուսումնասիրումը սպեկտրալուսաչափական եղանակով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2004, #3, էջ 65-68 (ռուսերեն) |

Դ. Ս. Գայբակյան, Յասին Մալա, Լ. Ս. Սարգսյան, Հ. Պ. Ղույումջյան, Հ. Գ. Խաչատրյան

О возможности применения аргиллизитов в тонкослойной хроматографии редких элементов (Հազվագյուտ տարրերի նրբաշերտ քրոմատոգրաֆիայում արգիլիզիտի կիրառության հնարավորության մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2004, #2, էջ 72-78 (ռուսերեն) |

Շ. Ս. Զաքարյան, Հ. Հ. Դարբինյան, Գ. Ն. Շապոշնիկովա, Հ. Գ. Խաչատրյան

Амперометрическое определение теллура(IV) N,N-дифенил- и N,N՛-дифенилтиомочевинами (Թելուր(IV)-ի ամպերաչափական որոշումը N,N-դիֆենիլ- և N,N՛-դիֆենիլթիոմիզանյութերով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2004, #1, էջ 137-140 (ռուսերեն) |

Դ. Ս. Գայբակյան, Յասին Մալա, Հ. Գ. Խաչատրյան

Ионообменная тонкослойная хроматография элементов. I. Исследование комплексообразования Re(VII), Mo(VI), V(V) и W(VI) в растворах минеральных кислот (Տարրերի իոնափոխանակային նրբաշերտ քրոմատոգրաֆիա I.) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2003, #3, էջ 76-85(ռուսերեն) |

Շ. Ս. Զաքարյան, Հ. Հ. Դարբինյան, Գ. Ն. Շապոշնիկովա, Հ. Գ. Խաչատրյան

Спектрофотометрическое и амперометрическое определение селена(IV) и теллура(IV) фенилтиомочевиной (Սելեն (IV)-ի և թելուր (IV)-ի սպեկտալուսաչափական և ամպերաչափական որոշումը ֆենիլթիոմիզանյութով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2003, #3, էջ 86-92(ռուսերեն) |

Դ. Ս. Գայբակյան, Յասին Մալա, Հ. Գ. Խաչատրյան

Ионообменная тонкослойная хроматография элементов. II. Исследование комплексообразования Re(VII), Mo(VI), V(V) и W(VI) в растворах органических кислот (Տարրերի իոնափոխանակային նրբաշերտ քրոմատոգրաֆիա. II) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2004, #1, էջ 65-70 (ռուսերեն) |

Г. Г. Дарбинян, Ш. С. Закарян, Г. Н. Шапошникова, А. Г. Хачатрян

Амперометрическое титрование селена(IV) тиомочевиной | Химический журнал Армении, 2003, т.56. No.1-2, с.53-56

Ն. Օ. Գյոկչյան, Ա. Ա. Եղիազարյան, Ջ. Ա. Միքայելյան, Հ. Գ. Խաչատրյան

Взаимодействие йодного комплекса с тиазиновым красителем тетраметилтионином в сернокислой среде (Հեքսայոդպլատինատ (IV)-ի փոխազդեցության ուսումնասիրությունը թիազինային շարքի ներկանյութ՝ տետրամեթիլթիոնինի հետ ծծմբաթթվային միջավայրում ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2003, #1, էջ 75-79 (ռուսերեն) |

Ն. Օ. Գյոկչյան, Ա. Ա. Եղիազարյան, Ջ. Ա. Միքայելյան, Հ. Գ. Խաչատրյան

Экстракционно-абсорбциометрическое определение ампицилина оксазиновым красителем нильским синим "Б" (Ամպիցիլինի էքստրակցիոն-աբսորցիոմետրիկ որոշումը օքսազինային շարքի ներկանյութ նեղոսյան կապույտ «Բ»-ով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2002, #3, էջ 61-64 (ռուսերեն) |

Ն. Օ. Գյոկչյան, Ա. Ա. Եղիազարյան, Ջ. Ա. Միքայելյան, Հ. Գ. Խաչատրյան

Изучение взаимодействия хлоросмиата (IV) с тиазиновым красителем диметилтионином (Օսմիում (IV) քլորային անիոնային կոմպլեքսի փոխազդեցությունը թիազինային շարքի ներկան)յութ դիմեթիլիոնինի հետ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2002, #1, էջ 63-66 (ռուսերեն) |

Շ. Ս. Զաքարյան, Հ. Հ. Դարբինյան, Գ. Ն. Շապոշնիկովա, Հ. Գ. Խաչատրյան

Амперометрическое определение теллура (IV) тиомочевиной (Տելուր (IV)-ի ամպերաչափական որոշումը թիոմիզանյութով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2001, #3, էջ 78-81 (ռուսերեն) |

Ն. Օ. Գյոկչյան, Կ. Խ. Ավագյան, Ա. Ա. Եղիազարյան, Ջ. Ա. Միքայելյան, Հ. Գ. Խաչատրյան

Риванол как новый реагент для экстракционно-абсорбциометрического определения микриграммовых количеств палладия(II) (Ռիվանոլը որպես նոր ռեագենտ էքստրակցիոն-աբսորբցիոմետրական եղանակով պալադիում (II) միկրոգրամային քանակների որոշման համար) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2001, #1, էջ 69-73 (ռուսերեն) |

Ն. Օ. Գյոկչյան, Ա. Ա. Եղիազարյան, Ջ. Ա. Միքայելյան, Հ. Գ. Խաչատրյան

Экстракционно-абсорбциометрическое определение микрограммовых количеств платины тиазиновым красителем толуидиновым голубым в сернокислой среде (Ծծմբաթթվական միջավայրում պլատինի(IV) միկրոգրամային քանակների որոշումը թիազինային ներկանյութ տոլուիդնային կապույտով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2000, #2, էջ 72-75 (ռուսերեն) |

Ն. Օ. Գյոկչյան, Ա. Ա. Եղիազարյան, Ջ. Ա. Միքայելյան, Հ. Գ. Խաչատրյան

Экстракционно-абсорбциометрическое определение микрограммовых количеств осмия (IV) тиазиновым красителем метиленовым голубым (Օսմիում (IV) միկրոգրամային քանակների որոշումը թիազինային ներկանյութ մեթիլենային կապույտով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1999, #2, էջ 126-128 (ռուսերեն) |

Ն. Օ. Գյոկչյան, Կ. Խ. Ավագյան, Ա. Ա. Եղիազարյան, Ջ. Ա. Միքայելյան, Հ. Գ. Խաչատրյան

Изучение взаимодействия бромаурата с риванолом экстракционно-абсорбциометрическим методом в сернокислой среде (Բրոմաուրատի և ռիվանոլի փոխազդեցության ուսումնասիրությունը ծծմբաթթվային միջավայրում էքստրակցիոն աբսորբցիոն եղանակով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1999, #1, էջ 71-74 (ռուսերեն) |

Ն. Օ. Գյոկչյան, Ա. Ա. Եղիազարյան, Ջ. Ա. Միքայելյան, Հ. Գ. Խաչատրյան

Изучение взаимодействия бромаурата с пиронином Б в сернокислой среде (Բրոմաուրատի փոխազդեցության ուսումնասիրությունը պիրոնին Բ-ի հետ ծծմբաթթվային միջավայրում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1998, #2, էջ 110-111 (ռուսերեն) |

Ն. Օ. Գյոկչյան, Ջ. Ա. Միքայելյան, Ա. Ա. Եղիազարյան, Հ. Գ. Խաչատրյան

Исследование экстракции бромаурата золота (III) с основным красителем азинового ряда нейтральным красным экстркционно абсорбциометрическим методом в сернокислотной среде (Ոսկու(III) բրոմաուրատի հետազոտությունը ազինային շարքի ներկանյութ չեզոք կարմիրով էքստրակցիոն-աբսորբոչափական եղանակով ծծմբաթթվային միջավայրում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1998, #1, էջ 59-62 (ռուսերեն) |

Հ. Հ. Դարբինյան, Գ. Ն. Շապոշնիկովա, Հ. Գ. Խաչատրյան

Основные органические красители как амперометрические реагенты. XIV. Исследование взаимодействия анионных комплексов золота (III) и палладия (II) с сафранином T (Հիմնային օրգանական ներկանյութերն որպես ամպերաչափական ռեագենտներ: XIV) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1998, #1, էջ 100-102 (ռուսերեն) |

Հ. Հ. Դարբինյան, Գ. Ն. Շապոշնիկովա, Հ. Գ. Խաչատրյան

Основные органические красители как ампрометрические реагенты XIII. Амперометрическое определение палладия толуидиновым голубым с одним и двумя поляризованными электродами. (Հիմնային օրգանական ներկանյութերն որպես ամպերաչափական ռեագենտներ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1997, #2, էջ 36-39 (ռուսերեն) |

Դ. Ս. Գայբակյան, Ա. Ս. Մելքոնյան, Հ. Գ. Խաչատրյան

Изучение условий приготовления ионитовых пластин для ТСХ (Նրբաշերտ քրոմատորաֆիայի համար իոնիտային շերտերի պատրաստման պայմանների ուսումնասիրումը ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1992, #1, էջ 80-83 (ռուսերեն) |

Ն. Օ. Գյոկչյան, Հ. Գ. Խաչատրյան

Экстракционно-флуориметрическое определение палладия пиронином Б (Պալադիումի միկրոգրամային քանակների որոշումը պիրոնին-Բ-ով ՝քստրակցիոն ֆլուորաչափական եղանակով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1992, #1, էջ 129-132(ռուսերեն) |

Ջ. Ա. Միքայելյան, Հ. Գ. Խաչատրյան

Изучение взаимодействия бромоаурата с акрифлавином экстракционно-абсорбциометрическим методом в сернокислой среде (Ակրիֆլավինի հետ բրոմաուրատի փոխազդեցության հետազոտումը կորզման-ֆոտոմետրական եղանակով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1990, #2, էջ 92-96 (ռուսերեն) |

Ջ. Ա. Միքայելյան, Վ. ժ. Արծրունի, Հ. Գ. Խաչատրյան

Экстракция бромидного ацидокомплекса таллия сафранином T ( Թալիումի բրոմիդային ացիդոկոմպլեքսի էքստրակցիան սաֆրանինով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1989, #3, էջ 91-94 (ռուսերեն) |

Ջ. Ա. Միքայելյան, Հ. Գ. Խաչատրյան

Изучение взаимодействия бромаурата с основным красителем акридиновым оранжевым в серно-кислой среде (Հիմնային ներկանյութ ակրիդինային նարնջագույնի հետ բրոմաուրատի փոխազդեցության ուսումնասիրությունը ծծմբաթթվային միջավայրում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1989, #2, էջ 72-76 (ռուսերեն) |

Դ. Ս. Գայբակյան, Կ. Հ. Բունիաթյան, Ա. Շ. Տոնոյան, Հ. Գ. Խաչատրյան

Разделение рения, молибдена, ванадия и вольфрама различными вариантами тонкослойной хроматографии (Ռենիումի, մոլիբդենի, վանադիումի, վոլֆրամի բաժանումը նրբաշերտ քրոմատագրաֆայի եղանակի մի շարք տարբերակների կիրառությամբ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1988, #3, էջ 104-108 (ռուսերեն) |

Ե. Ն. Հովսեփյան, Ջ.Ա. Միքայելյան, Հ. Գ. Խաչատրյան

Экстракционно-фотометрическое определение микрограммовых количеств платины (IV) родамином 6Ж (Պլատինի միկրոգրամային քանակությունների որոշումը ռոդամին 6 Ժ-ով էքստրակցիոն-ֆոտոմետրիկ եղանակով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1988, #3, էջ 109-112 (ռուսերեն) |

Ա. Գ. Գայբակյան, Ս. Կ. Գրիգորյան, Հ. Գ. Խաչատրյան

Экстракционно-флуориметрическое определение рения риванолом (Ռենիումի էքստրակցիոն-ֆլյուորիչափական որոշումը ռիվանոլով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1987, #3, էջ 160-162 (ռուսերեն) |

Ջ. Ա. Միքայելյան, Հ. Գ. Խաչատրյան

Экстракционно-флуориметрическое определение микрограммовых количеств золота (III) акридиновым желтым в сернокислой среде (Ոսկու (III) միկրոգրամային քանակների էքստրակքիոն-ֆլյուորիչափական որոշումը ակրիդինային դեղինով ծծմբաթթվային միջավայրում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1987, #3, էջ 157-159 (ռուսերեն) |

Ջ. Ա. Միքայելյան, Հ. Գ. Խաչատրյան

Изучение взаимодействия бромаурата золота(III) с красителем акридиновым желтым экстракционно-абсорбциометрическим методом (Ոսկու (III) բրոմաուրատի փոխազդեցության ուսումնասիրությունը ակրիդինային դեղինով էքստրակցիոն-աբսորբցիոմետրիկ եղանակով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1987, #2, էջ 105-107 (ռուսերեն) |

Հ. Գ. Խաչատրյան, Ն. Մ. Բեյլերյան

Механизм инициирования реакции персульфата калия с пропионатом натрия, катализировапной ионами меди (II) (Պղնձի (II) իոններով կատալիզված կալիումի պերսուլֆատի և նատրիումի պրոպիոնատի միջև ռեակցիայի հարուցման մեխանիզմը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1987, #1, էջ 87-90 (ռուսերեն) |

Ա. Գ. Գայբակյան, Հ. Գ. Խաչատրյան

Формы акридиновых красителей и их оптические характеристики (Ակրիդինային ներկերի ձևերը և նրանց օպտիկական բնութագրերը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1985, #3, էջ 94-98 (ռուսերեն) |
 

Արտոնագիր/Patent

S. S. Hayrapetyan, L. S. Banyan, L. G. Mangasaryan, H. G. Khachatryan

Liquid chromatography methods for monolithic holder | The № 1999 A patent application for the invention. Official Gazette, 2007, №2 (79), page 4
 

Թեզիս/Thesis

С. С. Айрапетян, Л. С. Айрапетян, С. А. Геворгян, Л. Г. Мангасарян, А. Р. Мкртчян, А. Г. Хачатрян

Хитозан-содержащий сферический сорбент с магнитными свойствами | «Золь-гель синтез и исследование неорганических соединений, гибридных функциональных материалов и дисперсных систем»: Четвёртая международная конференция стран СНГ, Сборник тезисов докладов, с. 88. Ереван, Изд-во ЕГУ, 2016, 98 с. ISBN 978-5-8084-2124-0

S. S. Hayrapetyan, L. S. Hayrapetyan, L. G. Mangasaryan, H. G. Khachatryan

RP-HPLC Packing Materials on the Base Silica-polimer Sorbents | 3rd International Caucasian Symposium on Polimers and Advanced Materials Tbilisi, Georgia 1-4 September 2013 p. 38

S. S. Hayrapetyan, L. S. Banyan, L. G. Mangasaryan, H. G. Khachatryan

The First scientific conference of the Armenian Chemical Association | ”Actual Problems of the Chemical Science of Armenia”,July 17-18, 2008 Yerevan. Book of Abstracts, p. 98